yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Nobel Ödüllü Montagnier: ''DNA Kendisini Işınlayabiliyor''

Yeni yapılan deneysel bir çalışmada, DNA parçası, test tüpleri arasında kendisini ışınlayarak veya iz bırakarak görünür oldu. Deney, kuantumun garip şekilde iz bırakma etkisini ortaya koyuyor.

Nobel ödülü kazanan biyolog Luc Montagnier, yaptığı bir çalışmayı yayınladıktan sonra yeni bir tartışmayı da başlattı. 

Daha önceleri HIV ve AIDS üzerinde çalışmış olan ekip başkanı Luc Montagnier'a göre; birinde küçük bir bakteriyel DNA parçası ve diğerinde saf su bulunan iki tüp, 7 Hz'lik zayıf bir elektromanyetik alanla çevrelendi.

Polimeraz zincir reaksiyonu işlemi ile DNA'nın kopyalanmasından 18 saat sonra; garip bir şekilde DNA, saf su içeren test tüpünün içinde tespit edilebildi. Alışılmışın dışında, orijinal DNA örneği deney sırasında birçok kez seyreltilmek zorunda kalındı. Bu, fenomenin daha önce neden tespit edilemediğini açıklıyor.

Fenomen, bazların sadece bir yerden bir başka yere hareket etmesinden ziyade, kendilerini uzayda yansıtmaları veya iz bırakmalarından başka çok genel anlamda "ışınlanma" olarak tanımlanabilir. Montagnier, ihtiyatlı olmak için, sonuçları kontrol deneyleri ile karşılaştırdı, yaptığı kontrol deneylerinde zaman sınırı azaltıldı, elektromanyetik alan kullanmadı veya daha düşük frekanslarda kullandı ve her iki tüp saf su içeriyordu. Bu deneylerin her birinde, hiçbir sonuç elde edemedi.

Olası kuantum etki–suda DNA'nın görünen izi–kendi içinde deneyin en tartışmalı unsuru değildir. Tartışma DNA'nın kendisini görünür kıldığı göreli olarak uzun zaman ölçekleri ile ilgilidir. Kuantum fenomenlerinin yüzlerini saniyeler, dakikalar ve saatler içinde değil, saniyenin algılanamayan küçük kısımlarında ve genelde mutlak sıfıra yaklaşan çok düşük sıcaklıklarda gösterdiği kabul edilir.

Montagnier'ın deneyinin doğrulanması için tekrarlanması gerekir. Şimdiye kadar, bazı bilim insanları bu deneye kuşkuyla yaklaştılar. Bochum Ruhr Üniversitesi'nden Klaus Gerwert:

"Bilginin suyun içinde pikosaniyelerden daha uzun bir zaman ölçeğinde nasıl depolanabildiğini anlamak zor" dedi.

Kuramsal olarak, su moleküllerinin kuantum özellikleri çok az anlaşılmış olabilir ve suyun kimyasal bağlanma özellikleri henüz çok net değil. Bu özellikler, suyun biyo-mühendislik yaşam formları içinde merkezi bir rol oynuyor. Su, DNA'nın kuantum dolaşıklığı ve "ışınlanma"yı (çalışma ekibinin verdiği terim) çağrıştıran süreçleri kullanarak kendisini kopyalayabildiği iyi bir ortam olabilir.

Montagnier'ın çalışmasında, "kuantum alan teorisi"ni kullanarak hastalıkların yayılmasını açığa çıkardığını iddia ettiği bu fenomen, tartışılmaya devam edecektir.

Güncelleme: 11/02/2011
Kaynak:
John E. Dunn, "DNA Molecules can 'Teleport', Nobel Prize Winner Claims", news.techworld.com, çev. Dr. Erman Gündoğdu, yaklasansaat.com, 13/01/2011.ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat