yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Efsanevi Kocaayak Ye'cuc-Me'cuc Artığı mı?

Yapılan genetik çalışma, 15.000 yıl kadar önce çıktığı varsayılan "Kocaayak" adlı yaratığın, insanoğlu ile bağı olduğunu iddia ediyor.
Bununla birlikte, Melba S. Ketchum, yayınladığı makalede efsanelerde bahsedilen hayvanların, dişi insanlarla birleşmesinden sonra insan benzeri, kıllı melezlerin doğduğunu iddia etmekte fakat bu iddia bilim otoriteleri tarafından çok da güvenilir bulunmamaktadır.

Şu an bilir kişi incelemesi altında olan makalede, araştırmacıların 5 yıllık bir DNA çalışması sonucunda insan benzeri melez türlerin varlığı doğrulanmıştır. Bu insansı türler genelde Kuzey Amerika'da yaşamakta ve "Kocaayak" veya "Sasquatch" adlarıyla bilinmektedirler.

Ketchum'un çalışması esnasında Kocaayak'a ait olduğu iddia edilen 3 adet bütün şekilde genom parçası toplanmıştır. Genomdaki sıralamaya göre, Kocaayak'a ait olduğu iddia edilen mtDNA genomu, modern insan genomu ile aynı özelliktedir. Fakat Kocaayak nuDNA'sı ise kendine has özellikler göstermektedir. (mtDNA hücredeki mitokondri organelinin içerisindeki DNA yapısını ifade eder ve anne tarafından geçmektedir. nuDNA ise hücre çekirdeğindeki DNA yapısıdır ve iki ebeveynden de geçmektedir). Ayrıca, araştırma sonucunda Kocaayak'ın, bilinmeyen insansı bir türün, dişi insan ile çaprazlanmasından oluşan melez türe ait olduğu ifadesi vurgulanmıştır.

Hâlihazırda, Ketchum'un araştırması hakemli bir bilimsel dergide incelenmemiş ve ne zaman olacağı hususunda da bir bilgi yoktur. Fakat, güvenilir veriler elde edildiğinde bilimsel yöntem de sağlam olursa bilimsel dergiler bu araştırmayı ilk yayınlayan kuruluş olmak için harekete geçecektir. Ketchum, çalışmalarında bulguları konusunda hiçbir bilgi vermediğinden vardığı sonuçları doğrulamak da mümkün olmamıştır.

Öte yandan akla gelen bir başka konu da toplanan örneklerin bir şekilde bozulmuş olabileceğidir. Toplanan örnek ne kadar orijinal olursa olsun dışarıdan gelecek olan bir etkiye karşı açıktır. Dolayısıyla, kolaylıkla insan DNA'sı ile karışabilir. Zaten yayınlanan çalışmada Ketchum ve ekibi dışında hiç bir kimse toplanan DNA'ların nasıl toplandığı konusunda bir bilgi vermemişlerdir.

Geçmişte yapılan DNA analiz çalışmalarında da "bilinmeyen" veya "tanımlanamayan" bulgular elde edilmişti. Bununla birlikte bir DNA örneğinin tanımlanamayan bir hale gelmesi hiç de zor değildir; gerek bozulma gerekse çevresel koşullara maruz kalmaktan ötürü bu durum söz konusu olabilmektedir. Ortada Kocaayak DNA'sı ile karşılaştırılacak bir referans numune olmadığından kapsamlı bir doğrulama yapılamamıştır.

Sonuç olarak, eğer Ketchum, açık ve sağlam deliller elde edebilirse, insanlar bu konuda bilgi sahibi olacaklar ve Kocayak olayı da sonunda açıklığa kavuşacaktır. Diğer taraftan da çalışma, deliller ortaya çıkana kadar devam edecek.

Güncelleme: 04/12/2012
Kaynak
: Discovery News, "Bigfoot' Is Part Human, Dna Study Claıms" news.discovery, çev. A. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 27/11/2012.ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat