yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Şam Evrakı Koleksiyonu: Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'nde Sergilendi

Kur'an'ı Kerim'in ilk nüshaları olarak kabul edilen 250 bin yapraklık ''Şam Evrakı Koleksiyonu''nun el yazması Kur'an'ı Kerim ve cüzlerinden oluşan 250 eserin yer aldığı ''1400. Yılında Kur'an Sergisi'', Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergilendi. Adını, getirildiği Şam Emeviye Camisi'nden alan ''Şam Evrakları Koleksiyonu'', 13.882 kaleme kayıtlı 250 bin yaprak ve ciltten oluşuyor.

Şam evraklarının önemli bir bölümünü parşömen ve kağıt üzerine yazılmış Kur'an sayfaları meydana getiriyor. Kur'an'ı Kerim'in günümüze ulaşan ilk örnekleri arasında olduğu kabul edilen Kur'an yaprakları ve ahşap iskeletli deri ciltlerin kayıtlı olduğu Şam Evrakları, İslam Kitap Sanatı'nın bilinen ilk örneklerini ihtiva etmesi nedeniyle dünyanın sayılı koleksiyonları arasında yer alıyor. Şam Evrakları'nın en önemli özelliği ise, İslam dünyasında bilinen en erken tarihli vakıf kaydı yazılı olan Kur'an yapraklarının koleksiyonuna kayıtlı olmasıdır.

Kur'an'ı Kerim ilk olarak dört halife döneminde kitap şeklinde toplanmaya başlanmıştır. Hz. Peygamber döneminde yazı ile tespit edilen Kur'an'ı Kerim, ilk halife Hz. Ebubekir döneminde, tek tip sahifelere yazılıp Mushaf haline getirilmiştir. Hz. Peygamber'in eşi Hafsa binti Ömer'e geçen bu Mushaf'tan; yanlışlıkları engellemek için Halife Hz. Osman kendi döneminde; vahiy katiplerine 6 adet çoğalttırıp önemli İslam merkezlerine göndermiştir. Daha sonra bu Mushaflar'dan bir çok kopyalar elde edilmiştir.

19. yüzyılın sonunda Şam Emeviye Camisi büyük bir yangın geçirince evrakların pek çoğu harap olmuştur. Kurtarılan belgeler arasından seçilenler, 1911'de Topkapı Sarayı'na getirilmiştir. Koleksiyon, 1913'te de bugünkü adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi olan Evkaf-ı İslamiye Müzesi'ne gönderilmiştir.

06/09/2010 tarihinde açılan sergi; bugün sona eriyor.

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, İslam sanatı eserlerini bir araya toplayan ilk Türk müzesidir. 19. Yüzyılın sonlarına doğru temelleri atılmış, 1913 yılında tamamlanmıştır. Müze, Mimar Sinan'ın önemli yapılarından biri olan Süleymaniye Camii külliyesi içinde yer alan imaret binasında 1914'de "Evkaf-ı İslâmiye Müzesi"(İslâm Vakıfları Müzesi) adı altında halka açılmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra ise "Türk ve İslâm Eserleri Müzesi" adını almıştır. Müze, Süleymaniye imaret binasından 1983 yılında, bugün içinde bulunduğu İbrahim Paşa Sarayı'na taşınmıştır.

Konusunda dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, kırkbin eseri aşan koleksiyonu ile, İslâm sanatının hemen her döneminden ve her türünden eserlere sahiptir. 

İlhanlı Dönemi'ne(H. 718- M. 1318) ait Kur'an'ı Kerim.
10. Yüzyıl Abbasi Dönemi'ne ait harekesiz Kur'an'ı Kerim.
8. Yüzyıl Geç Emevi Dönemi'ne ait Kur'an'ı Kerim.

Yaklaşan Saat, Sare Ağyürek, 01/12/2010


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat