yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 "Etrüskler Anadolu'dan Göç Etti" Tezi Doğrulandı

Tuscany

Avrupa İnsan Genetiği Derneği'ndeki genetik uzmanları tarafından; Etrüskler'in nereden geldiği hakkında yapılan tartışmalarda; son olarak Etrüskler'in yerleştikleri yere, yakın bir bölgeden geldikleri sonucuna varıldı.

Turin Üniversitesi'nden Alberto Piazza, şu anki Toskana kentinde, 3000 yıl önce kurulmuş Etrüsk Uygarlığı'nın, Anadolu'un güneyinden göç ettiğini söylüyor. Bu konu ile ilgili olarak çok kuvvetli delillerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Etrüsk Kültürü, diğer İtalyan Kültürlerine göre daha modern ve tamamen farklı bir kültürdür. Etrüskler, çok kısa bir sürede gelişmiş ve Roma Uygarlığı üzerinde çok etkili olmuşlardır.

Etrüskler'in nereden geldiği, çok eski zamanlardan beri arkeologlar, tarihçiler ve dilbilimciler tarafından tartışılmaktadır. Bu konuyla ilgili, Yunanlı Tarihçiler tarafından ortaya atılmış üç teori vardır:

Bunlardan birisi, Herodot tarafından ortaya atılan: "Etrüskler, Anadolu’dan göç etmişlerdir" görüşüdür.
İkincisi, Halicarnassus'a göre: "Etrüskler Kuzey Avrupa'dan, İtalya'ya göç etmişlerdir." Üçüncüsü de yine bir başka Yunanlı Tarihçi'nin ortaya attığı: "Etrüskler, Kuzey İtalya'da Demir Çağını yaşıyan Villanovan Toplumu’ndan gelmişlerdir."

Günümüzün modern genetik teknikleri, bilim adamlarına bulmacanın parçaları hakkında cevap verebiliyor. Profesör Piazza, Murlo, Volterra ve Casentino şehirlerinde, günümüzdeki İtalyan nüfusunun genetik karşılaştırmalarını yaptılar. Piazza şöyle diyor:

MÖ 2. yy ait Etrüsk Altarı

"Biz, zaten bu alanda yaşayan halkın genetiğinin, bu alanın etrafını çevreleyen bölgelerde yaşayan halklardan farklı olduğunu biliyoruz."

Murlo ve Volterra şehirleri arasında, Tuscany kentindeki bir bölgede Etrüskler'in yerleşim yeri ile ilgili çok önemli arkeolojik çalışmalar yapılıyor. Ayrıca bu bölgede gerçekleştiren arkeolojik çalışmalar sayesinde Etrüskler'in şehir isimleri ile yerel lehçeleri hakkında da bulgular elde edildi.

Araştırmacılar, şu an, İtalya’nın Kuzeyindeki Toskana kentinde, Güney Balkanlar'da, Limni adasında ve Sicilya ile Sardunya adalarında yaşayan sağlıkllı erkeklerin DNA’ları ile diğer DNA örneklerini karşılaştırdı.

Tuscany kentinde yaşayan bireylerden alınan örnekler, bu kentte en az üç kuşaktır yaşayan insanlardan seçildi. Örnekler, günümüz Türkleri, Güney İtalya, Avrupa ve Ortadoğu’dan alınanlarla karşılaştırıldı.
Profesör Piazza, bu konuda şunları söylüyor:

"Bizim, Murlo ve Volterra şehirlerindeki insanlardan alınan DNA örneklerini incelememizin sonucunda, Yakın Doğu'da yaşayan insanlarla, İtalyan insanlar arasında, akrabalık yönünden büyük bir benzerlik olduğu ortaya çıktı. Özellikle Murlo kentindeki bir genetik farklılığın, yalnızca Türkiye'deki insanlar ile paylaşıldığı görüldü. Örneklemelere göre Tuscany kentinde yaşayanların ise, Limni adasındaki insanlar ile akrabalık ilişkisine sahip olduğu görüldü."

Chimera of Arezzo: MÖ 400 yıllarına ait, Etrüksler'in sembolü bronz heykel.

Heredot teorisi, sonrasından gelen tarihçiler tarafından çok eleştirilmişti. Bu teoriye göre, Etrüskler günümüzde Türkiye olan Anadolu'nun güney kıyılarında bulunan Lidya bölgesinden, uzun süren kıtlık nedeniyle, göç ettiler. Etrüsk halkının çoğu, Kral tarafından, başka bir yerde, daha iyi bir hayat yaşamak için gönderildi. Teoriye göre, İtalya içinde bulunan Umbria şehrine gitmek için, Smyrna’dan (İzmir'den) yelkenliler ile denizden açıldılar.

Prof. Piazza, bu teori için şunları söylüyor:

"Bizce, Heredot teorisinin doğru olduğuna dair, araştırmacılarımız kanıtlar buldular. Etrüskler, gerçektende İtalya’ya, Lidya bölgesinden göç ettiler. Ancak bu teorinin  %100 doğruluğunu tespit edebilmek için Antik Etrüskler ile modern Toskana kentinde yaşayanlar arasında genetik devamlılık olup olmadığından emin olmalıyız. Bu da ancak fosillerden, DNA çıkarma yöntemi ile gerçekleşebilir. Bu yöntemi, uygulamak oldukça zordur. Güvenilir bir sonuç elde etmek için, denekleri büyük bir itinayla seçtik. Biz bu seçimin, karmaşık genetik hastalıklarla ilgili çalışmalara, yardım edeceğine inanıyoruz."

Güncelleme:20/02/2008
Kaynak:
"Ancient Etruscans Were Immigrants From Anatolia, Or What Is Now Turkey", sciencedaily, Çev. Erkam Bayrakçı, 18/6/2007. 

 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat