yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 



BP Petrol Felaketi: Bölge Halkını Zehirliyor

BP, Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularını Temmuz ayında kapatmış olmasına rağmen, felaketin sağlığa olumsuz etkileri kendisini gösteriyor.

Florida Santa Rosa Beach'de tıp doktoru Dr. Rodney, kanında petrolle-ilişkili yüksek düzeyde kimyasal içeren hastaları teşhis edip, tedavilerini yapıyor. Bu kimyasallar, Uçucu Organik Bileşikler (Volatile Organic Compounds, VOC's) olarak adlandırılmaktadır. BP'nin petrol felaketinin yol açtığı insan kaynaklı uçucu organik kimyasallar; toksik özelliktedir ve olumsuz yönde kronik sağlık etkilerine sahiptir. Dr. Soto, test ettiği hastaların her birinde şaşırtıcı bir şekilde sürekli ve yüksek düzeyde toksik bulgulara rastladı. El Cezire televizyonunda söyleşi yapan Dr. Soto, şu açıklamalarda bulundu:

"Hastalarımda düzenli olarak 5 ile 7 arasında VOC's tespit ettim. Bu hastalar, petrol temizleme işinde görev almayan ve körfeze yakın yaşamayan insanlardan oluşuyor. Buna rağmen, bu hastaların petrol felaketiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum."

KRONİK SAĞLIK ETKİLERİ

BP temizlik ekibinde dört ay boyunca ustabaşı olarak çalışan Alabama Bonsecour'dan Lloyd Pearcey, El Cezire televizyonuna şunları söyledi:

"Kan testi sonuçlarım, kanımda petrol ve seyrelticilerin yapısında bulunan kimyasalların bulunduğunu ortaya koyuyor. BP'nin kimyasallarına yoğun olarak maruz kalmış hastalarla da pek çok ortak belirtiler (semptomlar) gösteriyorum."

Dr. Soto, hastalarını test ederek, etki altında kalan insanların toksin seviyesini kanıtlayan çok sayıda dökümana sahip olduğunu açıkladı. Dr. Soto, semptom grubunu iki tip olarak sınıflandırıyor:

Birinci tip, toksinlere aşırı maruz kalan grup. Bu tipin gösterdiği tablo, deri ve solunum problemleri. İkinci tip, semptom göstermeyen fakat hala toksititeye sahip geniş bir insan grubu.

Toksinlere maruz kalma; hava yoluyla, temas yoluyla ve kontamine olmuş deniz ürünlerini tüketmek yoluyla gerçekleşmektedir. Dr. Soto'nun tedavisini yaptığı daha ekstrem durumlardan biri de, sahili ziyaretten sonra ciddi solunum problemi yaşayan genç bir kadın hasta. Dr. Soto:

"Genç kadının daha önce bir sağlık sorunu yaşamadığını, sadece organik besinler tükettiğini ve herhangi bir ilaç tedavisi de görmediğini" açıkladı. "Ancak, muhtemelen kumsala gittikten kısa bir süre sonra toksinlere maruz kaldığı için, solunum sorunu yaşamaya başladı ve haftalar içinde kanser gelişti. Bu hastalığın seyrelticilere ve VOC's kimyasallarına direkt maruz kalmasından ileri geldiğini düşünüyorum" dedi.

Amerikan Hükümeti'ne göre, BP'nin petrol felaketi ile Meksika Körfezi'ne en az 4.9 milyon varil petrol sızdı. BP, petrolu temizlemek amacıyla en az 19 ülkede yasaklanan 1.9 milyon galonluk toksik seyreltici kullandı.

Petrol ve seyrelticilerde bulunan pek çok kimyasalın; baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, böbrek hastalıkları, böbrek fonksiyonlarında değişim, sindirim organlarında tahriş (iritasyon), burun ve boğazda şiddetli ağrı, öksürük, akciğer ödemi, kanser, kas hareketlerinde zayıflama, baş dönmesi, sersemlik, deri, göz, burun ve boğaz yanması, solunum güçlüğü, mide, akciğer ve karaciğer rahatsızlıkları, şuursuzluk, yorgunluk ve hematolojik rahatsızlıklara neden olduğu bilinmektedir.

Dr. Soto'nun, Pearcy ve kanser olan diğer hastaları gibi, toksinlere aşırı maruz kalmış pek çok hastası varken, onun asıl endişesi; toksinlerin etkisinde kalan körfez sakinlerinin çoğunun, bu semptomları (belirtileri) ilerde gösterecek olmasıdır.

"Bu bir sonraki grupta, semptomlar yıllar sonra gelişir. Gelecekte, kanser ve beyin dejenerasyonu gibi hastalıkların artmasından endişe duyuyorum. Bu, henüz burada semptomlar göstermemiş çok sayıda insan olduğu için çok önemlidir. Bununla birlikte, insanlar beyin ve hormonal sistemler üzerinde önemli bir etkiye sahip bu kimyasalları içine çektiklerinden habersizler.."

Dr. Soto, bunun sebebini toksinlerin uzun-süreli etkisine bağlıyor. Çünkü; bu toksinler insan bağışıklık sisteminde, hormonal fonksiyonlarda ve beyin fonksiyonlarında büyük etkilere sahip. Dr. Soto'ya göre; petrol ve seyrelticilerdeki toksik bileşikler "yağ çözücü"dür. Yani, bu toksik bileşikler, "yağ için yüksek ilgiye"(affiniteye) sahiptirler diyor ve ekliyor:

"İnsan beyninin %70'i yağdır. Ve bunlar, bağışıklık sistemi hücrelerinde, sindirim borusunda, göğüste, tiroitte, prostatta, salgı bezlerinde, organlarda ve sistemlerde benzer şekilde etki gösterecektir. Bu etki, çocuklar için de oldukça önemlidir. Toksinlerin çocuklar üzerindeki etkisi, bağışıklık sisteminin gelişimini bastırması ve kanser oluşumunu tetiklemesidir."

Dr. Soto; körfez kıyısı boyunca yaşayanların, BP'nin toksik kimyasalları tarafından etkilendiği kanısında. Bilim adamları ve aktivist gruplar, körfez kıyısı sakinlerinin kan testlerini yapmaya devam ediyorlar.
En son, 46 yaşında bir erkek hastayı test ettiler. Bu hasta, temizlik işçisi olarak çalışmamış ve kıyıdan da 100 mil uzakta yaşıyor. Test sonuçları, temizlik işçilerinin kanında bulunandan daha yüksek düzeyde kimyasalların olduğunu gösteriyor.

Kendi kanını analiz eden Dr. Wilma Subra, yüksek seviyede bir benzen formu olan etilbenzen tespit etti. Bu kimyasal, BP'nin ham petrolünde mevcut. Ayrıca hekzan, etilbenzenden türeyen stiren ve bir seyreltici olarak kullanılan M, p-ksilen de bulundu. BP petrol felaketi ile ilişkili hastaların listesini tutan Dr. Soto, bu listenin kabaracağını ifade ediyor. Ve sonuç olarak şunları söylüyor:

"Halka, BP'nin toksik kimyasallar ile kontamine olmuş deniz ürünlerini tüketmelerinde, kumsala gitmelerinde ve kimyasallarla kirlenmiş denize girmelerinde herhangi bir sakıncanın olmadığını söylemek, hükümet açısından suçtur. Bu kriz, hükümet ve sağlık ekipleri tarafından ciddiye alınmak zorundadır."

Güncelleme: 05/02/2011
Kaynak:
Dahr Jamail, "Illnesses linked to BP Oil Disaster: Widespread Sickness due to Toxic Chemicals", global research.ca, Çev. Dr. Erman Gündoğdu, yaklasansaat.com, 05/01/2011.



ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat