yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

Mikro Plastikler İçtiğimiz Su Dahil Her Yerde

Birleşmiş Milletler'in raporunda uyardığına göre, hastalıklara sebep olabilen bakterilerden oluşan biofilmleri taşıyan küçük plastik parçacıklar, içtiğimiz sularla çoktan boğazımızdan geçmiş olabilir. Dünya Sağlık Örgütü(WHO), 5 mm altındaki mikro plastikler hakkında bugüne kadar yapılan çalışmaları derledi. Mikro plastikler; deniz sularında, atık sularda, taze sularda, gıdalarda, havada, içme sularında, şişelenmiş ve çeşme sularında saptanarak son yıllarda manşetlerde yer almaya başladı. İlk kez WHO'da içme sularıyla alınan mikro plastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Yapılan bu derlemenin gelecekteki araştırmalara ışık tutarak problemin boyutunu daha iyi anlamaya olanak sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca soruna ilişkin neler yapılabileceği ile ilgili konuların da altı çizilmektedir. Çalışmada mikro plastik kirliliğinin en çok nerede bulunduğu, nerelerden kaynaklandığı, insan sağlığını nasıl etkileyebileceği ve içme sularına mikro plastik karışmasının nasıl engellenebileceği konuları işlendi.

150 mikrometreden daha büyük boyuttaki mikro plastiklerin insan vücuduna zarar vermeden atıldığı düşünülürken; daha küçük parçacıkların organlar tarafından emildiği iddia edilmektedir. Ayrıca mikro plastiklerin hastalıklara sebep olabilecek bakterileri taşıdığı ve bu plastiklerin bakterilerin antibiyotiklere dirençli hale gelmesine yardımcı olduğu belirtildi. Mevcut verilere göre, 150 mikrometreden büyük parçacıkların insan sağlığına zarar verme olasılığı oldukça düşük. Çünkü insan vücudu tarafından emilme olasılığı oldukça az. Bu konuda yapılan tüm araştırmaların kalitesi ve uygunluğu, süreç boyunca WHO uzmanları tarafından özenle incelendi.

Raporda içme suyu tedarikçilerinin ve kontrol edicilerin, hastalık yapıcı bakterileri ve zararlı kimyasalları su kaynağından uzaklaştırmalarının ilk öncelikleri olması gerektiği belirtildi. Bunun için de mikro plastiklerin sulardan arıtılması gerekiyor. Tedavi yöntemlerinden en etkilisinin içme sularından bu maddelerin arıtılması olduğu vurgulanıyor. Yeni iyileştirme yöntemleriyle mikro plastik temizlenmesi, dışkı kaynaklı kontaminasyonun önlenmesi ve filtrasyon yöntemleri %90'a yakın oranda en etkili su kalitesi arttırma yollarıdır. Araştırmacılar, alınan mikro plastik miktarının oldukça sınırlı olması durumunda, emilimin ve dağılımın da çok az olacağını belirtmiştir. Raporda, en iyi çözümün Dünya'yı plastiklerle kirletmemek olduğu vurgulanmıştır.

Doğu Anglian Kimya Okulu Üniversitesinden Dr. Andrew Mayes, Dünya genelindeki şişelenmiş sulardaki mikro plastik oranını saptayabilmek için bir test geliştirdi. Hızlı görüntüleme yöntemiyle su ve tortu örneklerindeki çok küçük mikrometredeki mikroskobik plastik parçacıklar ölçülebilmektedir.

Bu yöntem, mikro plastikleri Nil kırmızı floresanına boyayarak "tanılar-işaretler". Boya plastik yüzey tarafından emilir ve mavi ışın altında mikro plastiği floresan hale getirir. Bu floresan parçalar görünür hale gelir ve sayılabilir. Dr. Mayes'ın yorumları şu yönde:
"WHO komisyon raporu, beklenildiği üzere bilimsel kanıtlı, mevcut geçerli araştırmaların genel bir sentezi. Raporda değinilen konular oldukça önemli ve diğer risk faktörleriyle ilişkili olarak tüm durumlar değerlendirilmiş. Mikro plastik saptamak için hızlı, ekonomik ve güvenilir yöntemlerin olamayışı mikro plastik kaynaklarını, yayılım davranışlarını, geleceğini, çevresel ve medikal çerçevedeki etkilerini anlamak için gerekli araştırmaların yapılabilmesi için bir engel oluşturmaktadır. Yine de bu konunun böyle bir bilimsel mecrada incelenmesi, araştırma topluluklarını teşvik ederek ivedilikle ve kurumların ortak çalışmalarıyla desteklenebilecek. Bu raporla birçok araştırmacının mikro plastik bilincinin artacağı umuluyor."

WHO bilim adamları içme sularıyla mikro plastik alımının artmasının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ne olacağı konusunda uyarıyor. Yazarlar mikro plastikleri sınıflandırmanın oldukça zor olduğunu belirtiyor. Boyutları farklı olan mikro plastikler birçok farklı kaynaktan gelmektedir. Ayrıca kimyasal kaynaklı olabilen türleri de var. Kullanım amacına göre farklı kimyasallarla kombine olmuş olabilirler. Rapora göre, içme sularında bulunan mikro plastiklerin çoğunluğunu, sentetik kumaşlardan gelen iplikler ve plastik parçalar oluşturmaktadır.

WHO Halk Sağlığı, Çevre ve Sosyal Belirlemecilik Bölümü Başkanı Dr. Maria Neira, "Çok acilen mikro plastiklerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü mikro plastikler içme sularımız da dahil her yerdeler. Mikro plastikler hakkındaki sınırlı bilgilerimize göre, içme sularındaki mevcut seviyeler insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde. Ancak daha fazlasını bilmeye ihtiyacımız var. Ayrıca dünya genelinde plastik kirliliğinin artmasını durdurmamız gerekmektedir."

Güncelleme: 09/10/2019
Kaynak
: Tim Collins, "UN report urges action on plastic as it reveals we are ALL drinking microplastics in water and they may be carrying bacteria into our guts", dailymail.co.uk, çev. Ayşegül Kesmez, yaklasansaat.com, 27/08/2019


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat