yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

D Vitamini ile Kanser Arasındaki İlişki Anlamlı mı?

Kaliforniya, San Diego Tıp Fakültesinden araştırmacılar, yüksek D vitamini seviyelerinin göğüs kanseri riskini azaltmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürdüler.

Bilim adamları, 3325 karma katılımcı ile çalışan, iki rasgele klinik deneyden ve 1713 katılımcıyı kapsayan ileriye yönelik bir çalışmadan veriler topladılar. Bu çalışmalarla kadınlarda göğüs kanseri riski ile kandaki D vitamininin ana formu olan 25-hidroksivitamin D düzeyi arasındaki ilişkiyi geniş bir yelpazede incelediler.

Katılımcı kadınların hepsi 55 yaş ve üzeriydi ve yaş ortalamaları 63'tü. Veriler 2002 ve 2017 yılları arasında toplandı. Katılımcılar kayıt sırasında kanserden kurtuldular ve ortalama dört yıllık bir süre boyunca takip edildiler. Kanlarındaki D vitamini seviyeleri inceleme ziyaretleri sırasında ölçüldü. Bu ortak çalışmalar esnasında, yaşa göre düzenlenmiş görülme oranı, bir yıl için 100.000 kişi de 512 kişi olan vakaların 77'sinde yeni göğüs kanseri teşhis edildi.

Kaliforniya San Diego Üniversitesi, Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı Bölümünden baş araştırmacı ve yardımcı yazar Cedric F. Garland şöyle konuştu:
"Kanında 25-hidroksivitamin D seviyesi 60 ng/ml'nin üzerinde olan ve 20 ng/ml'nin altında olan katılımcıları kıyasladık. Ve kanında 20 ng/ml'nin altında 25-hidroksivitamin D bulunan katılımcıların göğüs kanserine yakalanma riskinin beşte bir oranında daha yüksek olduğunu bulduk."

Yüksek seviyelerde D vitamini serumu, kanser riskini düşürüyor gibi görünüyor. GrassrootsHealth Araştırma Kurumundan epidemiyolojist, biyoistatistik uzmanı ve baş yazar Sharon McDonnell:
"Yaş, vücut kitle indeksi, sigara içimi, kalsiyum takviyesi alımı için belirlenen sonuçlar ile 25-hidroksivitamin D ve göğüs kanseri arasındaki bağlantıyı ölçmek için çok değişkenli regresyon(hastalık) kullanıldı. Göğüs kanserini önlemek için, kandaki D vitamin düzeyini 20 ng/ml'nin oldukça üzerine çıkartmak önemli görünüyor."

Daha önce D vitamini seviyeleri ile çeşitli kanser türleri arasındaki bağlantıları incelemiş olan Garland, bu çalışmanın D vitamini eksikliğini göğüs kanseri riskinin artmasına bağlayan, önceki epidemiyolojik araştırmalara dayalı olduğunu söyledi. Epidemiyolojik çalışmalar, sağlığın ve hastalığın dağılımını ve etkenlerini analiz eder.

Garland:
"Bu çalışma postmenopozal göğüs kanseri ile sınırlandırılmıştı. Yüksek 25-hidroksivitamin D düzeyinin, postmenopozal göğüs kanserini önleyip önleyemeyeceğini kanıtlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Her şeye rağmen bu makale bu zamana kadar yazılmış, D vitamini ile göğüs kanseri riskinin azalması arasındaki en güçlü ilişkiyi ortaya koyan makaledir."

Amerikan Kanser Derneği, Harvard Chan Halk Sağlığı Okulu, Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü ve bunların dışında 20'den fazla tıp merkezi ve kuruluşu tarafından yapılan diğer bir araştırmada ise, dolaşımdaki D vitamini düzeyinin yüksekliği ile, kalın bağırsak kanseri riskinin düşük olması arasında önemli ölçüde bir bağlantı bulundu. Yapılan çalışma, bu bağlantıya dair daha önce ikna edici olmayan kanıtları güçlendiriyor. Kalın bağırsak kanserinin önlenmesi için en uygun D vitamini düzeyi, Ulusal Tıp Akademisinin yalnızca kemik sağlığını baz alan, tavsiye dozundan daha yüksek seviyede olabilir. Bu çalışma Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü dergisinde online olarak yayınlandı. 

Kemik sağlığının korunmasında oynadığı rol ile bilinen D vitamininin, hücre gelişmesi ve regülasyonu ile ilgili çeşitli yollar aracılığıyla kalın bağırsak kanseri riskini düşürdüğü varsayılmaktadır. Daha önceki çalışmalar, dolaşımda yüksek düzeyde bulunan 25-hidroksivitamin D'nin, kalın bağırsak kanseri riskini azaltıp azaltmadığı konusunda tutarsız sonuçlar bildirmişti. 25-hidroksivitamin D, vücutta ki D vitamini düzeyinin en iyi göstergesi olarak kabul edilir.

Harvard Chan Halk Sağlığı Okulundan makalenin yardımcı yazarı, epidemiyolog Stephanie Smith-Warner şöyle konuştu:
"D vitamini ile ilgili önceki çalışmalardaki tutarsızlıkları gidermek ve nüfus alt gruplarındaki ilişkileri incelemek amacıyla, kalın bağırsak kanseri teşhisi öncesinde toplanan, katılımcı-seviye verilerini 17 aday topluluk içinde analiz ettik ve araştırmalarımızda standart kriterleri kullandık."

Yaklaşık beş buçuk yıl süren izleme sonucunda, kemik sağlığı için yeterli olduğu düşünülen D vitamini düzeyine sahip katılımcılar ile karşılaştırıldığında, D vitamini eksikliği olan katılımcıların, %31 oranında daha yüksek kalın bağırsak kanseri riski altında oldukları ortaya çıktı. Benzer şekilde, kemik sağlığı yeterliliğinin üzerinde D vitamini düzeylerine sahip katılımcıların, kanser riskinin %22 daha az olduğu görüldü. Ancak kanser riski, D vitamininin en yüksek düzeylerde olduğu katılımcılarda azalmaya devam etmedi. Bu D vitamini ile kanser riski arasındaki ilişki, kalın bağırsak kanseri riskinin bilinen etmenleri düzenlendikten sonra bile devam etti. İncelenen tüm alt gruplarda bu bağlantı görüldü. Bununla birlikte bu bağlantı, D vitamini düzeyi, kemik sağlığı yeterlilik düzeyinin üstünde olan kadınlarda, erkeklere göre daha kuvvetliydi. Ömürleri boyunca kalınbağırsak kanseri riski kadınlarda %4.2 iken, erkeklerde %4.5'tir. Yani kadınlarda kanser riski yirmi dört kişide bir, erkeklerde ise yirmi iki kişide birdir. Kalınbağırsak kanseri, ABD'de hem erkeklerde hem de kadınlarda, üçüncü en yaygın kanser çeşididir ve kansere bağlı ölümlerin üçüncü önde gelen nedenidir. 2018'de, ABD'de 140.250 yeni vaka ve 50.630 ölüm beklenmektedir.

Derleyen: Gülnihal İnci, yaklasansaat.com,
28/08/2018

Kaynaklar:

1) "Greater levels of vitamin D associated with decreasing risk of breast cancer", sciencedaily.com 15/06/2018
2) "Blood vitamin D levels linked to colorectal cancer risk", sciencedaily.com 15/06/2018


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat