yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 BP Rezaleti: Yıkıcı İklim Değişimini Tetikliyor

''Tam yeni bir buzul çağına giriyor olabiliriz.''

İtalyan teorik fizikçi Dr. Gianliugi Zangari, BP Petrol Felaketinin, Gulf Stream(Körfez Akıntısı) ve Kuzey Atlantik Akıntısı'nın girdabını dramatik bir şekilde zayıflattığını ve Kuzey Atlantik sularının sıcaklığında 10 °C azalmaya neden olduğunu söylüyor.

''Kritik sıcak su akıntısındaki kırılma, tahmin edilemeyen kritik fenomenlerin zincir reaksiyonunu oluşturabilir ve küresel iklimin Gulf Stream ısıl düzenleme aktivitesinin dinamikleri üzerinde ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir.''

İklim üzerinde Gulf Stream'in etkisi iyi biliniyor; kışın İzlanda ve İskoçya'yı, aynı enlemlerdeki dondurucu soğukluktaki Labrador'a karşın ılıman ve yaşanabilir tutmaktadır. Gulf Stream, tüm Kuzey Yarıküre üzerinde ve belki de tüm dünyada iklim modelleri ve hava durumunu doğrudan etkilemektedir.

GULF STREAM ''ÖLÜYOR''

Karayipler'den Batı Avrupa'nın kıyılarına kadar akan tüm ''sıcak su nehri'', Obama yönetiminin BP'ye, BP Deepwater Horizontal (BP Derindeniz Ufku- BP'nin platformunun adı) Petrol Felaketinin ölçüsünü gizlemek için kullanmasına izin verdiği Corexit(denizlerdeki petrol sızıntısı için dispersant-dağıtıcı olarak kullanılan ve deniz yaşamı için toksik bir çözücü) yüzünden ölüyor.

Yaklaşık iki milyon galon Corexit artı birkaç milyon galon diğer dağıtıcılar(dispersantlar), 200 milyon galonun üzerinde ham petrolün çoğunlukla okyanusun dibine çökmesine neden oldu. Böylece BP, petrol felaketinden dolayı mecburi federal cezaları ciddi şekilde azaltmayı ümit ederek bu petrolün çoğunu gizledi.

Ne var ki, neredeyse yarısı ham petrolle kaplı olan Meksika Körfezi'nin dibini temizlemek için hali hazırda etkili bir yol yok. Buna ek olarak petrol, Amerika'nın doğu sahillerine ve Kuzey Atlas Okyanusu'na aktı ve bu deniz dibi petrolünü temizlemenin etkili bir yolu da yok.

Çok geniş bir alanı kaplayan bu büyük miktardaki ham petrol, sıcak su akışının sınır tabakasını bozarak, ciddi şekilde Loop Akıntısı'nı, Gulf Stream'i ve Kuzey Atlantik Akıntı sistemini etkiledi. Kuzey Yarıküreyi yeni bir buz çağına girmekten alıkoyan ve ısıl düzenleyici etkisi olan ''sıcak su nehrinin'' birkaç adı vardır.

İlk bölümü  ''Loop Akıntısı'' olarak isimlendirilir ve Karayipler'de başlar, Yucatan Yarımadası etrafında akar ve Meksika Körfezi içine gider. Sonra körfez etrafında kavis yapar ve doğu tarafından çıkarak Küba ve Florida arasından akar. Bu noktada akıntı ''Florida Akıntısı'' adını alır ve Florida Keys'den yukarı Amerika'nın Doğu Sahillerine (Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'nın bir bölümü) Outer Banks'e doğru akar. Outer Banks'te akıntı doğuya, ''Gulf Stream'' olarak bilindiği Kuzey Atlantik içine yönelir. Nihayet Kuzey Atlantik Akıntısı haline gelen Gulf Stream'in kendisi, en sonunda Norveç Akıntısı ve Kanarya Akıntısı olur.

Bu ''sıcak su nehri'' Loop Akıntısı'yla başlamayan, Güney Atlantik Ekvator Akıntısı'nı da içeren daha büyük bir sistemin parçasıdır. Güney Atlantik Ekvator Akıntısı, Brezilya sahilleri boyunca kuzeye akar (Kuzey Brezilya Akıntısı) ve Caribbean Akıntısı haline gelip, kuzeye Yucatan Kanalı içine akarken de Yucatan Akıntısı adını alır. Bütün bu sistem, gezegenin ısısını ayarlayan temel küresel ısıl düzenleme süreçlerinden birini oluşturmaktadır.

Tam anlamıyla (Loop Akıntısı'na ve Gulf Stream/Kuzey Atlantik Akıntısına vs.)  ne olduğu ve ne olacağına ilşkin, zaman açısından hem yakın sürede hem de ciddi küresel iklim değişikliklerinde artışı ön görebiliriz. Tam, yeni bir buz çağına giriyor olabiliriz.

Şimdi Meksika Körfezi'nin tabanında ve Atlas Okyanusu'nun önemli bölümlerinde(Gulf Stream'in aktığı yerde) çok büyük miktarda serbest ham petrolü, dağıtıcılarla, tutuşturucu elementlerinden ayıklayarak temizlemenin bilinen bir yolu yok. Obama Yönetimi ile tam bir işbirliği içinde olan BP tarafından kullanılan Corexit ve diğer dağıtıcılar, kaydedilmiş tarihte bütün gezegen için en önemli tehlikeyi meydana getirmiştir.

Bu durum, büyük bir ülkenin, hükümet işlerindeki sürücü kuvvetin anahtarının, sadece para olduğu üçüncü dünya ülkesi olmaya kaydığında gerçekleşir. Gezegene yaklaşan en büyük felaketin kapsamı ile ilgili geniş bilgi sahibiyken, Obama Yönetimi kendini, Nixon'un başkanlığına mal olan Watergate veya Clinton'un başkanlığına mal olan seks skandalının da ötesinde politik bir kriz içinde bulacak. Bu yılın dönem ortası Kongre seçimleri ile ilgili izlenim, seçimlerin dramatik olacağı yönünde.

Güncelleme: 26/08/2010
Kaynak: Earl of Sterling, ''BP Disaster = Catastrophic Climate Change?'', henrymakow, çev. Hatice Öztürk, yaklasansaat.com, 09/08/2010.


ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat