yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Kadınlar Ağrıyı Erkeklerden Daha Çok Hissediyor

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesinde elektronik tıbbi kayıtlar kullanılarak yapılan bir araştırmada her türlü hastalıkta kadınların erkeklere göre daha çok ağrı çektiği belirlenmiş.

"Journal of Pain" dergisinde yayımlanan bu çalışmada iki cinsiyet arasında görülen ağrı şiddeti farkının istatistiksel olarak hayli fazla olduğu ve bunun nedenlerinin daha kapsamlı araştırılması gerektiği belirtiliyor. Araştırmada 250 farklı hastalık çeşidi için 72.000'den fazla yetişkin hastadan not edilen 160 binden fazla ağrı belirtisi 0-10 skalasına göre derecelendirilerek incelenmiş. Bu skalada ''0'' hiç ağrı olmadığını, 10 ise hissedilen en kötü ağrıyı gösteriyor. Öncelikle hastalıkla birlikte seyreden ağrı kayıtları veri tabanından çekilmiş.

Kullanılan ağrı şiddeti kayıtlarının, ilaç verilmeden önceki ilk ağrı kayıtları olmasına dikkat edilmiş. Daha sonra bu sonuçlar hastalık çeşidine ve cinsiyete göre ayrılmış. Kayıt edilen veriler analiz edildiğinde hastalığın teşhisi ne olursa olsun her türlü hastalık durumunda kadınların ağrıyı erkeklere göre daha yoğun hissettiği belirlenmiş. Özellikle kas, eklem ve boyun ağrıları ile migren ağrılarında hissedilen ağrı şiddetinin kadınlarda daha yoğun olduğu söyleniyor.

Daha önce yapılan birçok araştırmanın sonuçları da kadınların erkeklere göre daha fazla ağrı çektiğini gösteriyor, ancak bu çalışmada ağrının cinsiyetler arasındaki yaygınlığından ziyade ağrının şiddeti göz önünde tutulmuş.

Güncelleme: 04/02/2012
Özlem Kılıç Ekici, Bilim ve Teknik, Şubat, 2012

Kadınlar Erkeklerden Daha Fazla Ağrı Çekiyor

Bath Üniversitesindeki bilim adamlarına göre kadınlar erkeklerden çok daha fazla ağrı hissediyor.

Yakın zamanlara kadar erkekler ve kadınlar arasında ağrı çekme ve algılama açısından her hangi bir farklılık olduğunu iddia etmek kuşkuyla karşılanırdı. Fakat artık değil." diyor araştırmanın öncüsü, Bath Üniversitesinden psikolog Ed Keogh. Araştırmaların çoğu kadınlarla erkekler arasındaki genetik ve hormonal farklılıklara odaklanırken, Keogh, sosyal ve psikolojik faktörlerin de rol oynadığını belirttiyor.

Erkekler ağrının duysal yönlerine odaklanırken, kadınlar ağrının emosyonel yönlerine odaklanıyorlar. Bu durum onların ağrı toleranslarını düşürmekle kalmayıp, ağrıyla başa çıkma becerilerini de olumsuz etkiliyor.

Araştırma bulguları 50 kadın ve erkek üzerinde gerçekleştirilen bir dizi ağrı testine dayandırıldı. Gönüllülerden iki dakika süreyle kollarını önce ılık su dolu bir kaba, sonrasında dayanabildikleri kadar buzlu suya sokmaları istendi. Kadınlar erkeklerden çok daha fazla ağrı hissettiler ve çok daha çabuk pes ettiler. Araştırma lideri Ed Keogh'un bu konudaki görüşleri şöyle:

"Erkekler tarafından kullanılan duysal-odaklı stratejiler ağrı eşiklerini ve ağrı toleranslarını arttırmalarına yardımcı oldu. Oysa kadınlarda bu strateji pek fayda sağlamadı. Ağrının duygusal yönlerine odaklanan kadınlar ağrıyla ilişkilendirdikleri duygular negatif olduğu için, daha fazla ağrı hissediyor olabilirler. Kadınların ağrı bildirim eşikleri ise daha düşük."

Ayda Çayır, United Press International, (hurriyet), 16/07/2008


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat