yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Kuzey Battleford'da "Tuhaf Sesler" Rapor Edildi

Dünya'nın her tarafında duyulan ilginç seslerin yerleri haritada gösterilmiştir.

Atmosferde, son birkaç haftadır uğultu şeklinde birçok tuhaf sesler duyuldu. Tüm dünyada insanlar, evlerinde bazı garip sesler duyuyorlar. Bu tuhaf sesler, en son geçen hafta Battleford'da kaydedildi. Kuzey Battleford Belediye Başkanı Ian Hamilton, bu durumu açıklayamadığını bildiriyor ve şunları söylüyor:

"Kar temizleme makinesinin çıkardığı sese benzeyen kazıma sesleri duydum."

Kuzey Battleford sakinlerinden Mike Halstead'in telefonu çaldığında yatağında yatıyordu. Gelen aramalar ve mesajların her biri, tuhaf sesler rapor eden arkadaşlarından geliyordu:

"Bu, benim tüylerimi diken diken etti ve bu durumun çok garip olduğunu düşündüm."

Günler sonra şu an, şehirde halen bir uğultu halinde sesler hakkında konuşuluyor. Herkesin kendine göre bir teorisi var. Olay, Kuzey Battleford'un ötesinde de gerginliğe yol açtı. Benzer olaylar, Kuzey Saskatchewan'da bulunan Saskatoonda, Amerika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde rapor edildi. Saskatchewan Üniversitesinden Prof. Dr. Jean-Pierre St. Maurice, bu konuyla ilgili doğal bir açıklamanın olduğunu söylüyor ve şunu ilave ediyor:

"Her nasılsa, onlar burada bulunan elektrik anteninin elektromanyetik sesini algılıyor."

St. Maurice, bu durumun normal olduğunu ve merak edilecek bir şey olmadığını söylüyor. Eğer bilimsel bir açıklama yapılırsa, havada duyulan tuhaf sesleri açıklayamayan bütün insanlar ikna olacaktır.

Kaynak: CTV News, "Strange Noises Reported Around North Battleford", Saskatoon.ctv.ca, çev. Erkam Bayrakçı, yaklasansaat.com, 30/01/2012.

Dr. ELCHİN KHALİLOV BU İLGİNÇ SESLER KONUSUNDA NE DİYOR?

Dünya'nın her tarafında işitildiği ifade edilen ve videolara kaydedilen bu sesler korku ve endişe yaratırken; gerçeği kimse bilmiyor. Jeofizik, jeodinamik ve jeotektonik alanlarında uzman olan ve bu konularda araştırmalar yapan Prof. Dr. Elchin Khalilov ile yapılmış röportaj konuya açıklık getirmektedir. "Geochange Dergisi"ndeki yazıda Khalilov, kendi teorisine dayanarak gökyüzündeki garip sesleri açıklıyor.

Soru: Sayın Khalilov, 2011 yazından beri Dünya'nın farklı bölgelerinden çok sayıda insanın rapor ettiği, alçak eğimli seslerin özelliği nedir? Birçokları bunun "Kıyamet Sesleri" olduğunu iddia ediyor. Amerika, İngiltere, Kosta Rika, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Avustralya gibi pek çok değişik bölgedeki ülkeler bu sesleri rapor etti.


Cevap: Biz bu seslerin kayıtlarını analiz ettik ve seslerin spektrumlarının çoğunun normal bir insanın duyabileceğinin altında bir Hertz ile yayıldığını tespit ettik. İnsanların duyduğu ise bu güçlü seslerin sadece küçük bir parçası. Bu sesler, 20 ile 100 Hz arasında değişen, düşük sıklıkta yayılan dalgalar. Bunlar ise 0,1 ile 15 Hz arasında değişen oldukça düşük frekanslı seslerin meydana getirdiği dalgalar. Jeofizikte bu sesler, "akustik yerçekimi dalgaları" olarak adlandırılır ki bunlar, atmosferin üst tabakalarında özellikle de iyonosfer tabakasının içinde şekillenirler,

Bu sesler, birçok nedenden dolayı meydana geliyor olabilir: Depremler, volkanik patlamalar, fırtınalar, kasırgalar, tsunamiler vs. Ancak, gökyüzünde gözlemlenen bu uğultu, yayıldığı alan ve yaydığı dalgaların gücü açısından incelendiğinde, yukarıda bahsettiğimiz olayların ötesine çoktan ulaşıyor.

Soru: O halde bu uğultular nereden kaynaklanıyor olabilir?

Cevap: Bizim görüşümüze göre, bu denli muazzam güce sahip "akustik yerçekimi dalgaları" oldukça geniş çapta bir enerji hareketinden kaynaklanıyor olmalı. Bu hareketlerin içinde güçlü Güneş patlamalarının ve bundan kaynaklanan devasa enerji akışının rolü de var. Bu patlamalar Dünya'nın yüzeyine doğru püskürüyorlar; manyetosfer, iyonosfer ve atmosferin üst tabakalarında bozunmaya sebep oluyorlar.

Sonuçta, bu güçlü patlamaların etkileri şunlardır: Güneş rüzgarlarındaki şok dalgalarına etkisi ve elektromanyetik radyasyon patlamaları akıntısı. Bütün bunlar akustik yerçekimi dalgalarının Güneş'teki hareketliliği artırmasından kaynaklanan durumlar. Aniden artışa geçen Güneş aktivitelerinin sayısı ve enerji miktarlarındaki bu büyük artış, 2011 yılının ortasında ortaya çıktı. Azımsanmayacak miktarlarda artan Güneş aktivitelerinin çok yüksek bir ihtimalle gökyüzündeki bu alışılagelmedik uğultuları meydana getirdiğini tahmin ediyoruz.

Şu noktayı iyice vurgulamak gerekir ki; 2011 yılının başından beri Güneş aktiviteleri keskin bir şekilde artmaya başladı. Bu muazzam artış, 2010 ve 2011 yılında çeşitli bilimsel enstitüler tarafından yapılan bütün tahminlerin çok ötesinde bir büyüklüğe sahip oldu. Dahası, gözlemlenen bu artışlar ve geleceğe yönelik tahminler, 2010 yılında Haziran ayında yayınlanan "Geochange Raporu"nda yer almaktadır. Eğer Güneş aktivitelerindeki artış böyle devam ederse, bunun büyüklüğü 2012 yılının sonunda 23. Güneş döngüsünden daha yüksek bir seviyeye ulaşmış; 2013-2014 yıllarında ise doruk noktasına ulaşarak bizim daha önceden tahmin ettiğimiz gibi 23. Güneş döngüsünden 1,5-1,7 kat daha büyük bir güce sahip olmuş olacak.

Soru: Ancak siz daha önceden gökyüzündeki uğultuların sebebinin Dünya'nın çekirdeğinde de yatabileceğini belirtmiştiniz. Bu ne anlama geliyor?

Cevap: Bu seslerin daha çok Dünya'nın çekirdeğinden(core) kaynaklanabileceğine dair daha muhtemel bir tespit de var. Gerçek şu ki, Dünya'nın kuzey manyetik kutbunda gerçekleşen kaymanın ivmesi, 1998 ve 2003 yılları arasındakinden 5 kat daha hızlı gerçekleşiyor ve Dünya'nın iç ve dış çekirdeğindeki enerji süreçleri gittikçe yoğunlaşarak bugün aynı periyotta birleşiyor. Dahası, bizim zaten rapor ettiğimiz üzere, 15 Kasım 2011 günü bütün ATROPATENA jeofizik gözlem istasyonları (bu istasyonlar 3 boyutlu olarak yerkürenin yer çekimsel alanlarını kaydedebiliyor) neredeyse eş zamanlı olarak oldukça güçlü, yerçekimine bağlı itme kuvveti tespit ettiler. İstasyonlar; İstanbul, Kiev, Bakü, İslamabad ve Yogyakarta gibi noktalarda konumlandırıldı. Bu noktaların ilki ile sonuncusu arasında 10.000 km'lik bir mesafe mevcut.

Böyle bir tespit, sadece bu yayılmaların kaynağı Dünya'nın çekirdeği ise mevcut olabilir. Dünya'nın çekirdeğinden yayılan böylesine güçlü bir enerji akışı, geçen yılın sonunda bazı sinyallerle, yeni bir mecraya aktarıldığını göstermeye başladı.
 
Dünya'nın çekirdeğinde gerçekleşen bu enerji hareketliliğindeki güçlenme; iyonosferden atmosferin alt tabakalarına doğru zincir şeklinde devam eden fiziksel bir süreçle birlikte Dünya'nın farklı bölgelerinde akustik yerçekimi seslerini ayarlayarak, insanların duyabileceği daha düşük frekansta seslere dönüştürerek jeomanyetik alanları değiştirebilir.

Her iki durumda da, akustik yerçekimi seslerinin nedenleri oldukça anlaşılabilir olmasına rağmen, bunlar gezegenimizde beklenen "jeodinamik aktivitelerin ve Güneş aktiviteleri"nde meydana gelmesi beklenen durumların bir göstergesi. Hiç şüphe yok ki çekirdekte devam eden bu süreç, Gezegenin iç dengelerini ayarlıyor.

Mamafih biz, 2012 yılının sonunda sarsıcı depremlerde, volkanik patlamalarda, tsunamilerde ve olağandışı hava olaylarında ciddi oranda bir artış, 2013-2014 gibi ise bütün felaketlerin doruk noktasına ulaşmasını bekliyoruz.

Güncelleme: 03/02/2012
Kaynak: "Strange Sounds in the Sky Explained by Scientists"
, geochangemag.org, çev. Furkan Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 28/01/2012.

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat