yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 CERN'in "Higgs" Açıklaması: Dağ Fare Doğurdu!

CERN'de yapılan deneylerde Higgs parçacığının izine  rastlandığı önceden ifade edilmişti. Henüz verilerin analizi tamamlanmadığı halde, nasılsa alaylı-valaylı, müthiş bir keşif yapılmışcasına arka arkaya ve çok merkezli açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalar, çelişkili ve kuşku uyandıran açıklamalardır. Adeta kamuoyunu ikna etmek için yapay bir çaba harcanmaktadır. "Higgs bozonu" konusunda önceki yıl yapılan açıklamaları çağrıştıran; bir "işaret" yahut "izine rastlamak" ifadesinin ötesine fazla geçilmiş değil. Higgs parçacığı tanımına ne kadar uyduğu, yahut yeni bir parçacık olduğu tartışmalıdır. Maalesef kesin olan hiçbir şey yoktur, o zaman bu heyecanlı mesajlar neden, kime?

Higgs bozonu ile ilgili bir "iz" yahut "başka bir parçacık" izlenimi veren anlamlı açıklamalara yer vermeden önce; CERN merkezli bu açıklamaları anlamlı kılan bir bilim adamının uyarılarına ve feveranlarına göz atalım. 2001'de kendi ismiyle anılan "Afshar deneyi"ni gerçekleştiren ve bu deneyi, "New Scientist" dergisine kapak olan Harvardlı fizikçi Profesör Afshar, Higgs bozonu ve Standart  model konusunda bakın nasıl endişeleniyor. Eğer bilim adamları hemen bir B planı geliştirmezlerse; LHC'nin başarısızlığının bir kaosa, iç çatışmaya ve kavgalara neden olacağını söylüyor. İşte Afshar'ın 2009 yılında yaptığı o çarpıcı açıklamalar:

"Böyle bir başarısızlık, 100 yıllık bilimsel teorinin ve Standard Model'in arkasını boşaltır ve parçacıkların nasıl bir araya geldiğine dair bazı temel düşünce tarzlarında değişikliğe sebep olur. Aynı zamanda bilim dünyasında, karşılıklı ağır, acı suçlamalara ve kavgalara; halkta ise tam bir güven kaybına neden olur. Şu anda herkes festival modunda, şampanyaları patlatmaya hazırlanıyorlar. Ancak ya deney, Higgs parçacığını bulma konusunda başarısız olursa? Bu durumda fizikçilerin arasında savaş çıkacaktır. Çok geç olmadan toplanıp, olası durumla ilgili bir B planı yapmak zorundayız.

"Ben elimde bir baltayla LHC'ye saldırmıyorum. Sadece Higgs parçacığını bulamazsak ne olur diye inanılmaz endişeleniyorum. Bu parçacığı bulabilmek için yaklaşık 10 milyar pound harcadık. Eğer sonunda bu parçacık bulunmazsa, kesinlikle iç çatışma ve karşılıklı suçlamalar olacak. Ben doğruyum ve herkes yanlış demiyorum. Sadece öbür ihtimale de hazırlıklı olalım diyorum. Tüm alternatifleri düşünmeliyiz, çünkü LHC başaramazsa Standard Model çöker. Standard Model çökerse, elimizde hiçbir şey kalmaz. Bütün yumurtalarımızı tek bir sepete koyduk gidiyoruz."(1)

Ayrıca Higgs parçacığının bulunma olasılığının çok düşük olduğunu söyleyen Asfhar kadar Hawking de, parçacığın bulunma olasılığının çok az olduğuna inanmaktaydı. Acaba Higgs parçacığıyla ilgili bugünkü açıklamalar, bir B planı mı yoksa?

Standart modelin çökmesi ya da yaşamasının hayati önemine sayın Afshar'ın vurgusu, oldukça anlamlı. İşte "Higgs paracığının keşfi"ne dair ilgili bilim çevrelerince yapılan açıklamalar, buyurun siz karar verin:

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN):
"Şu ana kadar yapılan açıklamalarda, ortaya çıkarılmak istenen Higgs Bozonu'na işaret eden bir atom altı parçacığa ait iz bulundu."

CERN Genel Direktörü Rolf Heuer:
"Evet, parçacığı bulduğumuzu söyleyebilirim. Bu küresel bir başarı. Bir keşif yaptık ve yeni bir parçacık bulduk."

ATLAS'ın deney ekibinin başında yer alan Fabiola Gianotti:
"Bundan sonraki aşama, analizler yaparak, bu parçacığın uzun yıllardır peşinde olduğumuz Higgs Bozonu olup olmadığını anlayacağız."

CERN'in araştırma direktörü Sergio Bertolucci:  
"Geçtiğimiz yıl, 2012'de Higgs benzeri bir parçacık bulacağımızı söylemiştik. Yeni parçacık, bugün elimizdeki verilerden ileride çok daha fazla bilgi çıkarmamızı sağlayacak. Elde edilen sonuçlar, 2011 ve 2012'deki verilere dayanıyor, analizler devam ediyor."

CMS ekibinin başında yer alan Joe Incandela:
"LHC atom çarpıştırıcısında görev alan iki bağımsız ekipten biri, evrendeki tüm maddelere büyüklük ve şeklini verdiğine inanılan yeni bir atom altı parçacığına ait güçlü deliller elde ettiğini açıkladı. Tanrı Parçacığı'nı tespit etme çabalarında yeni atom altı parçacıklar bulmuş olabiliriz. Ancak 'Tanrı parçacığı' olarak adlandırılan, evrendeki tüm maddelere boyut ve şeklini verdiğine inanılan Higgs bozonu adlı atomaltı parçacığı olduğunu henüz bilmiyoruz."

ABD'li fizikçi Sean Carroll Discover:
"Ortada çok büyük bir soru var. Standart Model kapsamında Higgs Bozonu'nda bazı istatistiksel dalgalanmalar mı görüyoruz? Yoksa karşımızda farklı kanallarda beliren, yeni bir parçacığa ait bir iz mi var? Deneylerde farklı kanalların kolaylıkla yanlış eşleştirme yapılabilecek ve bu yüzden Higgs teorisine yeni, görsel parçacıklar eklenebilecek mi?"

İngiliz Bilim ve Teknoloji Kurumu Başkanı John Womersley:
"Şunu teyit ederim ki bu Tanrı Parçacığı teorisiyle uyumlu bir parça."

ABD'li bilim adamları:
"Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen, varlığı bilimsel olarak kanıtlanmamış Higgs parçacığına çok yaklaştık."

CERN'de çalışan Prof. Gökhan Ünel:
"Bu yeni parçacık, aradığımız parçacık mıydı? Yoksa bir algıç hatası, ya da üst üste 10 defa tura gelmesi gibi tabiatın bize yaptığı bir istatistik şakası mıydı? Böyle olması ihtimalinin 3 milyonda bir olduğu hesaplandı! Yani kesinlikle yeni bir parçacık bulduk, ama bu nedir henüz tam bilmiyoruz. Higgs parçacığı olabilir. Ancak elimizdeki veri ile olası her özelliğe bakamadık. Yapılacak ilk iş, daha çok veri toplayıp bu görülen parçacığın gerçekten Higgs olduğundan emin olmak."

İşte bizim 18/04/2008'de yaptığımız haber-yorumumuz (2):

BİLİMİN PEŞİNDE OLDUĞU "TANRI PARÇACIĞI": "MELEKUT"TUR

Büyük Patlama'dan önce yaratılan, madde olmayan ve maddenin arkasında duran; yani maddeye vücut veren "melekut"tur. Gerçekte aranan ve fiziğin sorunlarını ve eksik süpersimetri modellerini çözecek olan "melekut"tur. Kuarkların ve maddenin arkasında duran bu fizik-ötesi şey(maddenin ruhu); Howard Georgi'nin ifadesiyle "aparçacık"(parçacık olmayan), fiziğin aradığı şeydir. Fizik, bu aparçacıkla tamamlanacak ve "Her Şeyin Teorisi" aydınlanacaktır.

Bizim Kur'an merkezli tespitimiz budur. Higgs parçacığı, bir gerçek midir, yanılgı mıdır? Bunu ileride deneyler gösterecektir. Ancak biz şunu söyleyebiliriz ki; gerçek "Tanrı parçacığı", "melekut"tur. Higgs bozonu, yanılgı değilse; diğer temel parçacıklar gibi "melekut"un bir türevidir. Kara enerji de bizce, "melekut"a bağlı bir enerjidir ve onun bir yansımasıdır.

Özetle "melekut", Allah'tan bir emir; fiziksel olmayan bilinçli-canlı bir enerjidir. Allah'ın mutlak emrindedir. Tüm temel parçacıklara, dolayısıyla evrene vücut vermektedir. Tüm melekler ve ruhlar gibi Allah'ın Nuru'ndan yaratılmıştır. Adeta, Nur'un birinci türevidir. Sonuç olarak; fiziğin ve deneylerin aradığı parçacık(aparçacık), işte bu "melekut"tur. Sonsuz Yüce olan Allah, gerçekten de bir Tanrı parçacığı olan "melekut"u; Kitabı Kur'an'da, bize, şöyle tanımlıyor.

Böylece Biz, İbrahim'e, yakin (ilim sahiplerinden) olsun diye; "göklerin ve Arz'ın"(evrenin) "melekût"unu(en temel yapıtaşını-özünü-ruhunu) gösterdik.
[EN'AM(6)/75]

De ki: "Her şeyin melekutu (en temel yapıtaşı-özü-ruhu), kimin elindedir? Ki O, (her şeye) yakın-komşuyken, Kendisine yakın-komşu olunamaz, şayet biliyorsanız."
[MÜ'MİNUN(23)/88]

Her şeyin "melekût"u(en temel yapıtaş-özü-ruhu) elinde bulunan (Allah), ne yücedir! Sizin dönüşünüz O'nadır.
[YASİN(36)/83]

Yaklaşansaat, 05/07/2012
Kaynak:
(1) Richard Alleyne, "Large Hadron Collider Failure will Leave Science Back in the 'Wilderness'", telegraph.co.uk, Çev. Kader Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 26/12/2009.
(2) http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008_haberleri/nisan/nisan21.asp


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat