yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Çörek Otu: "Her Hastalığa Şifadır"

Yapılan araştırmalar; çörek otunun, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kansere karşı vücudun direncini artırdığını ortaya koymuştur. Bugün Amerika'nın en büyük enstitüsünde görevli Dr. Ahmed el-Kadi ve Dr. Üsame Kandil, ileri safhadaki kanser ve AİDS hastalarına, bala katılmış çörek otu vermektedirler.

1997 yılında, Londra Kings College Üniversitesinde yapılan bir araştırmada, çörek otunun, iki çeşit yağ ihtiva ettiği tesbit edilmiştir. Bunlar, % 0.45 oranında antienflamatuar(iltihap önleyen) özelliğe sahip olan uçucu yağ, diğeri ise %33 oranında sabit yağdır. Araştırmacılar, çörek otunun uçucu yağının, romatizma gibi eklem hastalıkları iltihabını hafifletmede etkin olduğunu, çörek otunun, bazı mikropların etkinliğini yavaşlattığını ve iltihap oluşmasını engelleyici bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymuşlardır.

Çörek otu, nefes darlığı ve solunum yolları iltihabının tedavisinde etkili olmaktadır. Çörek otu özü, meme, prostat, cilt kanseri gibi bazı kanser türlerinde, kanser hücrelerinin gelişmesini yavaşlatmayı başarmıştır. Çörek otu, fagositik hücrelerinin, candida albicans adındaki bir çeşit mantar türünü yutma gücünü artırmaktadır.

ÇÖREK OTU: KARACİĞERİ KORUYOR

Bilindiği üzere çörek otu yağı, karaciğeri, bazı zehirli türlere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Demmam Kral Faysal Üniversitesinden Dr. el-Ğâmidî, yaptığı bir çalışmada, çörek otu çözeltisinin, fareler üzerinde karaciğeri, carbon tetrachloride adındaki zehirli maddeye karşı koruduğunu ortaya koymuştur. Çörek otu verilen farelerde, karaciğer enzim düzeyi daha düşük çıkmıştır. Bunun yanında karaciğer dokusu üzerine zehirli maddelerin etkisi ise daha az görülmüştür.

ÇÖREK OTU: KARACİĞER KANSERİNDEN KORUR

"J. Carcinog" dergisinin 2003 sayısında yayınlanan bir çalışmaya göre; Sri Lanka Kelaniya Üniversitesi uzmanları, karaciğer kanseri oluşturdukları 60 fare üzerinde yaptıkları araştırmada; farelerden bir grubuna çörek otundan bir karışım verilirken, diğer gruba sadece ot verilmiştir. On haftalık izleme sonucunda, deney farelerinde karaciğer dokusunu inceledikten sonra, kanser şiddetinin, çörek otu karışımı ile tedavi edilen farelerde daha az olduğunu ortaya koymuşlardır.

ÇÖREK OTU: KOLON KANSERİNDEN KORUR

Mısır Tanta Üniversitesinden araştırmacılar, çörek otunun, kolon kanseri üzerindeki etkisini araştırmışlar, araştırmalarını 2003 Şubatında "Nutr Cancer Dergisi"nde yayınlamışlardır. Araştırmacılar, 45 fareye kolon kanserine yol açan kimyasal madde vermişler, 30 fareye de ağız yoluyla çörekotu yağı içirmişlerdir. Deneyin yapılmasından on dört hafta sonra, çörekotu yağı verilen farelerde kolon, karaciğer veya böbrek üzerinde herhangi bir kanser belirtisi görmemişlerdir.

ÇÖREK OTU VE MEME KANSERİ

A.B.D Jackson Mississipi Üniversitesi'nde yapılan ve "Bio Med Sci Instrum" dergisinde 2003 yılında yayınlanan bir çalışmada; araştırmacılar, çörek otu özü kullanmanın, meme kanseri hücrelerini yavaşlattığını ortaya koymuşlardır. Bu çalışma, bu alanda daha fazla araştırmanın kapısını aralayacak niteliktedir.

ÇÖREK OTU VE ŞEKER HASTALIĞI

2003 Aralığında "Tohoku J Exp Med Dergisi"nde yayınlanan bir çalışmada; "Türkiye 100. Yıl Üniversitesi"nden araştırmacılar, şeker hastası 50 fare üzerinde deney yapmışlardır. Fareler, iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruba, otuz gün süre ile her gün karın zarından(periton) uçucu çörek otu yağı verilmiştir. Diğer gruba ise çörek otu yağı içermeyen tuzlu bir sıvı verilmiştir. Araştırmacılar, şeker hastalığına yakalanmış farelerde; çörek otu yağının, kanda şeker oranıdüşürdüğünü ve insülin miktarını arttırdığını tespit etmişlerdir. Ayrıca çörek otu yağı, insülin salgılanmasından sorumlu pankreastaki beta hücrelerini de harekete geçirip, çoğaltmıştır. Bu da çörek otunun, şeker hastalığının tedavisinde yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır.

ÇÖREK OTU VE ALERJİK HASTALIKLAR

Almanya Berlin Charite Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre araştırmacılar, alerjik hastalıklara yakalanmış 152 hasta üzerinde bir çalışma yapmışlardır. Bu hastalar, alerjik burun iltihabı, astım ve egzama hastalarıydı. Yapılan çalışma "Tohoku J Exp Med Dergisi"nin 2003 sayısında yayınlanmıştır. Bu alerjik hastalar, çörek otu yağı ihtiva eden kapsüllerden günlük 40- 80 mg. arası verilerek tedavi edilmişlerdir. Alman araştırmacılar, yaptıkları deneyden çörek otu yağının, alerjik hastalıklarda ek bir ilaç olarak etkin olduğu sonucunu çıkarmışlardır.

ÇÖREK OTU VE NEFES DARLIĞI

Senelerden beri çörek otu ilaçları, solunum yolu hastalıklarında kullanılmaktadır.

Riyad Kral Suud Üniversitesinden araştırmacılar, çörek otu yağının, anti enflamatuvar etkisini kobay olarak kullandıkları Hint domuzunun nefes borusu üzerinde araştırmışlardır. Araştırma neticesinde, anti enflamatuvar etkinin, nefes borusu adaleleri üzerinde gevşetici bir role sahip olduğunu görmüşlerdir. Bu da nefes darlığının tedavisine yardımcı olmaktadır.

Bilindiği üzere çörek otu, ishal ve nefes darlığında uzun senelerden beri kullanılmaktadır. Dr. Cilani, çörek otu özünün, nefes borusunu genişletici ve adalelerini gevşetici etkisini öğrenmek için laboratuvar çalışması yapmıştır. Yapılan çalışma, çörek otu yağının, kalsiyum salgılanmasını engelleyerek, adaleleri gevşetici ve nefes borusunu açıcı bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

ÇÖREK OTU VE MİDE HASTALIKLARI

Çörek otunun, mide zarını koruyucu etkisi bulunmaktadır. Kahire Üniversitesinden araştırmacılar, midelerinde yara olan fareler üzerinde çalışmışlardır. Yapılan çalışma, çörek otunun, mide zarını, tahriş edici etkenlerden koruduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

ÇÖREK OTU VE BÖBREK HASTALIKLARI

Ezher Üniversitesinden araştırmacılar, çörek otundaki anti enflamatuar özelliğin böbrek rahatsızlığına olan etkisi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Çörek otunun böbrekte meydana gelen olumsuz etkileri yavaşlatan antioksidan madde içerdiği görülmüştür. Bu da anti enflamatuar özelliğin böbreği, hasta olmaktan koruyan bir rolünün olduğunu göstermektedir.

ÇÖREK OTU: KALP VE DAMARLARI KORUYUR

Bilindiği üzere kanda bulunan homosistein yüksekliği, kalp, beyin ve periferik damarlarda genişleme meydana getirmektedir. Araştırmalar, hastaya vitamin (folikasit, vitamin B6, vitamin B12) verilmesinin kandaki homosistein düzeyini düşürdüğünü göstermiştir. Buradan hareketle, çörek otunun, anti enflamatuar özelliğinin, kanda homosisteini düşürdüğü tespit edilmiştir.

Homosistein maddesinin yüksekliği; trigliserit, kolesterol ve vücuda zararlı oksidan maddelerin düzeyinin yükselmesine yol açmaktadır. Araştırmacılar, çörek otu özünün, homosistein düzeyinin yüksekliğine eşlik eden zararlı maddelerin azalmasına yol açtığını görmüşlerdir. Bu, çörek otu yağının homosistein düzeyinin yüksekliği ile ona eşlik eden kan yağlarının yükselmesi neticesinde meydana çıkan zararlı etkilerden, kalbi ve damarları korumasının mümkün olduğu anlamına gelmektedir.

ÇÖREK OTU: ANTİOKSİDAN

"J Vet Med Clin Med" dergisinin 2003 Haziran sayısında bir araştırma yayınlandı. Bu çalışmayı yürüten doktorlar, çörek otu yağının, lipid peroxidation düzeyini düşürdüğünü, buna karşılık antioksidan maddelerin arttığını tespit ettiler.

"Drug Chem Toxicol" dergisinin 2003 Mayıs sayısında yayınlanan bir başka araştırma; çörek otu yağının, antioksidan madde içerdiğini ortaya koydu.

ÇÖREK OTU VE KOLESTEROL

Kazablanka (Fas) Kral II. Hasan Üniversitesinden araştırmacılar, çörek otunun, farelerde kolesterol ve kan şekeri düzeyine olan etkisini araştırdılar. Bu çalışmada; farelere on iki hafta boyunca 1 mg. çörek otu yağı verildi. Yapılan deneyin sonunda, farelerin kanında kolesterolün %15, trigliseritin %22, kan şekerinin %16.5 azaldığı, buna karşılık hemoglobin miktarının %17.5 arttığı görüldü.

Bu da bize çörek otu yağının, insanlarda kolesterol ve kan şekeri düzeyini düşürmekte etkin olabileceği izlenimini vermektedir. Fakat bu konuda, insan denekler üzerinde daha fazla laboratuvar çalışması yapmaya ihtiyaç vardır.

Dr. Muhammed Dahâhınî'nin 2000 Eylül'ünde bir Alman dergisinde yayınlanan çalışması, çörekotu yağının, farelerde kolesterol ve trigliserit düzeyini düşürdüğünü ortaya koydu.

ÇÖREK OTU: TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR

Fas Kazablanka'da "Therapi" dergisinde(2000 yılı) yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, günlük olarak 0.6 mg. alınacak çörek otu özünün, idrar söktürdüğünü ve tansiyonu düşürdüğünü tespit ettiler. Çörek otu özü ile tedavi edilen farelerde, tansiyon yüksekliği ortalama olarak %22 oranında düşerken, nidilat hapı verilerek tedavi edilen farelerde %18 oranında düştüğü görüldü. Çörek otu ile tedavi edilen farelerde idrar miktarı da artmıştır.

ÇÖREK OTU VE ROMATİZMA

Ağa Han Üniversitesinden(Pakistan) araştırmacılar, "Phytother" dergisinin 2003 Eylül sayısında yayınlanan bir çalışmada; aşağıdaki soruyu gündeme getirdiler: Romatizma hastalığına yakalanmış olan kimselerde, mafsal iltihabının hafifletilmesinde, çörek otu ne gibi bir rol oynamaktadır? Araştırmacılar, çörek otu özünün, nitric oxsid üretimini yavaşlattığını tespit etmişlerdir. Belki bu, çörek otunun eklem iltihaplarını hafifletmedeki rolünü açıklayabilir.

Demmam Kral Faysal Üniversitesinden Dr. el-Ğâmidî'nin, "J Ethno Pharmacol" dergisinde(2001) yayınlanan bir araştırmasına göre; çörek otunun eklem iltihaplarına karşı yatıştırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Bu özellik çörek otunun bu etki mekanizmasını anlamak için daha fazla çalışma yapılmasına gerek vardır.

ÇÖREK OTUNUN KANI SULANDIRMASI

Demmam Kral Faysal Üniversitesi'nde (Suudi Arabistan), fareler üzerinde yapılan bir çalışma, çörek otu yağının pıhtılaşma faktörlerine karşı etkisini ortaya koymuştur. Denek fareler, çörek otu yağı ihtiva eden unla beslenmiştir. Araştırmacılar, normal unla besledikleri farelerle, bu fareleri mukayese etmişlerdir. Ortaya çıkan sonuç pıhtılaşma faktörlerinde bazı değişikliklerin görüldüğüdür. Farelerin kanında, fibrinojen maddesinin yükseldiği görülmüştür ve prothrombin zamanı uzamıştır. Bu da bize çörek otu yağı kullanarak, farelerde kanı pıhtılaştıran faktörde değişiklikler meydana getirme imkanı olduğunu göstermektedir. Ancak bu konuda da insanlar üzerinde deney yapılmasına ihtiyaç vardır.

ÇÖREK OTU VE MANTARLAR

Ağa Han Üniversitesinde(Pakistan) yapılan bir çalışma, "Phytother Res" dergisinin 2003 Şubat sayısında yayınlanmıştır. Araştırmacılar, "candida albicans mantarları"nın gelişiminde çok büyük oranda gerileme olduğunu görmüşlerdir. Dr. Ağa Han araştırmasının sonunda şöyle demiştir:

"Bu çalışmanın neticesi, çörek otunun mantarların tedavisinde faal olduğunu ortaya koymaktadır."

Güncelleme: 27/01/2009
Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Şemsi Paşa, nooran.org

Kaynaklar:
1. Al-Ghamdi MS, Protective effect of Nigella sativa seeds against carbon tetrachloride-induced liver damage,  Am J Chin Med., 2003; 31 (5):721-728.
2. Turkdogan MK, Özbek H, Yener Z, Tuncer I, Uygan I, Ceylan E., The role of Urtica dioica and Nigella sativa in the prevention of carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Phytother Res. 2003 Sep; 17(8):942-946.
3. Iddamaldeniya SS, Wickramasinghe N, Thabrew I, Ratnatunge N, Thammitiyagodage MG. Protection against diethylnitrosoamine-induced hepatocarcinogenesis by an indigenous medicine comprised of Nigella sativa, Hemidesmus indicus and Smilax glabra: a preliminary study. J Carcinog. 2003 Oct 18;2 (1):6.
4. Salim EI, Fukushima S. Chemopreventive potential of volatile oil from black cumin (Nigella sativa L. ) seeds against rat colon carcinogenesis. Nutr Cancer. 2003; 45(2):195-202.
5. Farah IO, Begum RA. Effect of Nigella sativa (N. sativa L.) and oxidative stress on the survival pattern of MCF-7 breast cancer cells. Biomed Sci Instrum. 2003;39:359-364.
6. Kanter M, Meral I, Yener Z, Ozbek H, Demir H. Partial regeneration/proliferation of the beta-cells in the islets of Langerhans by Nigella sativa L. in streptozotocin-induced diabetic rats. Tohoku J Exp Med. 2003 Dec;201(4):213-219.
7. Fararh KM, Atoji Y, Shimizu Y, Takewaki T. Isulinotropic properties of Nigella sativa oil in Streptozotocin plus Nicotinamide diabetic hamster. Res Vet Sci. 2002 Dec;73(3):279-282.
8. El-Dakhakhny M, Mady N, Lembert N, Ammon HP. The hypoglycemic effect of Nigella sativa oil is mediated by extrapancreatic actions. Planta Med. 2002 May;68(5):465-466.
9. Meral I, Yener Z, Kahraman T, Mert N. Effect of Nigella sativa on glucose concentration, lipid peroxidation, anti-oxidant defence system and liver damage in experimentally-induced diabetic rabbits. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med. 2001 Dec;48(10):593-599.
10. Kalus U, Pruss A, Bystron J, Jurecka M, Smekalova A, Lichius JJ,Kiesewetter H. Effect of Nigella sativa (black seed) on subjective feeling in patients with allergic diseases. Phytother Res. 2003 Dec;17(10):1209-1214.
11. Al-Majed AA, Daba MH, Asiri YA, Al-Shabanah OA, Mostafa AA, El-Kashef HA. Thymoquinone-induced relaxation of guinea-pig isolated trachea. Res Commun Mol Pathol Pharmacol. 2001;110(5-6):333-345.
12. Gilani AH, Aziz N, Khurram IM, Chaudhary KS, Iqbal A. Bronchodilator, Spasmolytic and calcium antagonist activities of Nigella sativa seeds (Kalonji): a traditional herbal product with multiple medicinal uses. J Pak Med Assoc. 2001 Mar;51(3):115-120.
13. El-Abhar HS, Abdallah DM, Saleh S. Gastroprotective activity of Nigella sativa oil and its constituent, thymoquinone, against gastric mucosal injury induced by ischaemia/reperfusion in rats. J Ethnopharmacol. 2003 Feb;84(2-3):251-258.
14. El-Dakhakhny M, Barakat M, El-Halim MA, Aly SM. Effects of Nigella sativa oil on gastric secretion and ethanol induced ulcer in rats. Ethnopharmacol. 2000 Sep;72(1-2):299-304.
15. Badary OA, Abdel-Naim AB, Abdel-Wahab MH, Hamada FM. The influence of thymoquinone on doxorubicin-induced hyperlipidemic nephropathy in rats. Toxicology. 2000 Mar 7;143(3): 219-226.
16. El-Saleh SC, Al-Sagair OA, Al-Khalaf MI. Thymoquinone and Nigella sativa oil protection against methionine-induced hyperhomocysteinemia in rats. Int J Cardiol. 2004 Jan;93(1):19-23.
17. Kanter M, Meral I, Dede S, Gunduz H, Cemek M, Ozbek H, Uygan I. Effects of Nigella sativa L. and Urtica dioica L. on lipid peroxidation, antioxidant enzyme systems and some liver enzymes in CCl4-treated rats. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med. 2003 Jun;50(5):264-268.
18. Badary OA, Taha RA, Gamal el-Din AM, Abdel-Wahab MH Thymoquinone is a potent superoxide anion scavenger. Drug Chem Toxicol. 2003 May;26(2):87-98.
19. Zaoui A, Cherrah Y, Alaoui K, Mahassine N, Amarouch H, Hassar M. Effects of Nigella sativa fixed oil on blood homeostasis in rat. J Ethnopharmacol. 2002 Jan;79(1):23-26.
20. el-Dakhakhny M, Mady NI, Halim MA. Nigella sativa L. oil protects against induced hepatotoxicity and improves serum lipid profile in rats. Arzneimittelforschung. 2000 Sep;50(9):832-836.
21. Zaoui A, Cherrah Y, Lacaille-Dubois MA, Settaf A, Amarouch H, Hassar M. Diuretic and hypotensive effects of Nigella sativa in the spontaneously hypertensive rat. Therapie. 2000 May-Jun;55(3):379-382.
22. Mahmood MS, Gilani AH, Khwaja A, Rashid A, Ashfaq MK. The in vitro effect of aqueous extract of Nigella sativa seeds on nitric oxide production. Phytother Res. 2003 Sep;17(8):921-924.
23. Al-Ghamdi MS. The anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity of Nigella sativa. J Ethnopharmacol. 2001 Jun;76(1):45-48.
24. Al-Jishi SA, Abuo Hozaifa B. Effect of Nigella sativa on blood hemostatic function in rats. Ethnopharmacol. 2003 Mar;85(1):7-14.
25. Morsi NM. Antimicrobial effect of crude extracts of Nigella sativa on multiple antibiotics-resistant bacteria. Acta Microbiol Pol. 2000;49(1):63-74.
26. Khan MA, Ashfaq MK, Zuberi HS, Mahmood MS, Gilani AH. The in vivo antifungal activity of the aqueous extract from Nigella sativa seeds. Phytother Res. 2003 Feb;17(2):183-186.

 ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat