yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

İNSAN KİMDİR: NEFİS-ZEKA-BEDEN; RUH-AKIL

1) Bilim-tıp, tüm başarılarına rağmen; insanın yapısı ve sağlığı konusunda, Sonsuz Yüce Yaratıcı ve Tabip olan Allah'ın ilmi karşısında, bir nokta mesabesindedir.

2) Bugün tıp bilimi tedavide ve tedavi teknolojisinde attığı dev adımlara rağmen cücedir ve insanın nasıl bir varlık olduğunu anlamaktan uzaktır. Çoğu kere el yordamıyla, denemelerle bir teşhis ve tedavi uygulamaktadır.

3) Bugün bilim-tıp; "Aklı", "Ruhu", "Nefsi" ya tanımıyor, ya tanımlayamıyor yahut da bu konuda çok az, yetersiz bilgi sahibi. En iyi bildiği anatomik-biyolojik-fizyolojik yapısı olmasına rağmen, bu konuda da yukarıda ifade ettiğimiz gibi daha emekleme aşamasındadır...

4) İnsanı en mükemmel ve güzel bir şekilde yaratan Sonsuz Yüce Rabb'imiz, onun sağlık-hastalık ve tedavi yasalarını yaratmış; insanoğlunun bunları araştırıp bulmasını da murat etmiştir. Hatta organlarının entegre bir sistem olarak işleyişini ve gerektiğinde bu organların tamirini, yahut yedeğini-değiştirilmesini de murat etmiştir.

5) "Kalp", "Beyin"le iletişim ve etkileşim içinde bulunan en hayati organlardan birisi olmasına; merkezi bir rol oynamasına rağmen, neticede bir organdır ve diğer bazı organlar gibi tamir edilebilir veya değiştirilebilir. Bu durumun, Kur'an ayetlerine değil aykırı bir durum ortaya çıkarması, tam bir mucizevi uyumu söz konusudur. Neden mi?

6) Bugün bilimin ve tıbbın anlamakta zorluk çektiği insanla ilgili bizim "Kur'an-İslam merkezli tezimiz" şudur: İnsan, 4 önemli varlıktan-yapıdan oluşmuş entegre bir sistemdir. En alt katmanda;
a) anatomik-biyolojik-fizyolojik yapı,
b) bu yapıya hücresel bazda nüfuz etmiş-yayılmış ve kalpte merkezileşmiş "Nefis",
c) "Nefis"le bitişik-entegre olan vücudun işletiminden sorumlu ve merkezi kalp olan "Ruh",
d) Nur'dan yaratılmış, "Ruh"la uyumlu çalışan, şahsiyet(nefis) birliğini sağlayan ve merkezi "Beyin" olan "Akıl".

7) "Nefis", kişinin ta kendisidir. Tüm duygu, his, hayal, arzu, hırs vs. gibi olumlu ve olumsuz potansiyellerin yanında bir de, "zeka" potansiyeline sahiptir. Bu zeka potansiyeli de olumlu çalıştırılırsa "Akıl" olur, yahut akılla uyumlu olur. Olumsuz çalışırsa bu akla aykırı olur, olumsuz arzulara hizmet eden kurnazlık olur. "Nefsin" arzu, hayal ve hislerinin, "Akıl"la karşılaşma-yansıma-çatışma- uyuşma yeri ise "bilinç-altı" dediğimiz beynin bir katmanıdır.

8) Nefsin-Ruh'un merkezi kalptir demiştik. Kalp bir organdır, adeta bir kaptır, yataktır. Peki kalp denen organ aynı işlevi yapacak şekilde tamir edilir, değiştirilir, yapay kalp takılırsa; kişinin duyguları, hisleri, arzuları neden değişsin? Zira tüm bu potansiyeller, "Nefse" aittir. "Nefis" ise "Ruhla" entegre olsa da bağımsız bir varlıktır. Zeka dahil tüm potansiyellerden meydana gelen; arzularla yüklü, zevk alan, acı-ıstırap çeken, cennetle ve cehennemle müjdelenen, tehdit edilen; yani imtihan edilen "öz bir varlık"tır.

9) Sonuç olarak; Akıl ve Ruh, Allah'ın bir lütfudur. Akıl, Ruh'la uyumludur, Nefis de Ruh'la uyumlu çalışır, Aklın kontrolüne girerek; Rabb'ine teslim olursa, huzur bulur, barışa kavuşur ve kurtuluşa erer. Aksi halde çatışma-bunalım, huzursuzluk, nefsi arzularını tatminden doğan geçici rahatlamalar, aldanmalar, şeytanın alkışlarıyla Kişi'yi(Nefsi), felakete sürükler. Kişinin nefsi arzuları kalbi kaplarsa, Allah sevgisiyle yaşayan Ruh, ızdırab duyar, şeytan kalbe sokularak, kişinin azgınlığını daha da artırır ve kontrolü ele geçirir.

Sonuç: En doğrusunu Sonsuz Yüce Rabb'imiz bilir.

Yaklaşan Saat, 04/01/2021


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat