yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Dünya'yı 2012 Sonrası Müthiş Kuraklık ve Açlık Bekliyor!

2012'nin Büyük Kuraklığı sona doğru yaklaşırken sert sonuçlarını şimdiden görebiliyoruz. Amerika'nın kuraklık bölgesi olarak belirlenen eyaletlerinde yetişen mısır, soya fasulyesi ve diğer gıda mahsullerinin 2012 hasatları tahminlerin ötesinde düşüş gösterdi. Böylece gıda fiyatları yerel ve ulusal olarak yükselecek. Bu durum çiftçilerin, düşük gelirli Amerikalıların ve ülkede tahıl ithalatı yapan yoksul insanların sıkıntılarının artmasına neden olacak.

Bunlar sadece bir başlangıç: Eğer tarih tekerrür ederse, yükselen gıda fiyatları yaygın bir şekilde sosyal kaoslara ve şiddetli çatışmalara yol açacak!

Düşük maliyetli, ekonomik gıdalar insan yaşamı ve refahı için hayatidir. Bunu ortadan kaldırdığınızda insanlar endişeli, kızgın ve her şeyi göze alabilecek bir hale gelir. Amerika'da ortalama bir ev bütçesinin yaklaşık %13'ü gıdaya ayrılır. Nispeten az sayılabilecek bu orana göre, 2013 yılının gıda fiyatlarındaki yükselme, birçok orta ve yüksek gelirliler için vergide aşırı bir zorlanma anlamına gelmezken, yoksul ve işsiz Amerikalılar için sınırlı kaynaklar içinde kayda değer bir sıkıntı teşkil edecek. Omaha Creighton Üniversitesinden tarım iktisatçısı olan Ernie Gross, aile bütçelerinin azaltılacağından bahsediyor. Bu durum, işsizlik oranı yüksek olan bölgelerdeki memnuniyetsizliğe eklenince, görevdeki politikacılara karşı şiddetli bir tepkiye ve isyanlara yol açabilir.

Büyük Kuraklığın uluslararası alanlarda da birçok yıkıcı etkisi olacağı tahmin ediliyor. Çünkü birçok ulus kendi mahsulünü üretebilmek için yardımcı materyallerin ithalatını Amerika'dan yapıyor. Şiddetli kuraklık ve sellerle birçok yerdeki mısır tarlaları zarara uğradı. Böylece gıda maddelerinin dünya genelinde azalması ve fiyatlarının artması bekleniyor.

AÇLIK OYUNLARI: 2007-2011

Sırada ne olduğunu tahmin etmek imkansız olsa da, yakın tarihin rehberliği, durumun daha da kötüleşeceğini gösteriyor. 2007-2008 yıllarında pirinçte, mısırda ve buğdayda meydana gelen %100'den fazla olan zamlar Bangladeş, Kamerun, Mısır, Haiti, Endonezya, Senegal ve Yemen'in de içinde bulunduğu iki düzineden fazla ülkede "gıda ayaklanmaları"nı ateşledi. Haiti'deki ayaklanmalar öyle şiddetli bir noktaya geldi ki, kamu güvenini kaybetmemek için Haiti Senatosu, Ülke Başbakanı Jacques-Édouard Alexis'i görevden aldı. Birçok kişinin ölüme terkedildiği diğer ülkelerde de öfkeli protestocular, ordu ve polis kuvvetleriyle çatışmaya girdi.

2007-2008 yıllarındaki bu fiyat artışları, yükselen petrol fiyatlarına atfedildi. Petrol; tarımda sulama, gıda dağıtımı, pestisit üretimi gibi birçok işlemde kullanılmaktadır. Aynı zamanda, dünya genelinde ekili alanların birçoğunun gıda bitkileri ekiminden, biyoyakıt bitkileri ekimine kaydırılması da elde edilen ürünün azalması ve fiyatların yükselmesine neden oldu.

2010-2011 yıllarında meydana gelen diğer fiyat zirvesi de iklim değişimiyle bağlantılıdır. 2010 yazı boyunca Rusya'nın doğu kesimini etkileyen şiddetli kuraklık, 1/5'lik oranla tahıl ambarı olan bölgedeki buğday üretimini azalttı ve böylece Moskova buğday ihracatını yasakladı. Aynı zamanda Çin'in buğday tarlalarını kuraklık etkilerken, Avustralya'nın birçok buğday hasadı da şiddetli sellerde yok oldu. Diğer olağanüstü hava koşullarıyla beraber bu felaketler, buğday fiyatlarının %50'den daha fazla artmasına neden olurken, gıda materyallerinin fiyatlarını %32 oranında arttırdı.

Gıda fiyatlarındaki dalgalanma Kuzey Afrika ve Ortadoğu yoğunlukta olmak üzere yaygın bir karışıklığa sebep oldu. Artan fiyatlara karşı ilk protestolar Cezayir ve ardından Tunus'ta meydana geldi. Artan gıda ve yakıt fiyatlarına olan kızgınlık, hükümetin baskı ve yolsuzluklarıyla birleşince bir süredir patlak vermeye hazır olan Arap Baharı vuku buldu. Özellikle somun ekmek gibi temel gıda maddelerinde artan fiyatlar, Mısır'da, Ürdün'de ve Sudan'da kargaşalara neden oldu.

AÇLIK OYUNLARI: 2012- ?

Eğer bu kötü hasat bir kereye ve sadece bir ülkeye ait olsaydı dünya bunu tolere edebilirdi. Ancak ne yazık ki 2012'nin Büyük Kuraklığı haline gelen olay, belli bir bölgede bir defaya mahsus gerçekleşen bir olay değil. Bilakis gittikçe şiddetlenen küresel ısınmanın kaçınılmaz bir sonucu.

Sonuç olarak; bizi olağanüstü sıcaklıkların yaşanacağı kötü günler beklemiyor; çok daha fazla, çok daha uzun süreli sıcak çok kötü yıllar bekliyor. Üstelik sadece Amerika'yı değil küresel olarak tüm dünyayı...

Son dönemlere kadar birçok bilim adamı belirli fırtınalar ve kuraklıklardan küresel ısınmayı sorumlu tutmada isteksizdiler. Fakat şimdilerde ortaya çıkan durumların değerlendirilmesiyle buna inanan bilim adamlarının sayısı giderek artıyor. 2011 yılında olağanüstü hava şartlarını inceleyen bir çalışmada, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Teşkilatı(NOAA) ve Büyük Britanya'nın Ulusal Hava Servisinden iklim uzmanları, 2011 yılında Teksas’ta her zamankinden daha şiddetli geçen kuraklığı inceleyerek, insan kaynaklı iklim değişiminin daha şiddetli sıcak hava dalgası ürettiğini fark ettiler. Amerikan Meteoroloji Derneği Bülteninde yayınlanan bir rapora göre, Teksas'taki küresel ısınmanın meydana getirdiği sıcaklık dalgaları, 1960 yılındakinin 20 katı daha fazla. Benzer şekilde geçen Kasım ayında Britanya'da meydana gelen anormal sıcaklık değerleri 62 kat daha fazla ölçüldü.

Artan sıcaklıklar, uzun süreli kuraklıklar, anormal fırtınalar, korkunç orman yangınları ve yükselen deniz seviyeleri gibi tüm iklim değişimi öğelerini düşünelim. Diğer birçok sonuçtan da öte bunlar altyapılara zarar verecek ve gıda maddelerinde azalmalara neden olacak. Tüm bunlar iklim değişiminin şüphesiz, felakete varan fiziki sonuçları. Bir de sosyal varlık olan insan üzerinde birtakım etkiler oluşacak:

Gıda isyanları, kitlesel açlıklar, hükümetlerin çöküşü, kitlesel göçler ve geniş çaplı savaşlara varabilecek yıkıcı ve ölümcül her türlü kargaşa.

Geleceğimizde özellikle birçok açlık savaşı yaşanacağına inanılıyor. 2008'de Haiti'de ölümlere yol açan ayaklanmalar hükümetin düşmesine neden oldu. Kitlesel protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeler Arap Baharı'nın gelişmesiyle Kahire'nin birçok bölgesine yayıldı. Tarım arazileri ve su kaynakları üzerinde etnik mücadelelerin yaşandığı Darfur, dünyada korkuyla anılmaya devam ediyor.

Kalıcı kuraklık ve açlık, milyonlarca insanı yurtlarını terk etmeye ve gecekondularda yaşamaya zorlayacak, büyük şehirlerin etrafı gecekondularla dolacak ve burada yaşayan halkla, göç eden yoksul kesim arasında düşmanlık kıvılcımları atılmaya başlanacak. Ki bu şeklide 2008 yılında Johannesburg'da tüyler ürpertici bir olay yaşandı: Malawi ve Zimbabwe'den son derece yoksul ve aç bir şekilde Güney Afrika'ya göç eden insanlar, yerli halk tarafından saldırıya uğrayıp, dövüldüler hatta bazı durumlarda ölmeleri için yakıldılar. Ülkesinden kaçan genç bir kadın çetelerin saldırılarından polis istasyonuna sığınarak, "göç etmek zorundaydık; geldiğimiz yerde ne iş vardı ne de yiyecek"dedi.

Bu noktada devam eden Büyük Kuraklığın, kuruyan ve ölmekte olan bitkiler, küçülen hasat alanları ve artan gıda fiyatlarının yanında 2013 yılından sonra birçok sosyal boyutu ortaya çıkacak. Bu açlık oyunlarını tahmin etmek zor olsa da görünen bir tablo:

Yükselen sıcaklıklar, kalıcı kuraklıklar, bitmek bilmeyen gıda sıkıntıları ve milyarlarca açlıktan ölen yoksul insan.

Güncelleme: 29/09/2012
Kaynak: Michael Klare, "The Hunger Wars In Our Future: Heat, Drought, Rising Food Costs, Global Unrest", peakoil.com, çev. Ayşegül Kesmez, yaklasansaat.com, 7/8/2012.


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat