yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Darwin: İlluminatinin Bir Yemiydi!

Darwin

''Darwinizm, Marksizm, Nietcheism için planladığımız başarıları dikkatlice düşünün. Hangi oranda olursa olsun bu yönergelerin, (Yahudi olmayanların)goyimlerin zihinlerindeki parçalayıcı tesiri biz Yahudiler tarafından açıka anlaşılmış olmalıdır..''

(Sion'un İhtiyarlar Protokolü 2-3. ''Biz Yahudiler'', Kabalistler gibi İlluminati Yahudilerinin başvuru yeri.)

DARWİNİZM: İLLUMİNATİ İÇİN ÖNEMLİ

Doğal seçilim ve en güçlü olanın yaşamını sürdürmesi teorisi olan Darwinizm, İlluminati için büyük önem taşıyor. Bunu biliyoruz çünkü; Richard Milton'un "Darwinizm- Yasaklanmış Konu" başlıklı yazısında da ifade edildiği gibi, Darwinizm ile ilgili toplumsal tartışma yasaklanmıştır. Milton yazısında şunları söylüyor:

"Eğitimli, rasyonel insanların çoğu Darwinizmin, popüler gazetelerde ve büyük TV kanallarında tartışılmasının yasaklandığına inanamıyor. Ben de hala kendime inanmakta zorlanıyorum."

Her ne kadar Darwin'in, mason olduğuna dair bir kanıt olmasa da ailesindeki erkeklerin, yakın meslektaşlarının ve arkadaşlarının farmason olduğu biliniyor. Charles'ın, biyolog ve fizikçi olan büyükbabası Dr. Erasmus Darwin (1731-1802), 1788'de Derby'e gelmeden önce, İskoçya Cannongate Kilwinning 2 Nolu Locası'nda mason olmuştu. Charles Darwin'in fizikçi ve gezgin olan amcası Sir Francis Darwin (1786-1859), 1807 yılında Derby'de Tyrian 253 Nolu Locasında mason oldu. Charles Darwin'in adı locanın kayıtlarında bulunmuyor, fakat büyük olasılıkla o da bir masondu.

Charles Darwin'in hayatına öjenik ve soy ıslahı açısından bakarsak, oldukça iyi olduğunu görürüz. Darwinler ve Wedgwoodlar, birkaç kuşaktır kendi aralarında evlilik yapıyorlardı. Bu başlıca farmason geleneklerindendir. (Rothschildler de kendi kızkardeşleriyle evlenmişlerdir.) Bu nedenle Charles Darwin kuzeni Emma Wedgwood ile evlenmeyi tercih etmiştir.

"GELECEK MİLYON YILLAR"

Darwin'in torunu Charles Galton Darwin'in(1887-1962) yazdığı ''Gelecek Milyon Yıllar'' kitabının, Yeni Dünya Düzeni'nin ayrıntılı bir planı olduğu düşünülüyor. Charles Galton Darwin:

"Her medeniyet, insanlar için bir çeşit kölelik olmuştur." diyor.

Onun görüşüne göre bu, "doğal bir düzen"dir ve elbette "liderler" doğumlarından itibaren insanları köleleştirme teknikleriyle yetiştirilmektedirler. Liderler, toplumun geri kalanından ayrılarak, gerçeğin farklı bir versiyonunu işiterek yetiştiriliyorlar. Onlara gerçekte "yırtıcıların", "doğal düzen"in en tepesinde yer alması gerektiği söyleniyor. Onlar gerçekten de yırtıcılardır, çünkü samimiyetsiz, yalancı, düzenbaz ve vicdansız aldatıcılardır. Onlar da tıpkı iyi yırtıcılar gibi, insanlara onları, çıkarlarına uygun olarak gerçekte nasıl kullandıklarını veya farklı sonlara doğru nasıl yönlendirdiklerini söyleyemezler. Çünkü düşük IQ'lü ve kümenin en altındaki küçük insanları karanlıkta tutmak gerekir.

Darwin Ailesinin Arması

Armalarındaki, "Cave et aude"(Gözünü aç ve Meydan oku) sloganında olduğu gibi, Darwin ailesinin arması da kökenleri ile ilgili fikir veriyor. Armalarındaki bu şeytani kırmızı yıldızlar, Sovyet sembolüne nasıl da benziyor!

Marx'ın, kendi yaşamı boyunca, nispeten anlaşılması güç bir figür çizmesi ve ideolojisinin fazla yayılmaması nedeniyle, kitlelerin daha çabuk kavrayacağı bir şey gerekliydi. İşte bu şey Darwinizim'di. Darwin, teorisi, Tanrı'yı saf dışı bırakarak yaşamı, en güçlü olanın hayatta kalma mücadelesi olarak sumaktadır. Darwinizim, bir köle statüsünün kabulü, bir suç çemberi, vahşet, yıkım, anarşi, devrimler ve savaşlar için çok gerekli bir unsur oldu.

ADAM SMITH'İN TEORİSİ VE DARWİNİZM BENZERLİĞİ

"Devrimsel teorinin Yapısı"(2004) adlı makalesinde Stephen Jay Gould, Darwin'in "doğal seçilimi" ile Adam Smith'in "Ulusların Serveti"(1776) adlı eserinde yer alan "Piyasanın Görünmeyen Eli" yazısı arasında güçlü bir benzerlik buluyor. Smith'e göre, her birey kendi çıkarlarını korumak, sermayesini en iyi şekilde kullanmak ve işini en iyi şekilde pazarlamak için sürekli bir arayış içindedir. Smith'in serbest piyasa rekabeti, Darwin'in "güçlü olanın hayatta kalmasına" tekabül etmektedir. Bu şekilde toplumun geriye kalanı, emre amade hale gelir. Bunun sonucunda toplumlar ya yok olur ya da memnun olmaya hazır hale gelirler. Bu kavram; Öjenik, Faşizm, Nazizm, Komünizm, Feminizm ve yenilerde Yeni Muhafazakarlığın "şeytanları"na büyük kapılar açmaktadır. Bütün bunlar, "Lusiferyen" ya da "şeytani ilhamlardır" ve insan toplumlarını kontrol etmek için kullanılırlar.

Bu nedenle; "güçlü olan hayatta kalır" kavramıyla Darwinizm, yeni teoriler için temel direk haline geldi. Sınıf savaşını ortaya çıkaran Marksist-Leninist diyalektik materyalizmi, cinselliği insan makinesini harekete geçiren temel etken olarak öne süren Freud, ve Faşizm, Nazizm, Siyonizm gibi Darwinizmin  neden olduğu bütün bu sapıklıklar; tümüyle totaliterlik ve kriminal davranışların tezahürleridir. Feminizm ise ailenin özünü yok eden cinsiyet savaşı ve nüfus azaltımıyla ortaya çıkmaktadır.

Bu, insanlığı köleleştirmek ve Hıristiyan toplumu yok etmek peşinde olan İlluminati, gündemiyle uyum içindedir. Bu nedenle Darwinizm, insanların fikirlerini, tutumlarını ve davranışlarını değiştiren "modern teoriler"in temel direği olarak İlluminati yırtıcıları için hala önemli. Bu, Darwin'in bilimsel bulgularının, halk tarafından tartışılmasının niçin yasaklandığına dair tek makul açıklama olabilir.

Acaba Darwin, İlluminati gündeminin ön sıradaki adamı mı? Siz ne düşünüyorsunuz?

Güncelleme:13/04/2010
Kaynak:
Cornelius B, "Darwin Was an Illuminati Shill", henrymakow, çev. Hatice Öztürk, yaklasansaat.com, 13/03/2010.ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat