yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

"YAKLAŞAN SAAT PAKETİ" "SES"LE AÇILACAKTIR!

"Yaklaşan Saat" yaklaştıkça yaklaştı ancak insanlık kazığından kopmuş bir at gibi hızla İblis'in peşinden akıbetine koşmaktadır. Dünyanın hakimleri yularını İblis'e kaptırmış, İblis'in bile yapamayacağı katliam ve cinayetlerle insanlık, özellikle mazlumlar(mustazaflar) kıyım kıyım kıyılarak yeni şeytani bir "Dünya Düzeni" adım adım hazırlanıyor. İslam coğrafyasının "İslam"la hemen hemen hiçbir ilgisi ve ilişkisi yok. Mazlumların feryatları göklerde yankılanıyor! En makul gözüken ülkeler ve liderleri Sonsuz Yüce Allah'ın Planı'ndan habersiz, gelecek hesapları yapıyor. İslamcı geçinenler ve din adamları dahil hiçbir topluluk böyle bir plandan haberdar değil maalesef. Çünkü Kur'an ve KUR'AN merkezli DİN'in yerini çoktan dünya hesapları almış bulunuyor. Batılı egemenler: Özellikle Ehli Kitab, şirk batağlığında yüzerken, tutundukları şeytan ipinin kendilerini kurtaracağını sanıyor. "Şirk" dünya ölçeğinde egemen olmuş, gözler kör, kulaklar sağır, kalpler kaskatı olmuştur!

Yaklaşık 40 senedir, Sonsuz Yüce'nin verdiği uyarı mesajları; depremler, volkanik patlamalar, kasırgalar, iklim değişikliği, seller, yangınlar vb. olaylar, uyarı modundan çıkarılarak uyduruk yorumlarla uyarılardaki mesajlar buharlaştırılıyor.

İnsanlık tarihi Sonsuz Yüce'nin gönderdiği Resuller(Elçiler)i dinleyip anlamak istemeyen kavimlerin helak tarihidir. Bugün tüm insanlık bir ümmet(kavim)tir ve son Elçi Hz. Muhammed(sav)in getirdiği "Din İslam"dır ve Fiili Kıyamet'e kadar Peygamberlik edecek olan da KUR'AN'dır. Ancak Ehli Kitab, Kur'an'ın ve İslam'ın düşmanıdır ve Şeytan'a teslim olmuştur. İslam Dünyası diye bir dünya yoktur, Kur'an'dan hicret eden bu Dünya şirk bataklığında yüzmektedir. O halde Sünnetullah işleyecek, daha büyük uyarılarla beraber felaketler kapımızı çalacaktır. Kur'an ve alemlere rahmet olan Elçisi Peygamberimiz, Yaklaşan Saat'te, gerçek İslam'a kucak açmayanların nasıl helak olacağını apaçık ortaya koymuştur.

Bu helak süresi de çok uzun değildir. Bu süre Rabb'imiz tarafından yoğunlaştırılarak Deccal süresi; 3.5 yıla adeta zip edilmiştir. Vakit yakındır, vakit gelmiştir, kesin zamanı elbette Rabb'imizden başkası bilemez, ancak alametlere dayanarak tahminde bulunabiliriz. Yaklaşan Saat Paketi'nin ilk işareti ve paketin açılışı "SES"le olacaktır. SES, Cebrail'in SUR'a üflemesidir. Bu birinci SUR'a üfleme, PAKET'deki felaketlerin habercisidir. Ve Cebrail'in Sur'a üflemesi Ramazan ayında olacaktır. Diğer 2 kere SUR'a üfleme ise FİİLİ KIYAMET'de gerçekleşecektir ve bu SUR'a üfleme; "öldürme ve diriltme" üflemesidir.

Aşağıda "Yaklaşan Saat Helak Paketi"nin habercisi ve açılış işareti olan "SES"in delillerini vermekteyiz. Bu deliller; KUR'AN, HADİS, KİTABI MUKKADDES VE SAKLI METİNLER'e dayanmaktadır.

KUR'AN

Ey insanlar! Rabb'inizden korkup-sakının! Muhakkak (Yaklaşan) Saat'in zelzelesi, büyük bir şeydir.
O gün sen görürsün, her bir emziren emzirdiğini unutur ve her bir yük sahibi hamile yükünü bırakır. Sen o gün insanları sarhoş sanırsın. Onlar sarhoş değildir lakin Allah'ın azabı şiddetlidir.

[HACC(22)1-2]

Onlar diyorlar ki, şayet doğru sözlüler iseniz, vaad(tehdit) ne zaman? De ki: "Umulur ki, o acele ettiğiniz (tehditin) bir kısmı; Redife(takipçi) (ile) gerçekleşir.
[NEML(27)/71-72]

Redife: Tabi olmak, terkisine binmek, arkadan gelen hadise/olay, takipçi, kendisinde ölüm olan.
Recife: Sarsılmak, şiddetle sallanmak, sarsıcı, ölüm.

O gün Sur'a üfürülür, Göklerde ve Yerde kim varsa Allah'ın dilediği müstesna dehşete kapılır ve her biri O'na boyun eğerek gelirler.
[NEML(27)/87]

Derler ki şayet doğru söyleyenlerseniz vaad ne zaman?
Onlar tartışırken, beklemiyorlar tek bir Sayha(SES) bekliyorlar.
(Bu SES'ten sonra) Böyle olanlar artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler.
Ve sura üflendi, o zaman onlar kabirlerden Rablerine doğru akarlar.
[YASİN(36)/48-51]

Sad, Zikir sahibi Kur'an'a and olsun.
Bilakis Kafirler Bir izzet ve ayrılık içindedirler.
Biz kendilerinden önce, nice nesilleri helak ettik, onlar feryad ettiler. Artık kaçmak için çok geç.
[SAD (38)/1-3]

Razi, Sad(38)/1-2 Tefsirinde "sad- ص"ı şöyle açıklıyor: "Sada-yankı" kelimesi bu "musadda" kökünden olup, tenhada sesin katı cisimlere çarparak yansımasıdır. "Sayha", "sahhat"(sad harfiyle başlar), "sada-yankı"(musadda) (sayha- صيح: çığlık, azap, ses, sayha).

Bunlar da, dönüşü olmayan tek bir 'sayha'dan başkasını beklemiyorlar.
Dediler ki: "Rabb'imiz, hesap gününden önce payımızı çabuklaştır."
[SAD(38)/15-16]

Onların(Müşriklerin) söylediklerine sabret. Rabb'ini Güneş doğmadan önce ve batmadan önce hamd ile tesbih et.
Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından O'nu tesbih et.
(Ey Muhammed!) Münadi'nin yakın bir mekandan sesleneceği gün (o SESİ) işit!
O gün onlar o hak sayhayı(SESİ) işitirler. İşte o (Yaklaşan Saat'e kalkacakların) Huruç günüdür.
Muhakkak Biz, diriltir ve öldürürüz, dönüş Bize'dir.
O gün Arz, onlardan(Huruç edenlerden) ayrılır. Haşir(toplanma) Bizim için kolaydır.
[KAF(50)/39-44]

Gökten düşmekte olan bir parça görseler, üst üste yığılmış bulutlar derler.
Onları çarpılacakları(saika günüyle) başbaşa bırak.
[TUR(52)/44-45]

Saika: Gök gürültüsü, şimşek çakması, ölüm, bayılma, sesin şiddeti, işittiği sesten aklı gitmek, ölmek.

Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
Yaklaşmakta olan yaklaştı.
Allah'tan başka onu kaldıracak yoktur.
[NECM(53)/56-58]

O zaman ki Nakur'a(Boruya) üfürülür!
O gün (insanlar için) zor bir gündür.
O gün kafirler için hiç de kolay değildir.

[MÜDDESSİR(74)/8-10]

Nkr - نقر : Davul, ud vb. çalmak, oyuk, kovuk
Nakura - ٱلنَّاقُور : Boru, ses çıkarsın diye kendisine üflenmek özelliği olduğundan dolayı bu isim verilmiştir. Arapça bu lafız ses demektir. Mücahid ve başkaları şöyle demiştir: Bu boru, bir çeşit borazan şeklindedir. Bu da birinci üfürüşü kastetmektedir. Çünkü genel ve dehşetli ilk çetin üfürüş odur.(Kurtubi Tefsiri)

Hayır; Ay'a andolsun,
Döndüğü zaman geceye,
Aydınlandığı zaman sabaha,
Muhakkak o, büyük (ayetlerden) biridir.
Beşer için, bir uyarıdır.
Sizden dileyen öne geçsin, dileyen geri kalsın!
[MÜDESSİR(74)/32-37]

O gün, o Recife(sarsıcı-SES) sarsar.
Ona, Redife(takibeden felaketler) tabi olur.

[NAZİAT(79)/6-7]

Recife: Sarsılmak, şiddetle sallanmak, sarsıcı, ölüm, sarsıcı ses.
Redife:
Tabi olmak, terkisine binmek, arkadan gelen hadise/olay, takipçi, kendisinde ölüm olan.

Übey b. Kab'dan, Resulullah(sav) gecenin 2/3'ü geçince kalkar ve şöyle derdi: "Ey insanlar, kalkın! Allah'ı zikredin! Recife geldi, ardından redife onu takib eder. Ölüm geldi, kendisinde ölüm olan geldi."
Tirmizi, C.2, Hno: 2497

O büyük Sağhat(kulakları sağır eden şiddetli SES) geldiği zaman,
O gün kişi, kardeşinden kaçar,
Annesinden ve babasından,
Eşinden ve çocuklarından.
O gün, onlardan her bir kimse kendisiyle meşguldür(kimseyi gözü görmez).
[ABESE(80)/33-37]


Sağhat
/ٱلصَّآخَّةُ: Kulakları sağır edecek derecede şiddetli ses, şiddetinden kulakları sağır eden sayha. Birbirine çarpan kayalardan çıkan ses, konuşan kişinin sesinin şiddeti, dürtmek-vurmak-yarmak, kulak vermek. Kendisini dinleten ve kulakları sağır eden şiddetli ses.

HADİSLER

RAMAZAN'DA SES: CEBRAİL'İN Mİ?

Feyrez ed-Deylemi'nin bildirdiğine göre Resulullah(sav):              
"Ramazan'da bir SES olacaktır"
buyurdu. "Ya Resulallah! Bu SES Ramazan'ın başında mı, ortasında mı yoksa sonunda mı meydana gelecek?" diye sordular:
"BİLAKİS RAMAZANIN YARISINDA, BU YARISININ CUMA GECESİNDE GÖKTEN BİR SES OLUR. Bu SESLE beraber yetmiş bin kişi bayılır(ölür) yetmiş bin kişi dilsiz kalır, yetmiş bin kişi kör olur. Yetmiş bin kişi de sağır olur" buyurdu. "Ya Resulallah! Ümmetinden kimler bu felaketten kurtulacak?" diye sordular. Şöyle buyurdu:
"Evinden ayrılmayan, secdeye kapanarak (Allah'a) sığınan, Allah'ı aleni olarak yüceltenler (kurtulacak). Sonra onu bir ses takip eder. İLK SES CEBRAİL'İN SESİDİR. İkincisi ise Şeytan'ın sesidir. SES RAMAZANDA OLUR, savaş çığlıkları Şevval'de atılır, kabileler Zilkade'de tefrik edilir, hacılara Zilhicce'de saldırılır. Ve Muharrem. Muharrem nedir? Başı ümmetim için bela olurken sonu ferahlığa dönüşür. O zaman mümin için binip kurtulacağı eğerli bir deve, yüz bin kişilik saraydan daha hayırlıdır."
Mecma'uz-Zevaid ve- Menbau'l-Fevaid
, C.12, Hno:12373

SUR'A ÜÇ KEZ ÜFLENİR

Ebu Hureyre'den rivayet etti ki; Resulullah(sav), ashabından bir gruba hitaben şöyle buyurmuştur:
"Doğrusu Cenab-ı Allah göklerle yerin yaratılışını tamamladıktan sonra Sur'u yaratıp İsrafil'e teslim etti. O, Sur'u ağzına dayamış, gözlerini Arş'a dikmiş, (üflemesi için) kendisine emir verilmesini bekliyor."
Ebu Hureyre: "Ey Allah'ın Resulü, sur nedir?"
"Boynuzdur"
"Nasıldır o?"
"Çok büyüktür. Beni hak dinle gönderen Zata yemin ederim ki; ondaki bir dairenin genişliği, göklerle yerin genişliği kadardır. Ona üç kez üfleyecektir: İlki korku ve panik üflemesidir. İkincisi düşüp ölme üflemesidir.
Üçüncüsüyse Alemlerin Rabb'inin huzuruna gidip toplanma üflemesidir. Cenab-ı Allah, İsrafil'e ilk üfleme için emir verir ve 'KORKU VE PANİK ÜFLEMESİNİ YAP' der. Bu üfleme yapılınca gökteki ve yerdeki varlıkların-Allah'ın diledikleri dışında tümü paniğe kapılır. Üfleyişi uzatması, Allah tarafından İsrafil'e emredilir. Ara vermeden uzunca üfler. Bu uzun üfleyiş hakkında Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur: 'BUNLAR DA ANCAK, BİR AN GECİKMESİ OLMAYAN TEK BİR ÇIĞLIK BEKLEMEKTEDİRLER.'(Sad(38)/15)"
İbn Kesr, Ölüm Ötesi Tarihi, s.171-172

Ebu Hureyre, Resulullah(sav)dan SUR'u tarif etmesini isteyince, Resulullah(sav) şöyle buyurmuşlardır: "SUR çok büyüktür. Allah'a yemin olsun ki, SUR'un genişliği Dünya ve Göğün çapından büyüktür. SUR'a 3 defa üfürülecektir. Birincisi, bütün canlılara korku salmak içindir. İkincisi, bütün canlıların ölmesi içindir. Üçüncü SUR ise bütün ölülerin dirilip Allah'ın huzuruna gelmesi içindir."
Allah Teala şöyle buyuruyor: "Bunların beklediği sadece tek bir SES'tir/çığlıktır. O ansızın gelir/hiç gecikmez." (SAD(38)/15)
SUR
'a bu ilk defa üfürülmesi RAMAZAN ayının yarısındaki bir CUMA günü gerçekleşecektir. O gün dağlar yerinden koparılıp bulutlar gibi sürüklenecek sonra da toz bulutu gibi dağılıp gidecektir. Sonra yeryüzü üstünde ne varsa fırlatıp atacaktır. "O gün bir sarsıntıyı bir başka büyük sarsıntı izleyecektir. O gün herkesin yüreğini bir korku saracaktır."(NAZİAT(79)/6-8) Yeryüzü o gün dalgalı denizdeki bir gemi gibi sallanacak. "Hamile olanlar karnındakileri düşürecek; süt emziren anne, çocuğunu unutacaktır."(HAC(22)/1-2)
İmam Kurtubi, Ölüm ve Ahiret Halleri, s. 243

RAMAZANDA ALAMETLER

Makil, Peygamber(sav)den: "Ramazan ayının BAŞINDA ya da sondan iki gecesinde göklerde bir alamet olur. Şevval heder olur, Zilkade'de kargaşa çıkar, Zilhicce'de olaylar vuku bulur. Muharrem ne Muharrem'dir."
Hammad, Kitabul Fiten, 577

İbn Mesud'dan, Resulullah(sav): "Ramazan ayında SAYHA olduğu zaman, Şevval'de kargaşa olur, kabileler Zilkade'de tefrik edilir, Zilhicce'de kanlar dökülür ve Muharrem, ne Muharrem'dir o" dedi ve bunu üç kere tekrar etti. "Heyhat, heyhat. İnsanlar onda kargaşa ile öldürülür."
Biz dedik ki: "Ya Resulullah, sayha nedir?"
Resulullah(sav) dedi ki: "Ramazan ayının bir yarısında, cuma gecesinde olacak bir hiddedir. O hidde uyuyanı uyandırır, kıyam etmiş olanı oturtur, genç kızlar odalarından fırlarlar. O cuma gecesi, pek çok deprem ve soğuğun olduğu senededir. Ramazan ayının cumaya denk gelen bir gecesinde olur. O cuma günü, Ramazanın yarısında, sabah namazını kıldığınız zaman evinize girin. Kapılarını kilitle, perdelerini kapat ve kendini korumaya al, kulaklarını kapat. Sayhayı hissettiğin zaman, Allah'a secde et ve söyle: SUBHANEL KUDDÜS, SUBHANEL KUDDÜS, RABB'UNAL KUDDÜS. Her kim böyle yaparsa kurtulur, her kim de yapmazsa helak olur."
Hammad, Kitabul Fiten, 589
Hidde (الهَدَّة ): Ağır bir şeyin düşme sesi, gökten düşen bir şeyin sesi, bir direğin, duvarın ya da dağın bir yanının düşme sesi, havada çarpışma sesi, gök gürültüsü sesi.

Peygamber(sav): "Zamanın sonunda doğudan bir yıldız doğar. Bu yıl Ramazan da sayha olur. Onda 70 bin ölür, 70 bin kör olur, 70 bin kaybolur."
Denildi ki: "Ey Allah'ın Resulü, bu olursa bize neyi emredersin?"
Dedi ki: "Size, sadakayı, namazı, tesbihi, tekbiri, Kur'an okumayı tavsiye ediyorum."
"Ey Allah'ın Resulü, bu senede olmamasının alameti nedir?"
Dedi ki: "Eğer Ramazanın yarısı geçtiyse olmadıysa, o sene GÜVENDEdir."
İbnuş Şeceri, Emali Kitabı

NASIL DUA EDELİM?

Resulullah(sav) 74/8 ayeti ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Ben nasıl hayattan haz alayım ki, Sur'a üfürecek melek, Sur'u ağzına almış, başını eğmiş emir beklemektedir." Ashabı: "Bu durumda nasıl dua edelim?" diye sordular. Resulullah(sav) ise: "Allah bize yeter. O ne güzel yardımcıdır deyin" buyurdu.
Mecmauz-Zevaid, C.12, Hno: 11453, s.80

GÜNLERİN EN EFDALİ: CUMA

Peygamber(sav): "Muhakkak günlerinizin en eftali cumadır. Adem o günde yaratıldı ve onda öldü. Ve onda NEFHA(SURA ÜFÜRME) ve SAİKA(yüksek SES) vardır…"
Ebu Davud, Kitabul salat, 1047

Saika: Gök gürültüsü, şimşek çakması, ölüm, bayılma, sesin şiddeti, işittiği sesten aklı gitmek, ölmek.

KİTABI MUKADDES

İŞAYA, BAB: 13/6-9, 13-14

6 Uluyun! çünkü RABBİN günü yakındır; her şeye Kadir olan tarafından bir yıkım gibi geliyor.
7 Bundan ötürü bütün eller gevşiyecek, ve her insan yüreği eriyecek;
8 ve şaşıracaklar; onları ağrılar ve elemler tutacak; doğuran kadın gibi ağrı çekecekler; şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar; yüzleri alev yüzü.
9 Memleketi çöl etmek için, ve onun içinden suçlu olanlarını helâk etmek için, işte, RABB'İN günü, acımıyan gün, gazapla ve kızgın öfke ile geliyor.
13 Bundan ötürü GÖKLERİ (Sesle) TİTRETECEĞİM ve ordular Rabb'inin gazabında ve kızgın öfkesi gününde dünya yerinden oynayacak.
14 Ve vaki olacak ki, kovalanan ceylan gibi, ve toplayanı olmayan koyunlar gibi, herkes kavmine yönelecek ve herkes memleketine kaçacak.

YEREMYA BAB: 30

5- "RAB diyor ki: 'KORKU SESİ duyduk, Esenlik değil, DEHŞET SESİ.
6- Sorun da görün: Erkek, çocuk doğurur mu? Öyleyse neden doğuran kadın gibi her erkeğin ellerini belinde görüyorum? Neden her yüz solmuş?
7-Ah, ne korkunç gün! Onun gibisi olmayacak. Yakup soyu için sıkıntı dönemi olacak, Yine de sıkıntıdan kurtulacak.

SEFANYA, BAB: 1

Rab'bin Büyük Günü
14. RAB'bin büyük günü yaklaştı, Yaklaştı ve çabucak geliyor. RAB'bin gününün SESİ! En yiğit asker bile acı acı feryat edecek.
15. O gün gazap günüdür, sıkıntı ve darlık günü, harabiyet ve viranlık günü, karanlık ve karaltı günü, bulutlar ve koyu karanlık günü,
16. Surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı Boru ve Naralar günüdür

SAKLI METİNLER

EZRA METNİ

7) Ölü Deniz balık verecek, geceleyin çoğu kişi için bilinmeyen, ama herkes tarafından duyulacak bir ses yankılanacak.
18) "Yeryüzünde yaşayanları yargılamaya geleceğim zaman yaklaştı.
19) Günahkârların kötülüklerini araştıracağım zaman,
23) Yüksek sesli, şiddetli bir boru sesi olacak, işiten herkesin kalbinde dehşetli bir korku esecek.
24) O zaman arkadaşlar, sanki düşmanlarıymış gibi dostlarıyla savaşacaklar, yeryüzünde yaşayanlar dehşete kapılacak. Üç saat boyunca akan ırmaklar duracak.
Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar, 4. Ezra, kutsal-kitap.net

İBRAHİM METNİ

60) Ve O bana dedi ki, "Kalbinin arzuladığı şeyi sana anlatacağım, çünkü sen, dinsiz uluslar için hazırlamış olduğum ve yerin çağlarının 12. Saatine geçerken önceden belirlenmiş olan on vebayı görmek istedin. Sana anlatacaklarımı dinle, şöyle olacak. Birincisi: Izdırap veren bir hastalık ağrısı(Kanser). İkincisi: Bir çok şehrin yanması. Üçüncüsü: Bulaşıcı hastalıklarla hayvanların ölmesi. Dördüncüsü: Tüm dünyada açlık. Beşincisi: Dünyayı yönetenler arasında deprem ve kılıçla ölüm(savaş). Altıncısı: Dolu ve karın artması. Yedincisi: Vahşi hayvanlar onların mezarı olacak. Sekizinci: Açlık ve salgın hastalıkları yıkım takip edecek. Dokuzuncusu: Kılıçla cezalandırma(Savaş) ve ızdırap içinde kaçış. Onuncusu: Gök gürlemesi, SES ve yıkıcı deprem."
J. H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha- Apocalyptic Literature and Testaments, C.I(Apocalypse of Abraham), C.II, Hendrickson Publishers, Massachusetts-USA, 2011

DANİEL'İN APOKALİPSİ (13. Bölüm)

Ve şu alametler olacak:
Meleklerin sesi gibi ve göksel orduların gürültüsü duyulacak.
Yüksek dağlar, düzlüklerle eşit olana kadar gökten büyük bir SES olacak.
The Syriac Apocalypse of Daniel, Mohr Siebeck Publishing, Editor: Matthias Henze

İNCİL

MATTA, BÖLÜM:24

30-O zaman İnsanoğlu'nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. 
31- Kendisi, güçlü bir BORU sesiyle meleklerini gönderecek ve MELEKLER, O'nun seçtiklerini, göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar.

1. KORİNTLİLER, BÖLÜM: 15
51-52. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son BORU çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, BORU çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz.

1. SELANİKLİLER, BÖLÜM: 4
16. İsa Mesih'in kendisi, bir emir ile, Başmeleğin(Cebrail'in) BORU SESİYLE, gökten inecek.

Yaklaşan Saat, 11/04/2021


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat