yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

Buzullar Eridikçe Karbon-Metan Salınımı Artıyor:
Küresel Isınma Kontrol Edilmez Hale Geliyor

Habere konu olan yeni çalışmada, kalıcı buzul erimesinin sera gazı salınımlarında ne şekilde etki ettiği araştırıldı. Buzulun içinde hapsolan metan ve karbondioksit gazlarının buzulların erimesiyle beraber serbest kalıp, modellemelerin dışına çıkarak küresel ısınmayı çok daha ileriye götürebileceği düşünülüyor.

Bilim insanları ve istatistikçiler modelleme yaparlarken sera gazlarının biriktiği bu tarz depoları hesaba katmamışlardı.
Öte yandan burada kullanılan matematik modelin içerisine kalıcı buzullarda depolanan devasa miktarda karbondioksit parametresi de eklendiğinde Paris İklim Anlaşmasının öngördüğü uzun dönem hedeflerini aşmak artık hiç uzak görünmüyor.

Daha önce Arktik (Kuzey buzulları) topraklarının milyarlarca ton metan ve karbondioksit tuttuğu tahmin edilmekteydi.
Bir toprağın "kalıcı buzul" olabilmesi için en az 2 yıl donmuş olarak kalması gerekiyor. Bu kadar uzun süre soğuk iklim şartları altında kalmanın bir sonucu olarak, toprakta organik maddeden kaynaklı yüksek miktarlarda karbon ve besin maddesi depolanıyor. Dünya'daki kalıcı buzulların oluşumu üzerinde yapılan bir çalışmaya göre 1 trilyon ton karbon barındıkları düşünülüyor. Buzul kaplı bu topraklardan gelebilecek olan devasa miktarlardaki potansiyel karbon salınımları gelecek dönem tahminlerinin çoğunda göz ardı edilmiştir.

Bu çalışmada ayrıca politikacıların yasama yaparken şimdiye kadar sadece insan aktivitesi kaynaklı küresel ısınma üzerine yoğunlaşmasının yanlış olduğu da vurgulanıyor. Paris İklim Anlaşması, imzalayan ülkeler arasında uluslararası bir iş birliği gerçekleştirerek küresel ısınmayı 2°C altında tutmayı ve sıcaklık artışını da 1,5°C ile sınırlandırmayı hedefliyor.

DENİZ SEVİYELERİNDE 4 METRE YÜKSELME BEKLENİYOR

Bilim insanlarının yaptığı son uyarılara göre sıcaklıklardaki yükseliş böyle devam ederse yeryüzündeki en büyük buzul tabakası ve aynı zamanda dünyada tatlı su miktarının %50'sini içeren "Doğu Antarktika Buzul Tabakası"(EAIS) eriyecek.

Son çıkan bulgulara göre ise Paris İklim Anlaşması'nın öngördüğü ort. 2°C sıcaklık artış hedefi yakalansa dahi erime sonucunda 4 metrelik bir yükselme tahmin ediliyor. Antarktika'daki deniz dip tortuları üzerinde yapılan araştırmaların gösterdiğine göre EAIS, gezegen tarihindeki günümüze göre sıcak olan dönemlerde zaten geri çekilmeye başlamıştı. "Buzul çağları arası" olarak da bilinen bu zamanlarda son 450.000 yıldır aralıklı olarak sıcak dönemler yaşanmaktaydı.
Söz konusu dönemlerde tüm deniz seviyeleri günümüzden 6-13 metre daha fazlaydı.

Londra Kraliyet Üniversitesinden Dr. David Wilson'un liderlik ettiği uluslararası ekibin yürüttüğü çalışmada EAIS'in yakın gelecekte ısınan iklime karşı nasıl cevap verebileceğini modellemek için bundan 12.000-126.000 yıl arasındaki döneme (Pleistosen) ait veriler kullanıldı.

Dr. Wilson konu hakkında:
"Çalışmamız sırasında, 2 derece gibi makul sayılabilecek bir sıcaklık artışı bile birkaç bin yıl devam ettiğinde Doğu Antarktika Buzul Tabakası'nın düşük rakımlı bölgelerinde geri çekilme olduğunu gözlemledik. Şu anki küresel ölçekli sıcaklıklar endüstri öncesi çağa göre 1 derece artmış durumdadır. Eğer karbon salınımlarını düşürmede başarısız olursak, kaçınılmaz olarak buzul erimesiyle yüzleşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Çalışmanın konusu EAIS'in de(Doğu Antarktika Buzul Tabakası) deniz seviyesinin altında yer aldığından küresel ısınmaya karşı daha dayanıklı olduğu düşünülüyor ve şimdiye kadar da önemli bir erime gerçekleşmedi.

Raporun yardımcı yazarı Londra Kraliyet Üniversitesi Yeryüzü Bilimleri ve Mühendisliği Bölümünden Prof. Tina van de Flierdt:
"Yüzyıllık ve bin yıllık ölçekli uzun dönemlere baktığımızda, buzulların küresel çapta deniz seviyelerindeki yükselmeyi baskılayacağını ve kıyı bölgeleri için sıkıntılar doğuracağını söyleyebiliriz. Ayrıca yakın gelecekteki deniz seviyelerindeki fazla yükselmenin önüne geçebilmek ve Paris İklim Anlaşması'ndaki küresel ısınmayı 1,5-2 derece altında tutmak için ekonomilerimizi daha az karbonla çalışır hale getirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Güncelleme: 28/11/2018
Kaynaklar: 
1) "The largest ice sheet in the world could melt and cause sea levels to rise by up to 13 FEET even if we hit the Paris Climate Agreement's target of limiting warming to 2°C worldwide", theguardian.com, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 19/09/2018
2) "Billions of tonnes of greenhouse gases released from melting Arctic permafrost could push Earth above  the Paris Climate Agreement target far quicker than previously thought", theguardian.com, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 17/09/2018


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat