yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

Kahrolsun İblis'in Planına Hizmet Edenler!

Yeni Zelanda'daki insanlık dışı ve vahşi hayvanların saldırılarından daha süfli olan saldırı ve katliam yeni değildir ve son da olmayacaktır.

Küresel Şeytani Güç dünyadaki tüm terör örgütlerini organize ve finanse etmektedir. İslamı bitirmek ve kullanmak için İslamcı yaftası altındaki radikal hastalıklı şeytani örgütler ihdas etmiş ve kontrollü bir şekilde kullanmış ve kullanmaktadır.

Bu Güç, aynı şekilde Batı'da ve Doğu'da Evangelist Hristiyan ırkçı örgütleri organize etmiş, onları özellikle İslama saldırtarak sonunda dünya hakimiyeti için bir İslam-Hristiyan çatışmasına bel bağlamıştır. İslam adını kirletmek ve mahkum etmek için nasıl bu katliamcı radikal hastalıklı gruplarla, Ortadoğu kaosa sürüklenmişse aynı şekilde Hristiyanlığın radikal, şeytanlaşmış şiddet gruplarını organize ederek bu "şeytani Hristiyani" terör gruplarına akıl almaz katliamlar yaptıracağını göreceğiz. Bunun sonunda, Batı'da ve Doğuda'da kaosu egemen kılarak ve sonunda bu iki büyük dini savaştırarak dünya düzenini kuracaklarını ummaktadırlar. Trump'ın etrafındaki şeytan vahyiyle beslenen yarı deli yöneticiler zaten Küresel gücün bu amaçlarına hizmet etmeye akşamdan teşnedirler. Her zaman söylediğimiz gibi şunu herkes bilsin ki bütün bu şeytani planlar ve sahipleri, sonunda Allah'ın gazabıyla perişan olup helak olacaklardır.

Aşağıdaki 13/09/2010 tarihli "Kahrolsun İblis'in Planına Hizmet Edenler" başlıklı yorum-analiz haberimizi önemine binaen tekrar yayımlıyoruz:

Kahrolsun İblis'in Planı'na Hizmet Edenler!

Kur'an yakan papazlar

"Angelikan-siyonist-ateist şeytani şer cephesi"nin; Kur'an, İslam ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) düşmanlığı, her geçen gün artmaktadır ve artmaya devam edecektir. "Eceli gelen köpek mescit duvarına işermiş." "Sonsuz Yüce"nin, insanlığa en son uyarısı olan son kitap Kur'an, bize bu kudurmuş-şeytani saldırganlıkların haberini; bugün vahyedilmiş gibi mucizevi bir şekilde haber vermektedir ve şöyle bildirmektedir:

"..Onlar(İslam düşmanları) gittikçe 'taşkınlık' ve 'nefretleri'ni artırırlar"(Mülk 67/21)

Bozulmuş ve eskimiş olan; şeytani karıştırmalar içeren Hristiyanlığın, en şeytani-siyonist versiyonu olan Angelikan mezhep bozuntularının, İslam düşmanlığında hiçbir sınır yoktur. Bu mezhep, mezhep bile olamayacak derecede uydurma ve şeytani öğretiler içeren; "Yaklaşan Saat"te kullanılmak üzere uyarlanmış; İblis tarafından kullanılan bir güç odağıdır. İblis'in yeminli planında yer alan ve Deccal'e destek çıkacak olan önemli bir güç potansiyelidir.

Bugün, Kur'an yakan, Peygamberimize düşmanlıkta sınır tanımayan bu adamların topu, "vahiy" alır! Ta Pavlos'tan başlayarak; tüm bu papaz bozuntuları, ABD başkan ve başkan adaylarına kadar "vahiy" almayan yoktur. İşlerini, zulümlerini hep "vahiy"le ve güya insanlık adına işlerler. "Vahiy"le Irak'a saldırırlar, "vahiy"le Afganistan'da taş üstünde taş bırakmazlar. "Vahiy"le küresel cinayetler ve katliamlar icra ederler. "Vahiy"le "küresel dünya devletini" adım adım inşa etmeye çalışırlar.

Evet, biz de bütün bu Hristiyan bozuntularının vahiy aldıklarına inanıyoruz. Vahiy alıyorlar ama kimden? Hiç şüpheniz olmasın bu "kibir adamları", İblis ve "onun adamları"ndan "vahiy" almaktadırlar; almaya da devam edeceklerdir. Şimdi gelin de "şeytani vahiy"den beslenen bu adamların, akıl dışı-insanlık dışı eylemlerinin arka planına bir göz atalım:

1) 11 Eylül'de kulelere vurulmasının, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Hala bunu anlamayanlar varsa; ya ahmaktırlar, ya da bu işi yapanların amaçlarına hizmet etmektedirler. Bu operasyon, Ladin gibi "Küresel İstihbarat Örgütleri"nin oyuncağı olmuş hastalıklı; şeytani vahye açık adamların boyunu aşar. Bu işi ancak, çağın teknolojisinin de ötesinde güç kullanabilen; insanların gözüne bakarak numaralar çevirebilen bir "gizli derin güç" başarabilir. Bu olayı, kim kullanarak küresel saldırılar düzenlediyse; odur eli kanlı olan.

İşte bu "Küresel Derin Güç", dünyayı ve yeraltı kaynaklarını tamamen kontrol etmek için, 11 Eylül işaret fişeğiyle harekete geçmiştir. Bunun delillerini, Yaklaşan Saat'in haber sayfalarında bile rahatlıkla bulabilirsiniz.

2) Dünyadaki sözde İslami radikal hareketlerin, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Radikallik, İslam dışı bir hastalıktır. Kur'an'ın üstüne basarak "kendi tekillikleri"ni, din diye pazarlayanların büyük çoğunluğu, "Küresel Örgütler" tarafından ihdas edilmiş ve kullanılmaktadır. Bu kendi mantıklarını ilahlaştırarak İslam diye yaftalayan ve radikal Hristiyanlar gibi şeytan dostlarından vahiy alan radikal liderler, yönlendirilmek için "ideal adamlar"dır. Bu "İslamcı yaftası"nı taşıyan radikal eylemlerin üç önemli faydası vardır "Küresel Güçler"e..

a) Temelinde zulme baş kaldırma gibi haklı nedenlere dayansa da; sonuç olarak İslam'ı çirkin göstermenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. İnsanlığın önemli bir kısmı, bu eylemleri insanlık dışı bulduğu gibi; bir takım şer cephesinin papazları, hahamları ve ateistleri, kinlerini kusmak için bu olayları bir vesile saymaktadırlar. İslam'a bu yolla vurulan darbeyi, hiçbir şey telafi edemez.

b) Küresel Güçler, kendi toplumlarını, "korku salarak" yönlendiriyorlar. İçeride ve dış dünyadaki amaçlarını gerçekleştirmek için; kendilerinin ihdas ettiği bu "sanal korku"dan yararlanıyorlar. Türkiye'de yıllardan beridir iç sistemi kontrol etmek için ihdas edilen ve kullanılan "irtica korkusu" da, aynı Okyanus-Ötesi Güc'ün "Türkiye'yi kontrol" yöntemi olarak bugüne kadar kullanılagelmiştir.

c) Küresel Derin Güç, bu İslamcı radikalleri kullanarak, dünyanın yeraltı-yerüstü kaynaklarını ele geçirmekte ve kontrol etmektedir. Bu hastalıklı radikaller olmasaydı, Irak ve Afganistan hangi gerekçeyle işgal edilecekti? Filistin işgali bu korkulara dayandırılmıyor mu? Mısır, Suudi Krallığı, Körfez Arapları, Orta-Doğu ve hatta Uzak-Doğu, bu korkulara dayanarak kontrol altında tutulmuyor mu?

"Radikal İslamcılık"ın, "Küresel Derin Güc"ün "basit bir aleti ve oyuncağı" olduğunu anlamayan ahmaklara; Kur'an'ı okumaya tahammül edemeyen ve O'nu yakmayı düşünecek kadar şeytanların elinde oyuncak olan papazlara ne diyebiliriz! Ancak şunu diyebiliriz:

Biz, eşi, benzeri ve çocuğu olmayan, Sonsuz Yüce ve zamanı geldiğinde düşmanlarını kahredecek olan Allah'a teslim olmuşlarız. Biz, tüm peygamberleri ve Peygamberimiz'in habercisi olan; onun ümmeti olma şerefiyle; elinde Kur'an'la dünyaya gelecek ve tüm yalancı deccalleri, hayalci-vizyoncu sapıkları, cin-insan şeytanlarını; Allah'ın gücüyle kahredecek olan "Allah'ın kelimesi İsa"yı da tasdik ediyoruz. Kahrolsun yalancılar! Kahrolsun şeytan dostları! Kahrolsun İblis'in Planı'na hizmet edenler!

Güncelleme: 16/03/2019
Yaklaşan Saat
, 13/09/2010
ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat