yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 İklim Değişikliği: Açlık ve Göç Felaketleri Kapıda!

İngiltere'de hazırlanan bir rapora göre, hükümetler ve yardım kuruluşları, sellerin ve kuraklıkların vurduğu dünyanın en yoksul bölgelerinde yaşayan insanlara göç etmeleri için yardımcı olmalıdır.

Raporda hükümet yetkilileri, iklim değişiminden dolayı insancıl felaketler olabileceği konusunda uyardı. Raporda şimdi göç etmenin, felaket sonrasıyla mukayese edildiğinde yaşanacak karışıklıklar ve olağanüstü sayıda hayat kaybı açısından çok daha ucuz olacağı belirtiliyor. Rapor genellikle insan göç dalgaları konusunda odaklanmıştır.

Göçler ve Küresel Çevresel Değişimi Öngörü Raporu, gelecek 50 yıl içerisindeki insan göç dalgalarına, sellerin, kuraklığın ve deniz seviyelerinin yükselmesinin etkisini en detaylı inceleyen bir rapordur. Hükümetin öncü bilim adamlarından çalışmada görevli Profesör John Beddington, çevresel değişikliğin dünyanın en yoksul bölgelerini en sert şekilde vuracağını ve milyonlarca insanın olayın şokuyla kaçmak yerine en savunmasız bölgelere doğru gideceğini söyleyerek şunları ekliyor:

"Bu insanlar tehlikeli durumlar içinde kapana kısılacak ve güvenli yerlere gidemeyecekler."

Raporun düzenlenmesinin nedenlerinden birisi, iklim değişiminin neden olduğu çevresel tahribatın, iklim mültecileri olarak adlandırılan milyonlarca insanın verimsiz tarım alanlarını terk ederek problemlerden en az etkilenen şehirlere göç etmesine neden olabileceği endişelerini incelemektir.
Bu çalışma için özel olarak yapılan detaylı araştırmalar, bunun beklenen durumla pek fazla uyuşmadığını gösteriyor. Raporda belirtildiğine göre, göçlerin dörtte üçü ulusal sınırlar içerisinde ağırlıklı olarak kırsal bölgelerden kentlere doğru olabilir.

Profesör Beddington'a göre bu göç konusunda uygun yönlendirmeler yapılmalı. Aksi takdirde daha önce görülmemiş derecelerde yaygın insancıl felaketler oluşabilir. Profesör şunları belirtiyor:

"Hem iklim değişimi konusunda çözümler üretmeye hem de insanların mümkün olduğunca çabuk bir şekilde kendilerini toplamaları konusunda elimizden geleni yapmamız gerekir. Bu demek oluyor ki göçlerin rolünü anlamak insanların problemlerle mücadele etmesine yardımcı olabilir."

Fakat yönetilen göçler fikri tartışmalı bir konudur. Göçler, geleneksel olarak, yardım kuruluşları tarafından toplulukları yurtlarından uzaklaştıran ve kargaşa oluşturan kötü şeyler olarak görülüyor.
Sussex Üniversitesinden raporu hazırlayan uzman gruba liderlik eden Profesör Richard Black, bu düşünce değişiminin gerekliliğini göstermek için, takımının analizlerinin "sağlam kanıt temelleri" oluşturduğunu düşünüyor:

"Bu rapor, siyaset yapıcıların gelecekteki göç zorluklarıyla mücadele etmelerine imkan sağlayabilir."

Bir ya da iki aile üyesinin çalışmak için topluluğundan ayrılması ve ailesine para göndermesi göçleri kolaylaştırıcı fikirler arasındadır. Böylece toplulukların devamının ve aşırı göçün engellenmesi sağlanabilir.

Raporda ayrıca büyük göçlerin şehir planlamalarına uygun yapılması gerektiği belirtiliyor. Böylece hem artan göç yoğunluğuyla mücadele edilebilir hem de su kaynakları en iyi şekilde kullanılabilir.
Raporda, ovalardaki bazı şehirlerin sellere karşı birer mıknatıs gibi olduğu iddia ediliyor. Hükümetler yeni şehirler oluştururken bu bölgeleri dikkatle incelemeli ve gerekirse zengin hükümetlerden ve yardım kuruluşlarından yardım almalıdır.

Güncelleme: 07/12/2011
Kaynak:
Pallab Ghosh, "Climate Change Migration Warning Issued Through Report", bbcnews, çev. Ayşegül Kesmez, yaklasansaat.com, 20/10/2011.


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat