yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Ağır İyon Çarpıştırıcısı'nda(RHIC): Egzotik "Anti-madde" Saptandı

Çekirdeğin 3 boyutlu grafiği: Bilinen periyodik tablo elementleri atom numaralarına göre sıralıyor. Z, her bir elementin kimyasal özelliklerini tanımlıyor. Fizikçiler ayrıca çekirdekteki nötronların sayısını veren N ekseniyle ilgileniyor. Üçüncü S ekseni "garipliği" gösteriyor. S tüm doğal maddelerde sıfırdır. Ancak çökmüş yıldızlarda, sıfır olmayabilir. Anti çekirdek, negatif Z ve N ekseninde bulunuyor.

Brookhaven Ulusal Laboratuvarı Enerji Depertmanı'nda yerleştirilmiş tanecik hızlandırıcısı Relativistik Ağır İyon Çarpıştırıcı(RHIC) kullanılarak altın iyonlarının çarpışmasını inceleyen uluslararası bir bilim ekibi, bu güne kadar keşfedilmiş en ağır anti-çekirdeği gözlemlediklerini duyurdu.

RHIC'in STAR dedektöründe keşfedilen yeni anti-çekirdek; anti-proton, anti-nötron ve anti-Lambda parçacıklarını içeren anti maddenin negatif yüklü halidir. Bu aynı zamanda anti-strange quark (tuhaf-garip bir anti kuark) içeren ilk anti-çekirdektir. Sonuçlar "Science Express"de yayınlandı. Almanya Ulusal Laboratuvarları Helmholtz Derneği başkan yardımcısı teorik fizikçi Horst Stoecker bu keşfi şöyle yorumluyor:

"Bu deneysel keşif, dünyaya bakış açımızda daha önce benzeri görülmemiş sonuçlar oluşturabilir.. Bu anti-madde, çekirdek tablosunda yeni boyutlara kapı açıyor. Henüz bir kaç yıl önce bu fikre imkansız gözüyle bakılıyordu. Bu keşif nötron yıldızlarının modellerini açıklamaya ışık tutabilir ve evrenin ilk zamanlarındaki temel asimetrilerin keşfini başlatabilir."

YENİ ÇEKİRDEKSEL BÖLGE

Tüm çekirdek bölgesi, proton ve nötronlardan meydana gelir. Standart periyodik cetvel, herbir elementin kimyasal özelliğini belirten proton sayılarına göre sıralanır. Fizikçiler ise daha kompleks üç boyutlu bir tablo kullanıyor. Bu grafikde aynı elementin farklı izotoplarında değişen nötron sayıları ve strange(tuhaf –garip) quarkların var oluşuna bağlı olan "gariplik" "strangeness" olarak bilinen bir quantum numarası yer alıyor..Bir veya daha fazla strange quarka (garip kuark) sahip çekirdek hiper çekirdek olarak isimlendirilir.

Strange, yani Garip quarklara(*) sahip olmayan tüm sıradan maddeler için "gariplik" değeri sıfırdır ve tablo düzdür..Hiper çekirdek ise tablo düzleminin üstünde görünür. Anti strange kuraka sahip (antihipernükleus) bu garip antimaddenin keşfi, düzlemin altına ilk girişi işaret etmektedir. Yeni anti hiper çekirdeklerle ilgili bu çalışma, normal bir hiper çekirdek örneğini de daha iyi anlamamızı sağladığından kıymetlidir..Çökmüş yıldızların yapısını anlamak için bazı ip uçları verecektir. Kent State Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinden makale baş yazarı, postdoktora yapan Jinhui Chen şöyle diyor:

"Gariplik değeri, çökmüş yıldızın çekirdeğinde sıfırdan farklı olabilir. Öyleyse RHIC'teki şu anki ölçümler maddenin bu ekzotik durumlarını tanımladığımız modeller arasında ayrım yapmamıza yardım edecektir. Sonuçlar dünyamızın var olmasını sağlayan evrenin ilk zamanlarında oluşmuş; madde ve anti madde arasında ki simetrinin bozulmasının nedenini  keşfetmeye zemin hazırlıyor.

"RHIC'teki çarpışmalar, Big Bang'den sonraki bir kaç mikro saniyedeki şartları geçici olarak sağlıyor. Bilim insanları, Big Bang'in 13.7 milyar yıl önce oluşan evrenimizi doğurduğuna inanıyorlar. Hem RHIC'teki çekirdek, çekirdek çarpışmaları hemde Big Bang de quark ve antiquarkların ortaya çıkışı  eşit miktardadır. RHIC'te çarpışma safhalarının finaline gelindiğinde, madde, anti madde ve nispeten daha karmaşık olan anti-çekirdek ve onun normal-madde eşi neredeyse eşit miktardaydı. Ancak bu durumun tam tersine büyük miktarlarda anti madde şu anki evrende kayıptır. Araştırma ekibinden Brookhaven fizikçisi ve makalenin baş yazarlarından Zhangbu Xu şöyle diyor:

"Maddenin anti-maddeye baskın gelişinin nasıl ve neden olduğunu tam olarak anlamak, çözülmemiş ciddi ve büyük bir fizik problemidir. Çözüm için madde ve anti-madde arasındaki mükemmel simetrinin incelikli sapmalarının ölçümleri gerekmektedir. RHIC, gelecekte yapılacak anti-madde ölçümleri için ümit veriyor."

(*) Garip Kuark:

Garip, elektrik yükü -(1/3)e olan ikinci kuşak bir kuark'tır. Kütlesi aşağı ve yukarı kuarktan büyük olmakla birlikte 80 -130 MeV arasındadır. İlk garip parçacık, 1947 yılında keşfedildi ve "Kaon" adı verildi. Parçacık hızlandırıcıları kullanılarak yapılan deneyler, kozmik ışın çarpışmalarının kontrollü koşullarda taklit edilebilmesini mümkün kılmış ve ortaya çıkan parçacıklar hakkında fizikçilerin daha sistematik çalışmalar yapabilmelerine imkan sağlamıştır.

Hadronlara dair bu tip çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan ilk bulgular, bazı hadronların diğerlerinden farklı olduğunu gösteren ve makroskobik dünyada benzeri bulunmayan yeni bir özellikti. Bu özellik, esasen garip gözüken davranışlara neden olduğundan, gariplik (strangeness) olarak adlandırılmaya başlandı ve bu özelliğe sahip parçacıklara da garip parçacıklar adı verildi. Buraya kadar bahsedilen parçacıklardan ne proton ve nötron, ne de pion, garipliğe sahiptir. Fakat, kaon ve lambda 1 birimlik garipliğe sahipken, sigma denen bir parçacık 2 birim garipliğe sahiptir. 1960'ların başlarında, Amerikalı Murray Gell-Mann ve İsrailli Yuval Ne'eman, birbirlerinden bağımsız olarak, bilinen hadronları, yüklerine, garipliklerine ve spinlerine (parçacığın içkin açısal momentumu) göre sınıflandırma üzerine çalıştılar.

Güncelleme: 20/03/2010
Kaynak: "Exotic Antimatter Detected at Relativistic Heavy Ion Collider: Heaviest Known Antinucleus Heralds New Frontier in Physics", sciencedaily, çev. Şerife Bayraktar, yaklasansaat.com, 04/03/2010.


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat