yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 "Işık Hızı Aşıldığında Tekillik Evreni İkiye Böler"

Şekilde ki üç boyutlu grafik, farklı hızlar arasındaki ilişkiyi gösteriyor: v, u ve U.
v; birinci gözlemci tarafından ölçülen ikinci bir gözlemciyi, u; ikinci gözlemci tarafından ölçülen hareketli bir cismin hızını ve U; birinci gözlemciye göre cismin göreceli hızını gösteriyor.

Einstein her ne kadar ışık hızının aşılamayacağını iddia etse de, iki matematikçi bu iddiasında açık bir kapı buldu.

Einstein Teoremi'ne göre; hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez. Buna rağmen, eğer ışıktan daha hızlı yolculuk mümkünse, iki bilim adamı ne olacağını göstermek için Einstein denklemlerini genişletti.

Einstein'ın Özel Görecelik teoreminin böylesi bir yolculuğu yasaklamasına rağmen, bilim adamları teoremin, ışık hızını aşan hızların tanımını basit bir biçimde verdiğini söyledi. Avustralya Adelaide Üniversitesinden matematikçi James Hill ve meslektaşı Barry Cox:

"Bu konuyla ilgili düşünmeye başladık ve bunun Einstein denklemlerinin çok doğal bir genişletilmesi şeklinde olabileceğini düşündük" dedi.

Albert Einstein tarafından 1905'te öne sürülen Özel Görecelik; hız gibi kavramların tümünün nasıl göreceli olduğunu ortaya koydu: Hareketli bir gözlemci, bir cismin hızını hareketsiz bir gözlemciden çok farklı ölçecektir. Ayrıca, görecelik teoremi zaman genişlemesi kavramını da ortaya koydu. Buna göre, hızınızı ne kadar artırırsanız, zaman da o kadar yavaş akar. Eğer iki kişinin göreceli hızı, kendi hızları arasındaki fark ışık hızına yaklaşırsa özel görecelik çöker. Hill ve Cox, teoriyi ışık hızını aşan göreceli hıza bağdaştırmak için genişlettiler. İlginç olansa, ne orijinal Einstein denklemleri ne de yeni genişletilmiş teorem, ışık hızında hareket eden kütleli cisimleri tanımlayabiliyor. Bu noktada her iki denklem fiziksel özelliklerin tanımlanamadığı matematiksel tekillikte çöküyor. Hill yaptığı açıklamada:

"Asıl mesele ışık hızı aşıldığında tanımlanamamasıdır. Öne sürdüğümüz teori sadece ışık hızından daha büyük hızlar için geçerli."

Aslında, tekillik evreni ikiye bölüyor: Her şeyin ışık hızından daha yavaş hareket ettiği birinci evren ve her şeyin ışık hızından daha hızlı hareket ettiği öteki evren. Bu iki alanda fizik yasaları oldukça farklılık gösteriyor.

Işık hızının ötesindeki gizli evren, doğrusu bazı açılardan garip bir hal gösteriyor. Hill ve Cox'un denklemleri, örneğin süper-ışık hızında yolculuk eden bir uzay aracı ne kadar hızlanırsa, kütlesini o kadar kaybedeceği için, sonsuz hıza yaklaştığında kütlesinin sıfır olacağını iddia ediyor. Hill'e göre; bir defa ışıktan hızlı yolculuk etmeniz, tüm fizik yasalarını da değiştirecektir. 

Garipliğe rağmen, Hill ışık hızının aşılmaz bir duvar olduğunu kabullenmeye hazır değil. Işık hızını ses bariyeri ile karşılaştırdı. Chuck Yeager 1947'de ses hızından daha hızlı yolculuk eden ilk kişi. Bundan önce, bu yolculuğun yapılıp yapılamayacağı konusunda bilim insanlarının kafaları karışıktı. Çünkü, uçağın parçalara ayrılacağından veya insanın hayatta kalamayacağından endişeliydiler. Hiçbiri de doğru olmadı. Hill, ışık bariyerini aşma endişelerinin de benzer şekilde yersiz olduğunu söyleyerek, bunun sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum dedi.

Güncelleme: 18/12/2012
Kaynak:
Clara Moskowitz, "Hidden in Einstein's Math: Faster-than-Light Travel?" , livescience, çev. Dr. Erman Gündoğdu, yaklasansaat.com, 08/10/2012.


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat