yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Alkol: "Beynin ve Aklın Düşmanı!"

Alkolik fare

Kuzey Carolina Alkol Araştırmaları Merkezi direktörü Fulton Crews ve öğrencisi Jennifer Oberinier, yaptıkları deneyle; sıklıkla alkol alımının, fareler üzerindeki etkisini araştırdılar.

Öncesinde, sıklıkla alkol verilmiş olan alkolik farelere, düzenlenen deney sırasında alkol verilmiyor. Deney sırasında alkol verilmemiş alkolik olan farelerle birlikte; hiçbir zaman alkol almayan kontrol fareleri su dolu bir küvete bırakılıyor.

Daha sonra bu iki grup fare, üzerinde durabilecekleri platformu buluncaya kadar yüzmeye zorlanıyor. Her iki grup fare de, platformu nasıl bulacaklarını aynı şekilde iyice öğreniyor. Ancak aniden platformun yeri değiştirildiğinde; iki grup fare arasında, kayda değer bir performans farkı görülüyor. Daha önce hiç alkol almamış fareler, çevrelerinde yaptıkları birkaç kısa dönüşün ardından platformun yeni yerini kolayca bulabiliyorlar. O an alkol almamış olsa da alkolik olan fareler, platformun yeni yerini bulmada başarısız oluyorlar. Kafaları karışıyor ve platformun eski yerinde dolanıp duruyorlar.

Bu durumla ilgili, Dr. Crews şunları söylüyor:
"Alkolik fareler, platformun yeni yerini bulamadı ve dolanıp durdu. Çünkü o anda alkol almadıkları halde; alkolik olduklarından, hafıza ve duygu merkezlerinde(hipokampüs)ve sinir sistemlerinde(nörotoksisite) zararlı etki oluşmuştu."

Dr. Crews ayrıca, sıklıkla alkol alımının, sinir hücrelerinin gelişimi ile beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı zayıflattığını ve sinir hücrelerinin ölümüne sebep olduğunu, mikroskobik olarak gösterdi.

Yapılan çalışmayla, ayrıca alkolün, ergenlik çağındaki gençlerin beyinlerine verdiği zararın, yetişkinlerin beyinlerine verdiği zarara kıyasla daha fazla olduğunu saptadı. Önbeyin, özellikle de dürtü kontrolünü ve yeni edinilen bilgilerin karşılaştırılmasını sağlayan orbitofrontal korteks, alkolün etkisiyle, önemli derecede zarar görebilir. Gerçekten de, ergenliğin başında ve ortasında edinilen içki alışkanlığı, kortikal hasara bağlı olarak; dürtülerin kontrolünde, zayıflık gösterilmesine ve zayıf kararlar alınmasına yol açmaktadır.

Peki, fareler üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma, daha kompleks bir beyne ve davranışlara sahip olan insanlar için, bir anlam ifade eder mi? Araştırmayı yürütenler, bu çalışmanın insanlar açısından da, anlamlı olduğunu düşünmektedir. Dr. Crews, sürekli alkol alınımının sonucunda, insan beyninin, farelerle benzer olarak, nöroinflamasyon bulguları gösterdiğini açıkladı.

Alkol ve ilaçların, insanlar üzerindeki etkilerini araştırmış olan ve şu an hayatta olmayan Sidney Cohen, şunları ifade etmişti:
"İnsanlar, ergenlik çağında ve gençlik yıllarında hızlı bir öğrenme kapasitesine sahiptir. Bu yüksek kapasite sebebiyle, hepimiz bu çok önemli yıllarda meslek edinmeye başlıyoruz veya okula gidiyoruz. İnsanlar bu yıllarda sadece belirli beceriler kazanmaz, karşılarına çıkan sorunlarla nasıl baş edeceklerine dair bir takım yöntemler de öğrenirler."

Araştırma sırasında, iyi bir sonuç da elde edildi. Egzersizin, alkolik farelerde sinir dokusunu geliştirdiği, ortaya konuldu.

Güncelleme: 06/01/2008
Kaynak: "The Hangover That Lasts", The New York Times, çev. A. Furkan Eser, yaklasansaat.com, 29/12/2007.
ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat