yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Poplawski: ''Her Karadelik Gizli Bir Evrene Açılıyor''

Polonyalı bir kozmolog, her karadeliğin içinde gizli bir kainat bulunabileceğini iddia etti.

Bloomington Indiana Üniversitesi'nden Nikodem Poplawski, Einstein'ın genel görelik kuramına dayanarak, bir karadeliğe giren partüküllerin kuramsal hareketini analiz etti. Sonuç olarak, her karadeliğin içinde tamamen yeni bir evrenin var olma ihtimali olduğu sonucuna ulaştı. Bunun anlamı, bizim kendi evrenimiz de bir karadeliğin içinde yer alıyor olabilir. Poplawski, New Scientist dergisine şunları konuştu:

''Samanyolu ve diğer galaksilerin merkezinde yer alan dev karadelikler belki de diğer evrenlere açılan köprülerdir.''

Physics Letter B dergisinde teorisini açıklayarak, bir karadelikteki partiküllerin açısal momentumunu hesaba katan analizinde, Einstein-Cartan-Kibble-Sciama(ECKS)'nın yerçekim teorisini kullandığını açıkladı. Bunu yapmak, yerçekimini iten bir özellik olan burulmanın uzay-zamanın niteliğini hesaplamayı mümkün kılmaktır.

Eisntein'ın görelik kuramında yer alan, bir karadelikte maddenin ''tekillik'' olarak adlandırılan sonsuz yoğunluğa ulaşması teorisi yerine, uzay-zaman, önce sıkıştırılan ve daha sonra sürekli genişleyen madde ile sıkıştırılmış bir yay gibi hareket ediyor.

Dr. Poplawski, bunu, bir karadelikteki devasa yerçekimi kuvvetine karşı itici bir güce sahip olan uzay-zamanın burulması sonucu oluşan ''geri çekilme'' etkisi olarak açıklıyor.

Dr. Poplawski, aynı zamanda, bu geri çekilme etkisinin, evrenimizin genişlemesine neden olduğunu iddia etmekte ve şunları söylemektedir:

''Biz bu etkiyi, bugün gözlemleyebiliyoruz ve bununla evrenimizin kozmik bir şişkinliğe ihtiyaç duymaksızın niçin düz, homojen ve izotropik olduğunu açıklayabiliyoruz.''

Dr. Poplawski'nin teorisinin doğru olup olmadığını nasıl test edebileceğimizi görmek oldukça zor; karadeliklerdeki yerçekimi kuvveti, öyle yakalanabilecek bir şey olmadığından, bundan dolayı birinin bize içerde ne olduğuna dair bilgi vermesi mümkün değil. Dr. Poplawski'ye göre, her ne kadar bizler dönen bir karadeliğin içindeysek de, daha sonra bu dönme, uzay-zamanın içine transfer olmakta, bunun anlamı ise evrenin tercihli bir yöne sahip olduğudur- yani bu ölçülebilir bir şey. Böyle tercihli bir yön, evrendeki madde ve anti-maddenin gözlemlenen dengesizliği ile ilgili olup, nötrinoların kararsızlığını açıklayabilir.

Yaklaşansaat:
Kur'an, birbirini kapsayan 8 evrenin olduğuna; en içteki evrene bizim ve cinlerin hapsedildiğine; bu evrende ışık hızının aşılamayacağına; bizim evrenimizin maddeden meydana geldiğine; diğer evrenlerin ise antimaddeden oluştuğuna açıkça işaret etmektedir. Evrenimizdeki karadeliklerin ise diğer evrenlere açılan kapılar olduğunu; cin-şeytanların bu kapıları kullanarak yolculuk yaptıklarını ve evrenin sınırlarında oturarak bilgi çalmaya çalıştıklarını, ancak daha sonra da engellendiklerini, yine Kur'an ve "sahih sünnet"ten biliyoruz. Bugün Astrofizik bilimi , hala Kur'an'ın gerisindedir. Biz bu tespitimizle tarihe not düşmek istiyoruz. Bu konu, sitemizin "Evrenlerin Yaratılışı: Büyük Patlama" başlığı altında incelenecektir.

Güncelleme: 16/08/2010
Kaynak: Amy Willis, ''A Universe Could Exist 'İnside Every Black Hole', Claims Scientist'', Telegraph, çev. Kader Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 02/08/2010.


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat