yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TOPRAK

Toprak, içerdiği su yapılarıyla insan yaşamının merkezinde yer alır. Gıda, içilebilir su ve diğer ekosistem olaylarına kaynak teşkil eder. 2011 yılında Dünya'nın toplam kara ekosistem değerinin 75 trilyon dolar olduğu hesaplanmıştı. Bu da Dünya genelinde ülkelerin yıllık toplam gayrisafi yurtiçi hasılasına denk gelir.

2015 yılı itibariyle küresel çapta üzerinde buzul olmayan kara yüzeyinin dörtte üçü insanlar tarafından kullanılmaktadır. Tarım arazileri bu miktarın %12-14'ünü kapsıyor. 1961'den beri Dünya'daki kişi başına düşen gıda kalori tedariki üçte bir oranında artarken, bitkisel yağların ve kırmızı etin tüketimi iki kattan fazla yükseliş gösterdi. Öte yandan inorganik (kimyasal) gübre kullanımı neredeyse dokuza katlandı. Sulama suyu ihtiyacı ise yaklaşık iki katına çıktı. Değişen yoğunluklarda ormanların %60-85'i ve diğer doğal ekosistemlerin de %70-90'ı insan faaliyetlerinden etkileniyor. Aynı zamanda dünya çapında biyo-çeşitlilik %11-14 oranında azaldı.

Kara parçalarında ısınma genel ortalamanın üzerinde bir hızla arttı ve gözle görülür değişiklikler meydana geldi. Kara üzerinde 2006-2015 arası ortalama sıcaklık değeri, 1850-1900 yılları periyoduna göre 1,53 ℃ fazla oldu ve genel ortalamanın 0,66 ℃ üzerinde çıktı. Bu sıcaklıklar tarımda büyüme sezonunun başlangıcını ve bitişini belirliyor, alınan verimi etkiliyor, temiz suya erişimi zorlaştırıyor. Sera gazı ve iklimle ilgili diğer etkenler hız kesmeden artmaya devam ediyor. İklim değişikliğini kabul edilebilir seviyelerde sınırlamak için çok az bir zaman var ve hızla daralıyor.

İnsan kaynaklı faaliyetler sonucu ısınma, iklim bölgelerinde değişmeye sebep oluyor. En başta kuru iklimlerde artış ve kutup iklimlerinde azalma geliyor. Günümüzde devam eden ısınma sebebiyle tropikal bölgelerde iklim daha sıcak olurken, orta-yüksek yerlerde iklim bandı kutuplara doğru kaymakta, daha yükseklerde ise iyice kutuplara yaklaşmaktadır.
İklim değişikliği nedeniyle olağandışı hava ve diğer iklim olaylarının şiddeti ve sıklığı artmaktadır. İnsan faaliyeti kaynaklı sera gaz salınımlarından ötürü birçok bölgede kara kısmında sıcak hava dalgaları daha yoğun ve yaygın olmuştur.

Amazonlar, Kuzeydoğu Brezilya, Akdeniz, Güney Amerika'nın bir kısmı, Afrika'nın çoğu ve Kuzeydoğu Çin'de kuraklık yoğun ve şiddetli geçiyor. Kurak, yarı kurak ve yarı nemli bölgelerde genellikle "kurak alan" olarak bilinen yerlerde, insan eylemleri ve iklim değişiklikleri gibi birçok faktör sonucu arazinin bozulması olayına "çölleşme" adı verilmektedir.
Kurak (çölleşmiş) toprak parçaları dünya genelindeki kara miktarının %46,2'sini kapsamakta ve 3 milyar insana ev sahipliği yapmaktadır.

Çölleşme ve iklim değişikliği kendi başlarına yahut ikisi birlikte çorak alandaki ekosistemi etkilemekte, biyo-çeşitlilikte azalmaya sebep olmaktadır. Tarım ürünleri ve çiftlik hayvanı üretiminde alınan verimin de böylelikle azaldığı, bitki türlerinin yapısının değiştiği kaydedilmektedir. Bitki örtüsündeki değişim, kum ve toz partiküllerinin yayılması gibi yönlerden iklim değişikliğinin etkisi çölleşme sebebiyle artmaktadır.

KÜRESEL ISINMAYI 1,5 SEVİYESİNDE TUTMAK

Paris İklim Anlaşması uyarınca taahhüt edilen emisyon seviyeleri ile birlikte küresel sıcaklık artışının endüstri öncesi devire göre 1,5℃ seviyelerinde tutulması amaçlandı. Bu adımın gerçekleşmesi için 15 sene içerisinde CO2 emisyonlarının net "sıfır" olması gerekiyor. Eğer ekosistem hesaplanan tüm belirsizliklere rağmen olumlu cevap verirse sıcaklıkların ancak 1,5℃ sınırında tutulması sağlanabilecektir.

CO2 emisyonlarının azaltılması; enerji üretimi ve kullanımında karbon azaltımı-elektriğin arttırılması, tarımsal salınımların azaltılması, karbon depolama gibi eylemleri içeriyor. 2℃ sınırı ile karşılaştırıldığında 1,5'i gerçekleştirmek için gerekli olan değişimler kavram olarak benzerlik gösterse de daha azimli ve uluslararası işbirliği içeren hareketler gerektirmektedir.

Yaklaşan Saat, 16/12/2020
Kaynak: IPCC;
1- "Global Warming of 1.5 ºC", ipcc.ch/sr15, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 06/12/2020
2- "Special Report On Climate Change And Land", ipcc.ch/srccl/, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 06/12/2020ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat