yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

RİNOVİRÜS, COVID-19'UN ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR

Makale Özeti:

1-Eski Çalışmalar: Daha önce 2009'da yapılan bir çalışmada Rinovirüsün(nezlede en sık görülen virüs), İnfluenza H1N1 yani domuz gribinin yayılmasını önlediği/geciktirdiğine dair kanıtlar bulunmuş, yine bir başka çalışmada Rinovirüsün, vücuttaki interferonları(virüslere, bakterilere saldıran bir protein) arttırarak immün bir cevap oluşturduğunu ve İnfluenza A virüsüne karşı koruyucu olduğu belirtilmiş.

2-Metod: Bu çalışmada insan solunum dokuları(bronşlardan almışlar) laboratuvar ortamında çoğaltılmış, ardından hem  Rinovirüs(HRV) hem Covid-19 hem de her ikisiyle bu dokular enfekte edilmiştir.

3-Sonuçlar:
a-) Covid-19'un(SARS-CoV-2) tek başına enfekte ettiği hücrelerle, Rinovirüs ile enfekte ettiği hücreler arasında çoğalma hızı bakımından çok zıt olgular izlendi. İlk 24 saatte covid-19 hem tek başına hem de Rinovirüsle beraber enfekte ettiği hücrelerde çoğalmış ancak 48 saate gelirken koenfeksiyonlu(Rinovirüsle beraber enfekte ettiği) hücrelerde Covid-19'un çoğalma hızı azalmış ve tespit edilemez hale gelmiştir. Bunun yanında Sadece Covid-19'la enfekte edilen hücreler 96. saatte dahi çoğalmaya devam etmişlerdir. Rinovirüs(HRV) ise hem tekli hem Covid'le beraber enfekte ettiği hücrelerde aynı ivmeyi göstermiş ve ilk 24 saatte (hücre çoğalma hızı) artıp sonra azalmıştır. Doğal bir ortamda enfeksiyonların eş zamanlı gerçekleşmesinin zor olmasından dolayı; bu deney, ilk olarak hücreleri Rinovirüs ile enfekte edip(HRV) 24 saat sonra Covid-19 verilmesi ile yapılmış ve ardından bunun zıttı da yapılmıştır. Eş zamanlı deneylerde de olduğu gibi her iki enfeksiyon sırlamasında Covid-19 çoğalması ciddi şekilde azalmıştır.
b-) (HRV) Rinovirüs'ün Covid-19'u engelleme mekanizması nedir?
-ACE2 reseptörlerini(Covid-19'un bağlandığı reseptörler) incelemişler ve reseptör sayısının tekli ya da ikili enfekte edilen hücrelerde değişmediğini görmüşlerdir. Yani HRV, Covid-19'un girişini engellemiyor.
-İnterferon(virüslerle savaşan protein) aracılığıyla doğal immunite aktivasyonunun bunu yapabileceğini düşündüler. Yapılan çalışmalarda spesifik olarak İnteferon üretimini arttıran, gen tarafından kodlanan Mxa proteininin; tek Covid-19 enfekteli hücrelerde çok az üretilirken, Rinovirüs ile beraber enfekte ettiği hücreler bu proteinin üretiminde artış olduğu saptandı. Ayrıca sadece Rinovirüs enfekteli hücrelerde de Mxa proteini oldukça fazla ifade ediliyordu.
Sonuç olarak Rinovirüs(HRV)'ün, Covid-19 (SARS-CoV-2)a kıyasla daha hızlı ve muhtemelen daha güçlü bir interferon(IFN) tepkisini tetiklediğini doğruladık. Bu nedenle, SARS-CoV-2 çoğalmasında gözlemlenen bu azalmanın, Rinovirüs tarafından tetiklenen doğal bir bağışıklık tepkisine bağlı olduğunu varsaydık.
c-) Simülasyon: HRV'nin oldukça yaygın olması göz önüne alındığında, popülasyondaki yeni COVID-19 vakalarının sayısı üzerinde bir etkisi olup olmayacağını test etmek istedik. Yapılan matematiksel simülasyonlar sonucu HRV enfeksiyonlarının sayısı arttıkça yeni SARSCoV-2 enfeksiyonlarının sayısının azaldığını ve bu azalmanın, HRV'nin daha çok yayılması ile ve daha uzun müdahale etkisi ile arttığını göstermektedir . SARS-CoV-2 büyüme oranları düşük olduğunda, HRV sirkülasyonu SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının yayılmamasına neden olabildiği gibi, HRV yokluğunda ise üstel(geometrik) büyüme beklenir.

4- Tartışma:
Ortaya çıkan bulgular, Rinovirüs(HRV) dahil olmak üzere oldukça yaygın, hafif soğuk algınlığı virüs enfeksiyonlarının neden olduğu bağışıklık aracılı etkilerin, SARS-CoV-2'ye karşı bir miktar koruma sağlayabileceğini ve potansiyel olarak COVID-19'un şiddetini azaltabileceğini öne sürdükleri için önemli çıkarımlara sahiptir. HRV'nin yüksek bulaşıcılığı ve yaygınlığı göz önüne alındığında, bu etkinin, farklı yaş grupları arasındaki HRV yayılımına bağlı olarak beklenen heterojenliklerle birlikte, popülasyon ölçeğinde COVID-19'un neden olduğu hastalık yükü üzerinde bir etkisi olabilir. Örneğin, bu etkileşim sonucunda, okul çağındaki çocuklar (HRV oldukça yaygındır) ve yetişkin popülasyonlar (HRV daha az rastlanır) arasındaki SARS-CoV-2 bulaşmasındaki farklılıkların anlaşılmasına katkıda bulunabilir...

Not: İnsan Rinovirüsünün tercih edilmesi genel poplülasyondaki sıklığından dolayıdır. (Rino latince burun demektir, burun virüsü, nezlenin en sık sebebidir.)

Güncelleme: 24/04/2021
Kaynak
: Kieran Dee, Daniel M Goldfarb, Joanne Haney, Julien A R Amat, Vanessa Herder, Meredith Stewart, Agnieszka M Szemiel, Marc Baguelin, Pablo R Murcia, "Human rhinovirus infection blocks SARS-CoV-2 replication within the respiratory epithelium: implications for COVID-19 epidemiology", The Journal of Infectious Diseases, 2021, jiab147, (https://doi.org/10.1093/infdis/jiab147), cev. Nehar Kadıoğlu, yaklasansaat.com.ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat