yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

Denizlerdeki Fitoplanktonların Değişimi Canlı Yaşamını Tehdit Ediyor

Dr. Kirby: "Fitoplanktonların yeryüzünde oynadıkları rol çoğu zaman göz ardı edilir."

Yapılan yeni bir çalışma, insan kaynaklı iklim değişiminin, dalgaların altındaki değişimleri tetikleyerek deniz besin ağı üzerinde uzun vadeli etkilere sebep olduğunu ortaya koydu.

Kuzay Atlantik'teki fitoplanktonların incelenmesi sonucu mikroskobik organizmaların, kutup yönünde yer değiştirmelerinin önceden rapor edilenden daha hızlı olduğu bulundu. Okyanusların ufak bitki topluluğunun, belirgin şekilde yer değiştirme ve sürüklenmeye hazırlandığı gözlendi.

Princeton Üniversitesinde araştırmacı olan ve Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumunun Jeofizik Sıvı Dinamikleri Laboratuvarında çalışan Andrew Barton, çalışma ile ilgili şunları ifade etti:
"Deniz fitoplanktonları, deniz besin ağında ve küresel biyojeokimyasal döngüde çok önemli bir yere sahiptir. İnanılmaz derecede çeşitlidirler, fakat iklimi değiştirdiğinizde ya da doğal iklim değişkenliğinde diğer bütün organizmaların ne yapacağı konusunda gerçekte hiç bir fikrimiz yok. Bu çalışma ise, bütün bu değişik türdeki organizmaların, insan kökenli iklim değişikliğinden gelecek yüzyılda nasıl etkileneceğini tespit etmek amacıyla yapıldı."

Ekip, Kuzey Atlantik'te bulunan 87 farklı tür mikroskobik deniz bitkisi üzerinde çalıştı. Bunun için organizmaların 1951-2000 yılları arasındaki ortalama tarihsel değerine bakarken gelecek (2051-2100) okyanus şartlarını da göz önüne aldılar.

Sık sık kirlilikle karıştırılan okyanus kumsallarındaki köpük, çürümüş büyük fitoplankton kolonilerinin birikintileridir ve köpük alg olarak bilinir.

Dr. Barton gözlemlerini şöyle açıklıyor:
"Çalışmanın sonucu; iklim değişimiyle fitoplanktonların üzerinde sadece sıcaklığın etkili olmadığını, aynı zamanda bütün okyanus sirkülasyonu ve ekolojik etkiye sahip besin, ışık gibi okyanus yüzeyindeki şartların da değişeceğini gösteriyor. Genellikle bütün fiziksel çevre değişime uğrar, hatta bazı durumlarda bu oldukça büyük ölçüde olur. Elde edilen veriler, fitoplanktonların kuzeydoğu yönünde hareket edeceğini ortaya koyuyor. Bu değişimin, deniz türlerine ait tarihi kayıtlarda görülenden daha hızlı olması bekleniyor."

Barton, bu çalışmada elde edilen bulguların, değişik türlerin nasıl etkilendiği ve hareket ettiği verilerine dayanması nedeniyle, önceki çalışmalardan farklı olduğunu ifade etti ve şunları ilave etti:
"Bazı türler hareketsiz kalırlar, bazıları da diğerlerinden daha uzağa hareket ederler. Bu çalışma, olası yanıtlarla ilgili geniş bir yelpaze olduğu gösteriyor. Eğer türler, burada yaşamaya alışmışsa nereye hareket edebilir? Deniz fitoplanktonları ile ilgili yapılan birçok eski çalışma, bu tür sorulara cevap vermiyor. Araştırmamızdaki sonraki aşama ise, fitoplanktonların dağılımı üzerinde, yer değiştirme etkilerinin ne olacağını ortaya çıkarmak olacak."

Küresel çapta fotosentezin tahminen %50'sini, ufak deniz bitkilerinin sağladığı düşünülmektedir. Bu işlem, atmosferden CO2i absorbe edip daha sonra bitkilerin büyümek için kullandığı şekerlere dönüştürülmesini de içeriyor. Küresel karbon döngüsünde kilit rol oynayan biyokimyasal süreç işte budur.

Çürümüş fitoplanktonlar, dimetil sülfid denilen bir gaz çıkarırlar. Bu gaz, denizlerin karakteristik kokusundan sorumludur ve bulut oluşumunda rol oynar.

Yapılan diğer çalışmalar, dünyadaki tüm okyanuslardaki fitoplanktonların miktarında azalma olduğunu rapor etmektedir.

2010 yılında Kanadalı araştırmacılar, "Nature" dergisinde bir makale yayınladılar. Buna göre geçen 50 yıl içinde ufak deniz bitkilerinin, küresel çapta %40 azaldığını ileri sürdüler. Bu bulgular karşısında, deniz biyoloğu Richard Kirby, Secchi Disk Projesini geliştirdi. Bu bir sivil bilim çalışmasıydı ve denizcilerin plankton miktarıyla ilgili kayıtlarının bildirimine olanak sağlıyordu. Böylece bilim adamlarının, okyanuslardaki planktonların durumunu görüntülemesine yardımcı olacak veriler de artmış oldu.

Dr Barton ve arkadaşlarının bulguları ile ilgili Dr Kirby’nin yorumları ise şöyle:
"Bu çalışma, dünya çapındaki plankton dağılımı, miktarı ve mevsimselliği üzerindeki iklim kaynaklı değişikliklerin etkisiyle ilgili kanıtları artırıyor. Planktonlar, denizlerin yaşam destek sistemleridir ve onların bulunduğu yerdeki her hangi bir değişim sadece denizdeki diğer canlıların miktarında ve dağılımında bir etkiye neden olmaz, aynı zamanda gezegenimizin ekolojisini de etkileyerek hepimiz için ciddi sonuçlar doğurabilir."

Güncelleme: 15/03/2016
Kaynak
: Mark Kinver, "Climate Stirring Change Beneath the Waves", bbc, çev. Hatice Öztürk, yaklasansaat.com, 23/02/2016.


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat