yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Bir Amaca Yönelik Zihinsel Aktivite "Alzheimer"ı Engelliyor

Alzheimer hastalığı 21. yy'da toplum sağlığını tehdit eden en önemli hastalıklardan biridir. Önemli araştırmalar yapılmış olmasına rağmen, hastalığı yayan ajanlar daha tam olarak anlaşılabilmiş değil. Sağlık sistemi son zamanlarda ne kadar gelişmiş olsa da bu hastalığın üstesinden gelemeyecek durumda. Hastalığa ilişkin çok az semptom tespit edilmiş durumda. Gelinen noktada elde edilen bulgular, zihinsel faaliyetlerin devamlılığının, deneysel yani tecrübeye dayanan faktörlerle ve psikolojik faktörlerle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Hatta daha ileri seviyede yapılan çalışmalara göre bu faktörlerden bazıları, bu hastalıktan korunma olanağı sağlayarak, hastalığın tahrip edici etkilerini ortadan kaldırıyor.

Yaşam amacı, hayattan elde edilen tecrübelerden doğup sahip olunan bir hedef bilinci, psikolojik bir faktördür ve de sağlıklı bir bünyenin parçasıdır. Bu çalışma hayat amacına sahip olmanın zihinsel ve psikolojik olarak yetişkin bireylerdeki etkilerini gösteriyor ancak bu bilincin faydalı etkilerinin nörobiyolojik temelleri hala bilinmiyor.

Araştırma yapılan deneklerin ortalama yaşı 88,2, yani ölümün eşiğinde olan insanlar. Araştırmada hayat amacı olan insanlara 1'den 10'a kadar rakamlarla derecelendirme yapıldı. Buna göre, deneklerin ortalama hayat amacı skoru 3,5 idi.

Yaşam amacı, zihinsel faaliyetlerle bağlantılıdır ve yaklaşık 1000 denkte yapılan analizlere ve yapılan 12 değişik teste göre yaş ilerledikçe zihinsel faaliyetlerde bir azalma görülüyor. Bu çalışmada 250 yaşlı insanın otopsi verileri etraflıca incelendi; buna göre, "yüksek değerlerde yaşam amacı"na sahip olmuş olanlarda Alzheimer hastalığının zihinsel faaliyetler üzerinde yaptığı tahribatın daha az olduğu saptandı. Bulgulara göre eğitim seviyesi ve sosyal etkileşim gibi psikolojik faktörler de tahribatı azaltan faktörlerden bazıları. Ayrıca Alzheimer hastalığı uzun bir kuluçka dönemine sahip olduğundan bu sürede, patolojik değişimler birikir, zihinsel fonksiyonlar azalır.

İnsan başarısının ve meyve vermesinin bir göstergesi olan yaşam amacı, sağlık sonuçları açısından oldukça önemli bir yere sahip. Yaşam amacı, Alzheimer ve birçok hastalığa yol açan faktörleri azalttığı gibi, sakatlık ve ölüm risklerini de azaltması ile ilişkilendiriliyor.

Yaşam amacı, kompleks ve çok yüzlü bir yapı gibi, yani, insana koruma sağlayan kompleks mekanizmalarla işliyor. Hayattan elde edilen tecrübelerden dersler çıkarma ve "bir hedef bilincine sahip olmak", insanın kendi çabasını gerektirir; yani, çeşitli tecrübelerin bir yerde toplanması, daha geniş anlamıyla birinin kendi rolünün ve potansiyelinin farkında olması, hedeflerini, önceliklerini ve odak noktalarını belirlemesi gibi.

Dahası bir hedef bilincine sahip olmak, insanı o hedefe doğru çalışmaya yönlendirir ve davranışlarını bu yönde değiştirmesine yol açar. Yaşam amacı, insanın psikolojik sağlığı, mutluluğu, tatmini, kişisel gelişimi, daha iyi bir uyku, çeşitli yönlerden kişilik gelişimleri ve sağlığı ile ilişkilidir. Bir çok depresyon vakası bununla ilişkilidir. Diğer bazı çalışmalara göre ise, daha iyi bir sağlık, günlük hareketler ve işler, sosyal ilişkiler, iş gücüne katılım ve insanlar arasındaki sosyo-ekonomik statüler yaşam amacıyla ilişkilidir. Ayrıca bağımlılıklardan da kurtulmak için yaşam amacı daha iyi bir tedavi yöntemidir. Bugünkü çalışmalar gösteriyor ki, insanlardan daha "yüksek seviyede bir yaşam amacı"na sahip olanların, hedefleri peşinde koşmaları onları güçlendiriyor ve beyinlerinin verimliliğini artıyor.

Güncelleme: 22/08/2012
Kaynak:
Patricia A. Boyle, "Effect of Purpose in Life on the Relation Between Alzheimer Disease Pathologic Changes on Cognitive Function in Advanced Age", archpshyc.jamanetwork, çev. Furkan Demirpehlivan, yaklasansaat.com, Mayıs 2012.

 


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat