yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Yaklaşan Saat'in "Dünyamız Kitabı" Rus Medyasında Yankılandı!

"yaklasansaat.com"un, 2011 Aralığında çıkardığı "Dünyamız 1,2" adlı kitapları, Rus ve Azeri internet yayın organlarında geniş çaplı yer almış ve büyük yankı uyandırmıştır.

Aze.az, Oko-planet.su, Ru.geochange-report.org, Ru.geocatalclysm.org, In-space.info, The-day-x.ru, Novostimira.com, novoteka.ru, News.rambler.ru, Planeta.moy.su, planet-nefelana.ucoz.ru, Politico.ua, Onua.org, 2012god.kz, apocalypsenews.ru, Earth-chronicles.ru, forensicsciences.ru, page2rss, vzglyadzagran.ru vb. daha pek çok sitede yankı bulan "Dünyamız 1,2" kitaplarımızla ilgili tanıtım yazılarında "FELAKETLERİN KAYNAĞI: ÇEKİRDEK(CORE)" yazısındandan alıntı yapılarak şöyle deniyor:

"Türkiye'de Türk bilim adamları "Dünyamız" adlı bir kitap yayınladı. Kitabın ana bölümünde 2010 Haziran ayında yayınlanan Uluslararası Geochange Komitesi raporunun, Kur'an ışığında yapılmış ayrıntılı bir analizi yer alıyor. Yakında bu kitap İngilizce ve Arapça olarak yayınlanacaktır."

"FELAKETLERİN KAYNAĞI: ÇEKİRDEK(CORE)" başlığıyla yayınlanan haber şöyle devam ediyor: "Aşağıda Dr. Halil Bayraktar'ın, Prof. Dr. Elchin Khalilov ve GEOCHANGE grubunun yaptığı araştırmanın önemini vurgulayan analizinden bir bölüm yer almaktadır:

Bugün üzerinde yaşadığımız bu tek canlı-yeşil ve anlamlı Dünya gezegeninde; katı iç çekirdek etrafında dönen dış çekirdeğin hayatiyet koşullarına uygun hareketi; yüzeyde manyetik alan oluşturan bir bobin görevi yapmaktadır. Bu sebepledir ki Dünya üzerinde bitkiler, canlılar ve insanlar yaşayabiliyor; tüm Güneş rüzgarlarından ve etkilerinden bu canlı hayatı koruyabiliyor. Yerküresinin sismik aktiviteleri; depremleri, volkanik faaliyetleri ve benzeri aktiviteleri; "çekirdek ısı enerjisi"nin parametre değerleri, normal aralıklarında devam ettiği sürece Dünya canlı yaşamını sürdürecektir.

Tüm gökleri ve gezegenleri yaratan ve yöneten Sonsuz Yüce Rabb'imiz, her şeyi, "sebepler"e, "parametreler"e ve "modeller"e bağlamıştır. Tüm canlı-cansız varlığın; yani her şeyin yaşamı, ölümü O'nun elindedir ve O'nun "Ana Bilgisayar"ında kayıtlıdır. İnsanoğlu, sonsuza kadar bilimsel çalışmalar yapsa da O'nun yarattığı bu matematiksel modelleri tam olarak keşfedemez ve anlayamaz. Ancak Sonsuz boyutlu Yüce Rabb'imizin fiziki alemle ilgili modellerinin, "sonlu boyutlu hatalı-eksik bir yaklaşımını" elde edebilir ve elde etmektedir.

Sonsuz Yüce'nin her yarattığı şeyde; hem "hayat-rızık" vardır, hem de "tehdit-azap" vardır. Güneş, Ay, gezegenler, yıldızlar, Dünya, Dünya çekirdeği-magma ve hemen her şeyde... Dünya, yaşamı barındıran hayat dolu bir gezegendir, ancak tüm "helak edici felaketleri" de bünyesinde barındırmaktadır. Dünya çekirdeği, normal periyot aralığında faaliyet gösterdiği zaman Dünya, hayatiyetini ve üzerindeki normal yaşamı sürdürür. Ancak "çekirdeğin parametre değerleri", normalitenin dışına çıktı mı; ya bu yaşam gezegeni ölür, ya da üzerinde yaşamı tehdit eden "yıkıcı yerküre aktiviteleri" ortaya çıkar. Tıpkı "Nuh tufanı"nda olduğu gibi, tıpkı bugünkü gibi...

Sonuç olarak Dünya'nın merkezindeki "kor-magma" hem üzerinde yaşayanlar için "nurdur-rahmettir" hem de "harareti-enerjisi" yükseldiği zaman "nardır-azabtır."

Rus internet medyasında büyük ilgi gören kitaplarımızın yayın hakları Tuva yayıncılığa ait olmak üzere kitapçılardan ve internetten temin edilebilir. "Dünyamız 1" ve "Dünyamız 2"nin sunum yazısından bir özet aşağıda verilmiştir:

"Bugün insanlık, olumlu ve olumsuz tüm gelişmelerde maksimum ve minimum çizmekte; bir taraftan bilim-teknolojide zirveye tırmanırken, diğer taraftan ahlaki çürümenin ve şeytanlaşmanın en derin çukuruna yuvarlanmaktadır.

Canlılar, hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar; insanın gen haritasının çıkarılması, hücre üzerindeki çalışmalar, organ geliştirmeye ve tedaviye yönelik kök hücre çalışmaları ve başka alanlardaki çalışmalar, bir taraftan insanoğlunu cennetin kapılarına yaklaştırırken; diğer yandan "ölümsüzlük", "mükemmel insan" hayallerine sevk etmekte ve "insanı tanrılaştırma şeytani yalanları"nın tuzağına düşürmektedir.

Böyle bir dünyada yayıncılığın, internetin; nasıl bir propaganda ve beyin kontrolü aracı olacağı gayet açıktır. Bir taraftan "pozitif bilgi" hızla artar ve yayılırken; diğer yandan "negatif bilgi"; internet kültürü, bilgi kirliliği, şeytani aldatma ve yanıltmalar; evrensel İblis kökenli New Age (Yeni Çağ) tarikatları ve kültürü, insanlığı ahtapot gibi sarmaktadır. Özellikle negatif anlamda "internet kültürü"; olumlu cüzi faydalarının yanında, insan ruhunu ve fıtratını öldüren zehirleriyle; ferdi ve toplumsal bunalımları, cinneti, bencilleşmeyi, cinsel sapkınlıkları, vampirleşmeyi, amaçsız isyan ve asileşmeyi, "küresel İblis-Deccal devriminin ölümcül sonuçları"nı hazırlamaktadır.

"Bilgi kirliliği"; tüm gerçek kırıntılarını, alevli rüzgarında savurmakta; insanlık, özellikle gençlik, "gerçeğin ışık kırıntıları"ndan bile mahrum olmakta; ışıksız, fenersiz ve fersiz kalmakta; düşmanın karşısında teslim olmaya can atan "iradesizler ordusu"nu andırmaktadır.

İşte böyle bir zamanda ve çağda "yaklaşansaat.com", Sonsuz Yüce'nin nuru olan "Kur'an'ın Işığı"nı karanlığa tutmuş; "gerçek bilgi"nin, ilmin, "fıtrat"ın ve "doğru"nun yansıtıcısı olmuş; zulumatı (karanlığı) yarıp geçmiştir. Amatör bir ruhla ve adanmışlıkla yoluna devam eden "Sitemiz"; bugün dünyayı bu hale getiren "hegemonlar"ın arkasında duran "İblis ve ordusu"na doğrudan savaş açmıştır. Bu savaş; Sonsuz Yüce Rabb'imizin yardımı ve lütfuyla "Yaklaşan Saat"in sonuna kadar devam edecektir.

"Hegemon güçler"in bilinçli olarak geliştirdiği bu "Gerçek"le "Batıl"ı alt-üst eden "enigmatik şeytani çağın zihinsel kaosu"nda; "yaklaşansaat.com", Gerçek İslam'ın, insanlığın-fıtratın, ilmin ve ilmi araştırmaların adresi ve sesi olmuştur. Yaklaşansaat Sitesi, gerçeğe susamışların, kirli bilgi ve propagandalardan arınmak isteyenlerin ışığı ve yol göstericisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir."

yaklasansaat.com, 15/03/2012

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat