yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

AŞI NEDİR? NE DEĞİLDİR?
SÜNNETULLAH'TA AŞININ YERİ VAR MI?

Allah'ın yarattığı evrende ve canlılar aleminde; özellikle insanlık aleminde "aşı"ya elbette yer vardır. Allah, insanlar dahil tüm canlıları; hastalıkları ve sağlıklarıyla beraber bir kayıt altında yaratmıştır. Hastalıklara sebep olacak olan mikro canlılar; bakteriler ve virüsler yaratılmış ve kayıt altına alınmıştır. Bu evrende Allah'ın bilgisi, iradesi ve kontrolü dışında yaprak düşmez. Virüsleri ve bakterileri yaratan Allah, onlara bağlı olarak ortaya çıkan salgınları da yaratmış ve kontrol altına almıştır.

İnsanoğlunun bu virüs ve bakterilere karşı direnç kazanması için "doğal aşılama süreçleri"ni de yaratan Sonsuz Yüce Rabb'imizdir. İnsanoğlu doğal yaşamını sürdürdüğünde doğal bir aşılama süreci de beraberinde devam eder. Örneğin; sinekler, sivri sinekler… bu doğal aşılamaya hizmet ederler. Ancak insanoğlu çoğalıp, doğal yaşam sürecini bozarak, virüs ve bakterileri azami derecede dezenfekte ederek, büyük ve kalabalık şehirlerde ve evlerde yaşamını sürdürmeye başladığında; yani bu çağda ilave bir "aşı mekanizması"na ihtiyaç olduğu açıktır.

Bu nedenledir ki böyle durumlarda "aşılama", esasında Sünnetullah'a uygundur. Yine basit bir açıklayıcı örnek olmak üzere mikrobik ortamlarda yetişen çocukların, doğal aşılandığı ve direncinin geliştiği, dolayısıyla kapalı yerlerde ve aşırı temizlik yapılan ortamlarda büyüyen çocuklara göre daha sağlıklı ve dirençli oldukları bir gerçektir. Bu nedenledir ki bugün aşıya Sünnetullah'ta elbette yer vardır. Hele bir salgın karşısında aşı yönteminden yararlanmak akla da, ilme de, Sünnetullah'a da uygundur.

O halde bugün "aşı" konusunda problem nedir? Problem şudur:

1) Aşı üreten şirketler ve yöneticileri genelde KG mensubudur. Bugün insanlığın sağlık açısından sürüklendiği olumsuzluktan ilaç şirketleriyle birlikte birinci derecede sorumludurlar. Bill Gates'in içinde bulunduğu bu örgütler sorgulanmadan, bunların ürettiği aşılara nasıl güvenilecek?
2) Üretilen aşılar, aceleye getirilmiş ve normal üretim süreçleri tamamlanmamıştır. Salgını ve salgından dolayı ölümleri abartarak, aceleci aşılama yoluna gidilmiştir. Bu acelecilik için; "Faydası zararından fazladır" sloganı gerekçe olamaz.
3) Yeni yöntem aşıların(mRNA gibi) uzun vadede, ne sonuçlar doğuracağı bir belirsizlik içermektedir. Özellikle Batılı bir kısım bilim insanlarının eleştiri ve endişeleri yok sayılmış; bu olumsuz görüşler, aşıyı savunan bilim insanları tarafından sürekli göz ardı edilmiştir. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir.
4) KG ve Bill Gates şirketleri yönlendirmesinde olan Çin'in Snovac şirketinin aşısı, geleneksel bir aşı olması bakımından daha güvenilir olsa da; İslam'ın ve Doğu Türkistan Türklerinin en büyük düşmanı ve tüm insanlık dışı eylemlerin odağı olarak hiçbir şekilde güvenilemez bir kaynaktır.
5) Bütün bu endişe verici ve güven vermeyen sebeplere rağmen aşı olmak isteyenin "aşı olması" temel bir hak olduğu gibi, aşı olmak istemeyenin de "aşı olmama hakkı" temel bir haktır. Devlete düşen görev, kamuyu yönlendirirken bu haklara azami derecede saygılı olmaktır.

Yaklaşan Saat, 25/12/2020


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat