yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Dünya'nın Manyetik Alanı: Zamanla Nasıl Arttı?

Moderniyle kıyaslandığında daha geniş auroral oval, daha zayıf çift kutuplu manyetik alanının ve daha güçlü Güneş rüzgarı dinamik basıncının sonucudur. Güneş rüzgârının yoğunluğu bugünkünden çok daha fazla olduğu için auroral yoğunluk da çok daha parlak gözüküyordu. Ve dominant renk, tetikleyici parçacıklarının enerjilerinin ne kadar büyük olduğunu yansıtır.

Rochester Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 3,5 milyar yıl önce Dünya'nın manyetik alanının günümüzdeki manyetik gücün, yaklaşık yarısı kadar olduğunu ortaya koydular.

Çalışmayı yürüten ve Rochester Üniversitesinde Jeolog John Tarduno şöyle diyor:
"Zayıf manyetosfer ve çok hızlı dönen genç Güneş'le 3,5 milyar yıl önce Dünya, Güneş'ten oldukça fazla proton almaktaydı. Bunun anlamı, Güneş'ten çıkan parçacıkların muhtemelen Dünya'ya ulaşmış olmasıdır. Güneş rüzgârının hidrojen gibi uçucu molekülleri atmosferden çok öteye sürüklediğini düşünüyoruz. Hidrojen aynı zamanda suyun önemli bileşeni olduğu için, su buharı da büyük ölçüde yitirilmiş olabilir. Buradan şuanki suyun, yeryüzünün başlangıç dönemlerindekine göre çok daha az olduğunu anlıyoruz."

Eski manyetik alanın gücünü tespit etmek için, Tarduno ve KwaZulu-Natal Üniversitesi'nden bir ekip Afrika'daki 3 milyar yaşını geçmiş olduğu bilinen kayaların olduğu bölgelere gittiler. Fakat aradıkları yaşta kayalar bulamadılar. "Dasit" olarak adlandırılan bazı volkanik kayaçlar, aslında küçük nanometrik manyetik kalıntıları olan milimetrik kuvars kristallerini bünyesinde bulunduruyordu.

Bu çağa ait kayaları, kolayca bulmak zordur. Ancak kendilerini yeniden ısıtan ve ilk manyetik kayıtlarını değiştiren milyarlarca yıllık jeolojik aktiviteye, şahit olmuş bu kayaçları bulmak önemlidir. Bu kirlilik ihtimalini azaltmak için Tarduna, Güney Afrika'daki 3.5 milyar yaşını geçmiş "dasit" uzantılarının çok iyi korunmuş kuvars tanelerini ortaya çıkardı.

Doğru kayaları bulmak araştırmayı güçleştirirken, Güneş rüzgârının atmosferle etkileşime girmesi de zaten kendi manyetik alanını düşürüyordu. Tarduna 3.5 milyar yaşında olmayan bir kaya bulsaydı, Dünya'nın çekirdeği(core) tarafından ortaya çıkarılmış ve Güneş rüzgarı tarafından da düşürülmemiş bir manyetik kaydı olduğundan emin olmak zorundaydı.

Jeolog Tarduna, araştırmacı bilim adamı Rory Cottrell ve Rochester Üniversitesi'nden birtakım öğrencilerin katılımıyla yapılan bu araştırma, Dünya'nın, günümüzden 3,45 milyar yıl önce Güneş'in rüzgârına direnç gösterebilecek bir manyetik kalkana sahip olduğunu ortaya koydu. Ancak, bu ilkel manyetik alanın gücü, günümüzdekinin yaklaşık yarısı kadar. Erimi de 5 Dünya yarıçapı. Yani o da ortalama bugünkünün yarısı kadardır.

"Dünya'nın manyetik alanının ne kadar güçlü olduğuyla ilgili oldukça güvenilir bir fikir edindik. Fakat biliyoruz ki, bu, fotoğrafın yarısıydı. Ayrıca manyetik alanın yönünü değiştiren ne kadar Güneş rüzgârı olduğunu bilmeye ihtiyacımız vardı, çünkü bu bize Dünya'nın atmosferinin başına ne geldiğini söyleyecekti."

Güneş rüzgarları, bir gezegenin atmosferini soyup çıkarabilir ve onun yüzeyini öldürücü radyasyon ile yıkayabilir. Tarduno, böyle bir gezegene örnek olarak da Mars'ı gösteriyor. Mars tarihinin erken evrelerinde, Güneş rüzgârlarının, kendi atmosferini yavaşça aşındırmasına meydan vererek tarihinin erken evrelerinde manyetosferini kaybetmiştir. Güneş'ten gelen radyasyon ve rüzgara karşı bir kalkan vazifesi gören bir manyetik alana sahip olan Dünya ise atmosferini koruyabilmiş. Ama tümüyle değil. Güneş rüzgarının eski gücü ve kalkanın zayıflığının "kozmetik" etkisiyle kuzey ışıkları (aurora borealis) dediğimiz elektrik yüklü parçacıkların manyetik alan kutuplarında ışıması olgusu 3,5 milyar yıl önce çok daha görkemli oluyordu.

Görünür parlaklığına bakılmaksızın bir yıldızdan yayılan X ışını miktarı, Güneş rüzgarlarıyla ne kadar madde yayıldığını tahmin etmemizi sağlayabilir. Güneş bir milyar yaşındayken muhtemelen bugün bize görünenden daha donuktu. Çok daha fazla X ışını yayıyordu ve bugünkünden 100-1000 kat daha güçlü Güneş rüzgarı püskürtüyordu. Artık şimdi milyarlarca yıl öncesine kıyasla yüzde 30 daha parlak, ama dönüşü artık hayli yavaşlamış, eskiden bir kasırga gibi Dünya atmosferini bombardıman eden rüzgarı da zaman zaman fırtınalarla çalkalansa da bir melteme dönüşmüş durumda.

Güncelleme: 21/03/2010
Kaynak: "Oldest Measurement of Earth's Magnetic Field Reveals History of Battle Between Sun and Earth for Our Atmosphere", rochester.edu, çev. Şerife Bayraktar, yaklasansaat.com, 5/03/2010.


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat