yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 ''Zeitgeist Hareketi''nin Perde Arkası!

Emrah Alpat

"Zeitgeist The Movie, ilk dakikalarından itibaren izleyiciyi, bir "dezenformasyon bombardımanı"na maruz bırakıyor. Eleştirel düşünce ve önüne sunulan bilgiyi kontrol etme alışkanlığına sahip olmayan izleyici de (ki kabul etmek gerekir izleyicilerin %99'u bu sınıfa girer), bu ikna edici görünen filmi izlediğinde, birden gizli kalmış sırlara vakıf olduğunu, ve sıradan insanların bilmediği şeyleri bildiği illüzyonuna kapılarak; filmin aslında olduğundan daha iyi bir film olduğuna inanıyor. Bu etki de her gün binlerce kişinin, Zeitgeist filmini internetten indirip izlemelerini açıklar nitelikte. Film çıktığından beri birçok insan, bu filmin nasıl "gözlerini açtığından" bahsediyor. Halbuki filmin yaptığı şey; "insanların gözünün önüne yeni bir sis perdesi çekmek"ten başka bir şey değil."

Tunca Arslan

"Peki ya kırmızı hapta bir uydurmacadan ibaretse? Örneğin, Zeitgeist de yalnızca pozisyonumuzu değiştirerek yalnızca uyumamızı sağlayacak yeni bir kurmacadan başka bir şey değilse…

Bilim Adına Mistik Saçmalık

Peter Joseph de aynı yolun yolcusu... Tarih ve ekonomi başta olmak üzere tüm bilimleri "bilim adına" bir kenara itiyor, her mistik gibi kendi isteklerince yönlendirilmiş fikirler öne sürüyor, tüm bilginin "kendi zihninin belgeselleri"nde toplanmış olduğunu iddia ediyor."

Erol Bilbilik

Erol Bilbilik

"Hegel, insanın sadece "mantık" sayesinde "özgürlüğe ulaşacağı"na inanıyordu. Hegel'e göre tarih üç basamaklı bir değişim süreciydi: Tez, Antitez ve Sentez. İlk önce tez aşamasında, krizler ortaya çıkar ve halkta korku had safhaya çıkar. İnsanlar mevcut duruma sinirlenir ve bazen çılgına dönerler. Yaşanılan ümitsizliği, korkuyu ve bazen de paniği gidermek için bunun karşıtı bir durum yaratılmalıdır. Bu durum "antitez"dir. Bu sosyal sürecin, üçüncü aşamasında karşıt güçler, probleme uzlaşmacı bir çözüm; yani "sentez", sağlamaya çalışırlar. Bu dengeleme olma durumu, yeni tez olur. Bir kez daha karşıtlıklar ortaya çıkar ve böylece "denge"ye yavaş yavaş yaklaşılırken, çarpışma ve kaos devam eder.

Hegel ve İlluminati

"Hegel diyalektiği"nde sürecin işleyişi, "İlluminati"ye(aydınlanmacı-ışıkçı) parlak bir fikir verdi. Neden kriz yaratılmasın? Neden şikayet edilecek bir durum ortaya çıkmasın? Neden insanlara korku aşılamak ve kargaşa yaratmak için gizlice çalışılmasın. Neden kendi karşıtını yaratmasın. Bu sayede yöneticilere; yani "İlluminati"ye çıkar sağlanırken; böylece "denge"de yavaş yavaş ilerleme kaydedilir ve "çarpışma-kaos" devam eder.

Hegel, "İlluminati"nin, 200 yıl boyunca kullanacağı "yıkıcı ve ölümcül teori"yi yaratan bir işbirlikçiydi. Hegel, elbette, insanlığa özgürlük getireceğini düşündüğü "mantık" kelimesinin; "Gizli Efendi"yi ifade eden şifreli bir sözcük olduğunu biliyordu.

"İlluminati"li Sylvain Marechal, "Hegel diyalektiği"ni çok ikna edici bir şekilde açıkladı. "Anı yakala" (günü yakala) olarak da bilinen "Carpe Diem" deyişini icat etti. "Okült dünya"nın önde gelen teorisyenlerinden Vera Stanley Order ise, samimiyetle şunları söylüyor:

"Tüm yaratılışın aslında bir planı ve nedeni var. Evrimin şu anda ilerlediği hedef, Dünya Birliği. Dünya Birliği Planı, şunları içeriyor: Yeni Dünya Düzeni, Dünya Ekonomisi, Dünya Dini."

Yeni Çağ(New Age) Gizemciliği

İki filmde de esas itibariyle bir tür uluslararası sistem ve küreselleşme eleştirisi yapılmaktadır; ancak küreselleşmenin kültürel sonuçlarından biri olan "New Age Hareketi"nin(Yeni Çağ Hareketi) temel felsefesiyle örtüşmektedir. New Age siyasetinin ve kültürünün bir üretimidir. New Age Hareketi, küreselleştirilirken; New Age Kilisesi de paralel olarak yapılandırılmaktadır. Yapılandırma o kadar cüretkâr ve aleni hale gelmiştir ki; Paris'teki CIA İstasyonu kadrosundan üç-dört ajan daha New Age kilisesine dönmüş ve bunlardan biri artık günlerini Montparnasse'de kilisesinin broşürlerini dağıtarak geçirmeye başlamıştır. New York'ta New Age Players (bir tiyatro şirketi), San Fransisko'da New Age Orkestrası bu yapılandırmalar arasında yerlerini almıştır.

Eski ABD Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan adaylarından Albert Gore dünyada ün yapmış, "Dengeli Dünya: Ekoloji ve İnsan Ruhu" adlı kitabını yayınlamıştı. Gore'a göre insanlık için en mükemmel din, filozof Teilhard de Chardin'in öğrettiği gibi dünyanın ana dini; diğer bir deyişle "Yeni Çağ İnanışı"ydı. Bu bağlamda Al Gore, tam anlamıyla bir "Yeni Çağcı"ydı.

İlluminati-Işık-Lucifer

Bir Cizvit papazı olan De Chardin'in "Yeni Çağ Gizemciliği" öylesine aşırı ağırlıktaydı ki; Vatikan bile ona karşı çıkmakla yetinmemiş, bir de onu azarlamıştı. Al Gore, "Doğa, her şeyiyle Tanrı"dır diyordu ve tam bir İlluminatici olarak "küresel bir rol"e soyunuyordu. İlluminati'nin temel stratejisi, "Ardo Ab Chao"dur. Yani kaos, boşluk yaratır. Boşluktan sonra düzen gelir.

"İlluminati"nin teolojik anlamı "ışık getirici" demek; bu da "Lucifer" yani "Şeytan" demektir. Al Gore'da kitabında, "kaos bizim için iyidir" demektedir. Al Gore ile Jacque Fresco'nun görüşleri karşılaştırıldığında; tamamıyla örtüştüğüne tanık oluyoruz.

Zeitgeist The Movie'nin birinci bölümünde Hıristiyanlık ve Yahudilik eleştirisi bilimsel bilgi ve belgelere dayalı olarak yapılır, Yeni Dünya Düzeni'nin tek dininin Hıristiyanlık(herhalde yazar, "New Age Dini"ni kastediyor olmalı) olacağı ön görülürken, bu öngörünün arkasındaki küresel elitlerin örgütü CFR ve onun beyin kadrosundan hiç söz edilmemektedir.                              

11 Eylül Saldırılarının Perde Arkası

Zeitgeist The Movie'nin ikinci bölümünde 11 Eylül saldırılarının ABD tarafından gerçekleştirildiği bütün ayrıntılarıyla teknik ve istihbarat bilgilerine dayalı olarak kanıtlanmıştır. Ancak, saldırıdan 44 gün önce Prof. Lyndon La Rouche'un, New York'ta BM ve Kongre binası önünde ikişer saatlik süreli, videolu konferansla olayları haber vermesi gözardı edilmekte; saldırı ısrarla Ortadoğulu köktendinci teröristlere mal edilmek istenmekte; buna karşın, saldırı kararını veren esas güç olan CFR’nin beyin takımından hiç söz edilmemektedir. Aynı tavır, Zeitgeist Addendum'un birinci bölümünde "para sistemi"nden bahsedilirken de benimsenmişti.

İki Zeitgeist belgesel filmiyle adı ve hatta varlığı kuşkulu yönetmen "Peter Joseph" esas itibariyle şunu söylüyor: "ABD çökerse bütün ülkeler çöker. Enerji çökerse her şey çöker."

Halkların yeraltı zenginliklerine el koyacak ve üretimlerinde hammadde olarak kullanacaklar. Bu bağlamda, Venüs Projesi'nin temel amacı ise son derece sofistikedir fakat canicedir.
Daha şimdiden de Afrika, Orta Asya vb.deki petrol alanları işgal edilecek, Venüs Projesi adına.

Rockefeller: New Age-Kozmik İsa

Laurence Rockefeller'in Finanse Ettiği Hareketler:
New Age (Yeni Çağ)
Kozmik İsa'nın Gelişi (yazar zikretmese de bu, Kozmik İsa; "Deccal"dir)
Yeniden Yaratılış(İnsan DNA'sıyla oynayarak "ölümsüz tanrı insan evrimi"ni tamamlamak!)

Rockefeller Hanedanlığı, aynı zamanda gelecekte inşa edilecek ve "Dünya Yahudi Krallığı"nın ilanı sayılacak Süleyman Mabedi'nin bir maketini, Kudüs'teki esrarengiz Rockefeller müzesinde saklamaktadır.

Zeitgeist Türü Filmler

İngiliz Dış İlişkiler Konseyi'nin(Chatham House) siparişiyle hazırlanan J.R Tolkien'in, "Yüzüklerin Efendisi" bir CFR filmidir. Senaryosu CIA tarafından görülmüş, gerekli yerlerde işbirliği yapılmış, önerilerde bulunulmuş ve CIA'nın film sektöründeki imkânlarından yararlandırılmıştır."Psikolojik Operasyon" ve "Aldatma Taktikleri" tekniklerine uygunluğu onaylanmıştır.

Hollywood Film Endüstrisi, CFR'nin yedi önde gelen üyesi tarafından yönlendirilmekte ve kontrol edilmektedir. Tüm filmler ve film senaryoları bu kontrol kapsamındadır. Hollywood yapımı hiçbir film, küresel emperyalist dev tröstlerin stratejilerine aykırı olamaz.

Örneğin; Al Gore'un "Uygunsuz Gerçek", Peter Joseph'in "Zeitgeist Movie, Zeitgeist-Addendum" ve J.R Tolkien'ın kitabından uyarlanan "Yüzüklerin Efendisi" filmleri bu stratejiye uygun CIA türü filmlerdir.

Al Gore'un, "Dengeli Dünya: Ekoloji ve İnsan Ruhu", J.R. Tolkien'in, "Yüzüklerin Efendisi" ve John Perkins'ın, "Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" CIA türü senaryolardır.("Matrix" gibi Lucifer imzalı birçok New Age filmini de ilave edebiliriz.)"

Haluk Hepkon

"Lafı dolaştırmaya gerek yok. Zeitgeist, New Age kültürünün bir ürünüdür ve türünün bütün örnekleri gibi zırvadan ibarettir.

Sondan başlayalım. Ekoloji, New Age akımlarının siyaset sahnesine çıkmalarında kilit bir role sahiptir.

Bir Kova Çağı Muhalifi: John Perkins

Şaşırtıcı gelebilir, ama gelmemelidir. Bu akıllara ziyan tespitlerden de anlaşılacağı üzere Perkins, su katılmamış bir New Age taraftarıdır. Örneğin dilimize çevrilmiş ama "Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" kadar ses getirmemiş "Psiko Yolculuk" adlı bir başka kitabında, meraklısına çeşitli şuur boyutlarına nasıl seyahat edilebildiğini anlatmaktadır.

Hıristiyanlığa dolaylı ya da dolaysız etkide bulunan diğer gelenekleri bir kenara bırakarak; sadece "Mısır bağlantısı" üzerinde durmaları son derece anlamlıdır. Jordan, Maxwell, Gerald Massey gibi ciddiye alınması mümkün olmayan kaynaklardan da anlaşılacağı üzere "Zeitgeist Dini", ezoterik bir bakış açısıyla eleştirmekte; New Age akımlarının, sıklıkla tekrarladığı hurafeleri gevelemenin ötesine geçmemektedir. Zeitgeist'in bir diğer kaynak kişisiyse Albert Churchward'dir.

Bu arada Zeitgeist hareketinin kitap ve DVD'lerini satın alarak yaymak da, son derece güzel bir hareket olarak kabul edilmektedir. Kısacası New Age'ci Zeitgeist, kıvrak bir vücut çalımıyla; "para sistemi"ne karşı tepkileri bile paraya dönüştürmeyi becermektedir."

Güncelleme: 03/10/2009
Kaynak: Emrah Alpat, Tunca Arslan, Erol Bilbilik, Haluk Hepkon ve Karın Lıebhart, Zeitgeist Ne Anlatıyor? Der. Haluk Hepkon, Kırmızı Kedi Yy, Eylül, 2009, İstanbul.

 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat