yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

Asteroit Çarpmaları Kıtaların Oluşumunda Rol Oynamıştır

Asteroit çarpmasıyla oluşan eriyik tabakaların, fraksiyonel kristallenmesi nedeniyle yerkabuğundaki yapısal değişimi. Ardından eski yoğun kısımların kabuk-manto sınırına doğru ayrılması ve batmasıyla ilgili bir model.

Yaklaşık 4 milyar yıl önce, Hadeyan Dönemi adı verilen bir zaman dilimindeyken gezegenimiz, yüzeyindeki kayaların büyük çapta erimesine sebep olan asteroitler tarafından sürekli bombardımana tutulmuştur. Dünya yüzeyindeki kayaların çoğu bazalt taşıydı. Asteroit çarpmaları aşırı ısısıyla bu taş yapısını eriterek büyük havuzlar oluşturdu. Oluşan havuzlar onlarca kilometre kalınlığında ve binlerce kilometre çapındaydı.

Güney Afrika'da Witwatersrand Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesinde Profesör olan Rais Latypov: "Eğer o zamanlarda Dünya yüzeyinin neye benzediğiyle ilgili bir fikir edinmek istiyorsanız, çok sayıda büyük çarpma kraterleriyle kaplı Ay'ın yüzeyine bakabilirsiniz" diyor.

Söz konusu eski dönemlerden sonra ortaya çıkan devasa eriyik tabaka kalıntıları hakkında şüpheli modeller bulunuyor. Bir modelde, eriyiklerin soğuması durumunda aynı magmatik-bazalt yapısına geri kristalleşebildiği tartışılıyor. Bu modelin senaryosuna göre asteroit çarpmalarının, Dünya'nın yeni gelişen yerkabuğunun biçimlenmesinde rol oynamadığı düşünülüyor.

Başka bir model ise Güney Afrika'daki Bushveld Magmatik Kompleksi gibi; tabakaların, katmanlı magmatik sokulum kayaçları oluşturabilmesi için büyük çapta kimyasal değişime uğradığını öne sürüyor. Bu senaryoda, asteroit çarpmaları, Dünya'nın yerkabuğunda çeşitli magmatik kayaçların oluşmasında önemli rol oynamıştır ve dolayısıyla kabuğun kimyasal değişimine katkı sağlamıştır.  

Rakip iki senaryoyu kesin olarak test etmenin direkt bir yolu yok. Çünkü eski Hedayan dönemindeki asteroit çarpmalarının oluşturduğu eriyikler daha sonra plaka tektoniği tarafından yok edildi. Ancak, Latypov ve araştırma arkadaşları, Kanada'daki Sudbury Magmatik Kompleksi'nin daha geç bir zamanda eriyen tabakasıyla ilgili yaptıkları incelemede, eski asteroit çarpmalarının, Dünya'nın önceki bazaltik yerkabuğunda çeşitli kayaç tiplerini oluşturabildiği sonucuna vardı. En önemlisi de asteroit çarpmaları, yerkabuğunu yapısal olarak daha çok geliştirebilmiştir. Buna, silika bakımından zengin yapılar örnek verilebilir.

Sudbury Magmatik Kompleks'i Dünya'nın en büyük, en açıkta bulunan, asteroitin etkisiyle oluşmuş eriyik tabakasıdır ve ulaşılabilirdir. Yaklaşık 2 milyar sene önce büyük bir asteroidin çarpmasından dolayı, 5 km kalınlığa ulaşan aşırı ısınmış eriyik bir tabaka meydana gelmiştir. Sudbury Magmatik Kompleksi, volkanik kayaçların çeşitli tabakalarıyla birlikte önemli magmatik katman bilgisini de gösteriyor.

Latypov:
"Yaptığımız jeokimyasal gözlemler, Sudbury Magmatik Kompleksi'nin oluşumuyla ilgili güncel modelleri tekrar değerlendirmemize olanak sağladı. Dikkat çekici magmatik katman bilgisini incelediğimizde, büyük ölçekte *fraksiyonel(kesirli) kristallenmenin olduğu sonucuna vardık. Çıkarılan diğer bir sonuç ise, eski Hadeyan dönemindeki asteroit çarpmasıyla oluşan eriyik tabakalar, yüzeye yakın yerlerde katmanlı yapıları oluşturması için büyük hacimde ayrışıma uğrarlar. Bu yapılardan eski yoğun tabakaların ayrılmasıyla ve mantonun içine batmalarıyla arkalarında önemli miktarda değişmiş kayaçlar(batmayan kabuklu bloklar) bırakırlar. Bu durum, kabuğun yapısal olarak katmanlaşmasını ve tabanından Dünya yüzeyine doğru gittikçe daha çok gelişmesini sağlar. Fraksiyonel (Kesirli) kristallenmede, eriyiğin yavaşça soğuması ve kristalleşmesi sonucunda oluşan kristallenmeler, bir şekilde eriyik ile etkileşimi kesildiğinde farklı magmatik yapılar ve oluşumlar ortaya çıkarır."

Güncelleme: 20/04/2019
Kaynak: "Ancient asteroid impacts played a role in creation of Earth's future continents", sciencedaily.com, çev. Zehra Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 31/01/2019


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat