yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 

Haberler/...

Bugünkü "Karanlık Fitneler"e 2013'ten Bir Bakış!

Yaklaşan Saat'in "Yorum-Analiz" bölümünde yer alan 08/04/2013 tarih ve "ARAP BAHARI", "SURİYE ZULMÜ" VE "BÜYÜK PLAN" başlıklı analizimizde Suriye ve Ortadoğuyla ilgili yaptığımız analiz, acı bir gerçek olarak doğrulanmaya devam etmektedir. Bugün Ortadoğuyu kasıp-kavuran sözde İslam adına, ancak gerçekte İslam dışı radikal hastalıklar-fitnelerle ilgili yaptığımız tespitler, ne hazindir ki tamamen doğrulanmış; "Batı'nın Büyük Planı" hükmünü icra etmeye devam etmiştir.

Bir "Kıyamet Savaşı" olarak nitelendirdiğimiz bu İslam dışı, akıl dışı kaos ve fitneler, Peygamberimiz(s.a.v.) diliyle arka arkaya "üç büyük fitne"yle özetlenmiştir. Bunlar; "Ehlas fitnesi", "Serra fitnesi" ve herkesi kasıp kavuracak olan ve şu anki aşamaya tekabül eden "Duhayma fitnesi(Karanlık fitnesi)"dir. İşte bugüne ışık tutan ve gelecekte ne olacağına Peygamber diliyle haber veren 08/04/2013 tarihli analizimizden bir özet: 

"Beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde gerçekleşen "Arap baharı", nasılsa 15 Mart 2011'de Suriye'de başlayan devrim ayaklanmasıyla eşi-benzeri görülmemiş katliamlarla "Suriye zulmü"ne dönüşmüş durumdadır. Nusayri diktatör Esed'in babadan miras zulmü ve halkına açtığı insanlık dışı savaş, insanoğlunun ne derece süfli boyutlara düşebileceğinin çirkin bir örneğini göstermektedir.

Diğer taraftan, dini anlayışı her türlü şirki içeren, İslam tarihinde görülmemiş bir şekilde "Emevi siyaseti" gibi siyaset güden, hatta insanların gözüne bakarak "takiye siyaseti"yle gerçekleri gizleyen İran yöneticileri, Esed'i kullanarak bu "tarihi zulmü" bizzat icra etmektedir. Hiçbir dini-İslami endişe taşımayan, sadece dünyevi-stratejik hesaplar yapan bu "Pers anlayışı"nın, aynen Muaviye'nin Yezid'i gibi hiçbir sınır tanımadığı ve tanımayacağı bütün kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır. Tarih nasıl da tekerrür ediyor!

BÜYÜK PLAN!

Gelelim asıl amaca ve "Büyük Plan"a... Nedir "Büyük Plan"? Büyük Plan, bir "Kıyamet Savaşı"dır. Büyük Plan, bir "Mezhep Savaşı"dır. Bütün politikalar bu amaca yönelik dizayn edilmektedir. Ancak bunu anlayacak akıllar nerede?
Her gün İsrail'e, ABD'ye kuru tehditler savuran İran yöneticileri, diktatör Esed'in peşinden koşarak nereye gideceklerini sanıyorlar? İran yöneticilerinin din anlayışları ne olursa olsun, bir akıl tutulması yaşadıkları açık değil mi?

Bitmiş diktatör Esed'i desteklemek yerine, Suriye halkını-direnişini destekleselerdi ne kaybederlerdi? Aksine Suriye'de oluşacak Sünni bir iktidar, Esed'den daha çok İsrail'e karşı İran'a destek verirdi, mezhep savaşının kapısı açılmazdı.

Ancak bugün İran molla rejimi bir kere daha bitmiş, geçmişten elde ettiği devrim karizması sıfırlanmış, ABD'nin "Büyük Planı"nın tuzağına düşmüştür. İran'ın mezhebi-bağnaz-Sünni düşmanı siyaseti, büyük bir yangını tutuşturmak üzeredir. Afganistan'da ABD ile işbirliği yap, Irak'ta ABD ile işbirliğ yap, ondan sonra da yıllarca zulme uğramış Suriye halkını ve direnişini emperyalizmin uşağı olarak yaftala. Bu nasıl akıl, bu nasıl mantalite?
"Büyük Plan"ın gerçekleşmesi için tüm koşullar hazırlanmıştır. Ne olması bekleniyor?

a) Suriye'deki iç savaş-katliamla, karşılıklı kin ve intikamı körüklemeli, geri dönülmez şekilde "mezhep savaşı"nın kapıları açılmalı, beklenen bu...

b) Esed yönetimi bitmiştir, Batılı güçler, "Şii-Sünni çatışma potansiyeli"ne ulaşıldığında, Esed'i devireceklerdir ki; bu da İran'ın topyekün saldırısının başlangıcı olacaktır. Gözünü karartmış olan İran mollalarını, bu aşamadan sonra kimse durduramaz.

c) Suudi krallığı, Körfez ülkeleri, Ürdün; bir taraftan Suriye devrimin başarılı olmasından, diğer taraftan da İran'ın başarılı olmasından ve Şii yayılmasından korkarak, şaşkınlık içinde bocalamaktadırlar. Elbette korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye ise ölçülü yaklaşımına rağmen, Batılı müttefiklerini harekete geçirememiş, destek verdiği Suriye halkını, İran-Esed'in acımasız saldırıları karşısında savunmasız bırakmıştır.

d) "Büyük Plan", Türkiye öncülüğünde "Sünniler"in, İran'ın liderliğinde de "Şiiler"in toparlanarak, bir "Kıyamet Savaşı"nı öngörmektedir.

e) Sonuç ne olacaktır? Böylece Batılı güçler hiçbir kayıp vermeden, İran ve radikalizm meselesini çözmüş olacaklardır. Ancak kim bu plana alet olursa bedeli ağır olacak, bu yangının kazananı olmayacaktır.

f) Mesele bu kadar da basit değildir, bu öyle bir fitne, öyle bir savaştır ki, bundan sahte mehdiler ve sahte Mesih(Deccal) çıkacak, "Küresel Güçler" başta olmak üzere kazananı olmayacak, ancak İblis ve avanesi mutlu olacaklardır.

g) Maalesef dünya bu yönde ilerliyor, Yaklaşan Saat'in habercisi Peygamber'imiz(s.a.v.) de bu "kıyamet savaşı"nı bize bildiriyor, ders alacakları uyarıyor, ders alacaklar var mıdır? İşte çok sayıda bu savaşı ifşa eden hadislerden birkaçı:

Enes'ten, Peygamber(s.a.v.):
"Pek yakında Yüce Allah, ellerinizi Acemlerle doldurabilir. Sonra onları kaçmak nedir bilmeyen aslanlara dönüştürebilir. Daha sonra ise bunlar sizi(Arapları) ve savaşçılarınızı öldürüp mallarınızı yerler." buyurmuştur.
Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'l- Fevaid, C:12, Hno: 12376.

Muhammed bin Ebi Rüzeyn'den, Resulullah(s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Kıyametin yaklaşmasının alametlerinden birisi de, Arab'ın kırılmasıdır."
Tirmizi, C:3, Hno: 3929.

Ebu Hureyre'den; birgün Sa'd, Resulullah'ın yanına çıktı.
Resulullah
(s.a.v.) onu görünce; "Sa'd'ın yüzünden önemli bir haber okunuyor" dedi.
Sa'd gelince: "Kisra öldürüldü" diye haber verdi.
Sonra Allah'ın Resulü: "Allah Kisra'ya lanet etsin. Kuşkusuz insanlardan ilk helak olacaklar Araplardır. Onları İranlılar takip edecektir." buyurdu.
Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'l- Fevaid, C:13, Hno: 12421

Yaklaşan Saat, 08/04/2013

Güncelleme: 29/09/2014

 

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat