yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

"Büyük Plan" İşliyor
İslam Coğrafyasını Kana Bulayacak "Kıyamet Savaşı" Son Aşamada!

Dünya, Bir taraftan "küresel ısınma" ve iklimlerin değişmesiyle beraber nefes alamaz duruma gelirken, diğer taraftan dünyaya egemen güçlerinin "büyük plan"ı adım adım hayata geçiriliyor. Amerika Başkanı'nın, Arabistan'da çaldığı savaş tamtamlarıyla yaklaşan "kıyamet savaşı"na bir adım daha atılmış oldu.

Yaklaşan Saat'in "Yorum-Analiz" bölümünde yer alan; 08/04/2013 tarihli analizimiz; "ARAP BAHARI", "SURİYE ZULMÜ" VE "BÜYÜK PLAN", bugüne, bütün gerçekliği ile ışık tutmakta; "Sünni-Şii çatışması"nın, "kıyamet savaşı"na dönüşeceğini ihbar etmektedir. İşte 2013 tarihli "ARAP BAHARI", "SURİYE ZULMÜ" VE "BÜYÜK PLAN" analizimin son bölümü:

"a) ABD-İngiliz Gücü, neden Saddam'ı cezalandırmak ve terbiye etmekle yetinmeyerek yok etti, Irak'ı, Şii İran'ın kucağına attı. Hani İsrail'in ve ABD'nin asıl düşmanı İran'dı!

b) ABD Gücü, İsrail yanlısı kukla Arap yönticilerini yıkıp "Arap baharı"nın yolunu neden açtı?

c) Çin'in, Rusya'nın ve bizzat İran'ın, Baas diktatörüne desteklerini; özellikle Hizbullah'ın orada Esed adına savaşını, sağır sultan biliyor, ABD Gücü bilmiyor mu? Neden kenarda durup masal okuyorlar? Ve Suriye halkının katline adeta cevaz veriyorlar. Yapması, yahut yaptırması gereken, Esed-İran silahlarına karşılık, boğazlanan halka silah vermek, veremiyorsa BM olarak halkın katliamını önlemek değil midir? El Kaide'yi dün kim kullandı, bugün kim kullanıyor, bu bilinmiyor mu? Bir avuç El Kaideci, Suriye de olsa ne olur, olmasa ne olur? Bunlar hikaye! Asıl amaç başka!

BÜYÜK PLAN!

Gelelim asıl amaca ve "Büyük Plan"a... Nedir "Büyük Plan"? Büyük Plan, bir "kıyamet savaşı"dır. Büyük Plan, bir "mezhep savaşı"dır. Bütün politikalar bu amaca yönelik dizayn edilmektedir. Ancak bunu anlayacak akıllar nerede?

Her gün İsrail'e, ABD'ye kuru tehditler savuran İran yöneticileri, diktatör Esed'in peşinden koşarak nereye gideceklerini sanıyorlar? İran yöneticilerinin din anlayışları ne olursa olsun, bir akıl tutulması yaşadıkları açık değil mi?
Bitmiş diktatör Esed'i desteklemek yerine, Suriye halkını-direnişini destekleselerdi, ne kaybederlerdi? Aksine Suriye'de oluşacak Sünni bir iktidar, Esed'den daha çok İsrail'e karşı İran'a destek verirdi, mezhep savaşının kapısı açılmazdı.

İran, Suriye halkını destekleseydi, Arap dünyasından ve tüm dünyadan sempati toplardı. Ancak bugün İran molla rejimi, bir kere daha bitmiş, geçmişten elde ettiği devrim karizması sıfırlanmış, ABD'nin "büyük planı"nın tuzağına düşmüştür. İran'ın mezhebi-bağnaz-Sünni düşmanı siyaseti, büyük bir yangını tutuşturmak üzeredir. Afganistan'da ABD ile işbirliği yap, Irak'ta ABD ile işbirliğ yap, ondan sonra da yıllarca zulme uğramış Suriye halkını ve direnişini, emperyalizmin uşağı olarak yaftala. Bu nasıl akıl, bu nasıl mantalite?

"Büyük Plan"ın gerçekleşmesi için tüm koşullar hazırlanmıştır. Ne olması bekleniyor?

a) Suriye'deki iç savaş-katliamla, karşılıklı kin ve intikamı körüklemeli, geri dönülmez şekilde "mezhep savaşı"nın kapıları açılmalı, beklenen bu...

b) Esed yönetimi bitmiştir, Batılı güçler, "Şii-Sünni çatışma potansiyeli"ne ulaşıldığında, Esed'i devireceklerdir ki; bu da İran'ın topyekün saldırısının başlangıcı olacaktır. Gözünü karartmış olan İran mollalarını, bu aşamadan sonra kimse durduramaz.

c) Suudi krallığı, Körfez ülkeleri, Ürdün; bir taraftan Suriye devriminin başarılı olmasından, diğer taraftan da İran'ın başarılı olmasından ve Şii yayılmasından korkarak, şaşkınlık içinde bocalamaktadırlar. Elbette korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye ise ölçülü yaklaşımına rağmen, Batılı müttefiklerini harekete geçirememiş, destek verdiği Suriye halkını, İran-Esed'in acımasız saldırıları karşısında savunmasız bırakmıştır.

d) "Büyük Plan", Türkiye öncülüğünde "Sünniler"in, İran'ın liderliğinde de "Şiiler"in toparlanarak, bir "kıyamet savaşı"nı öngörmektedir.

e) Sonuç ne olacaktır?  Böylece Batılı güçler hiçbir kayıp vermeden, İran ve radikalizm meselesini çözmüş olacaklardır. Ancak kim bu plana alet olursa bedeli ağır olacak, bu yangının kazananı olmayacaktır.

f) Mesele bu kadar da basit değildir, bu öyle bir fitne, öyle bir savaştır ki, bundan sahte mehdiler ve sahte Mesih(Deccal) çıkacak, "Küresel Güçler" başta olmak üzere kazananı olmayacak, ancak İblis ve avanesi mutlu olacaklardır.

g) Maalesef dünya bu yönde ilerliyor, Yaklaşan Saat'in habercisi Peygamber'imiz(s.a.v.) de bu "kıyamet savaşı"nı bize bildiriyor, ders alacakları uyarıyor, ders alacaklar var mıdır? İşte çok sayıda bu savaşı ifşa eden hadislerden birkaçı:

Enes'ten, Peygamber(s.a.v.):
"Pek yakında Yüce Allah, ellerinizi Acemlerle doldurabilir. Sonra onları kaçmak nedir bilmeyen aslanlara dönüştürebilir. Daha sonra ise bunlar sizi ve savaşçılarınızı öldürüp mallarınızı yerler." buyurmuştur.
Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'l- Fevaid, C:12, Hno: 12376.

Muhammed bin Ebi Rüzeyn'den, Resulullah(s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Kıyametin yaklaşmasının alametlerinden birisi de, Arab'ın kırılmasıdır."
Tirmizi, C:3, Hno: 3929.

Ebu Hureyre'den; birgün Sa'd, Resulullah'ın yanına çıktı.
Resulullah
(s.a.v.) onu görünce; "Sa'd'ın yüzünden önemli bir haber okunuyor" dedi.
Sa'd gelince: "Kisra öldürüldü" diye haber verdi.
Sonra Allah'ın Resulü: "Allah Kisra'ya lanet etsin. Kuşkusuz insanlardan ilk helak olacaklar Araplardır. Onları İranlılar takip edecektir." buyurdu.
Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'l- Fevaid, C:13, Hno: 12421"

Yaklaşan Saat, 23/05/2017


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat