yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Allah'ın izni olmadan bir kimsenin iman etmesi olmaz. (Allah), akletmeyenlerin üzerine pislik kılar(yağdırır).

[YUNUS(10)/100]

Yaratan Rabb'inin adıyla oku!

[ALAK(96)/1]


"... Ebû Hüreyre'den(r.a.) rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu, demiştir:

"İlim, müminin yitiği (gibi)dir. Onu nerede bulursa almaya en çok hak sahibidir."

İbn Mace, Hno: 4169

 

Cabir'den(r.a.):

Bir adam dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en bilgini kimdir?" Resulullah(s.a.v.) cevap verdi:

"İnsanların ilmini kendi ilmine katan kişidir. Her ilmin sahibi açtır(bir türlü ilme doymaz)."

Rudani, Hno: 248, C.1, s.59

 

Ali'den(r.a.):

"Gerçek fakih; insanlara Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen, azabından emin kılmayan, Allah'ın masiyetlerine ruhsat vermeyen kişidir. İçinde ilim bulunmayan ibadette hayır yoktur; içinde kavrama bulunmayan ilimde hayır yoktur; içinde sonucunu düşünme ve tefekkür bulunmayan okumada da hayır yoktur."

Rudani, Hno: 237, C.1, s.58

 

Bize, Muhammed b. Hatim el-Muktib haber verip dedi ki:

"İlim, bir takım hazinelerdir. Bunları da soru sormak açar."

Darimi, Hno.555, C.2, s.27

 

Bize Yahya ibn et-Temimi dedi ki: Bize Abdullah ibn Yahya İbn Ebi Kesir haber verdi. Dedi ki: 'Ben babamdan şöyle derken duydum':

"Bedeni rahat tutmakla, ilim kontrol altına alınamaz."

Müslim, Hno:175, C.2, s.243

 

 

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat