yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 2008 Yılı: "En Sıcak 10 Yıl Arasında"

East Anglia Üniversitesi'nin İklim bilimcileri,2008 yılının, önceki yıllardan, daha soğuk geçeceğini düşünüyorlardı. Ancak hava tahmin raporları, bu yılın, en sıcak 10 yıldan biri olacağını gösteriyor.

Her yılın Ocak ayında, East Anglia Üniversitesi ve Met Ofis, birlikte çalışarak; gelecek yılın küresel yüzey sıcaklığı tahminlerini oluştururlar. Yapılan tahminler de; El Nino ve La Nina, artan sera gazı yoğunlukları, soğutucu etkiye sahip endüstriyel aerosol parçacıkları, Güneş'in etkileri ve okyanuslarda oluşan, doğal bir takım değişimler gibi, etkenler de hesaba katılır.

2008 yılı için, küresel sıcaklık değerinin, 1961–1990 arası ortalama sıcaklığının, 0.37°C üstünde olması bekleniyordu. 2000 yılında bu değer, 1961–1990 arası ortalama sıcaklıktan, 0.24°C fazlaydı. Böylece 2008 yılının, 2000 yılından sonraki en soğuk yıl olması bekleniyordu.

10 yıllık hava durumu raporları kullanılarak oluşturulan, iklim modeline dayanan tahminlere göre; La Nina olayı, 2008 yılının sonlarına doğru zayıflayacağı, yıl bittiğinde de kesileceği belirtilmiştir.

EL NİNO VE LA NİNA: KÜRESEL SICAKLIKLARDA ETKİLİ

Prof. Chris Folland bu konuda şunları söylüyor:

"El Nino ve La Nina gibi olayların, küresel yüzey sıcaklıkları üzerinde, önemli derecede etkisi bulunmaktadır. Şu sıralar gücünü gösteren La Nina, 2008'de, sıcaklıkları sınırlayacaktır."

Bununla beraber, ortalama sıcaklığın, 2000 yılındaki ortalama sıcaklıktan yüksek olması bekleniyor. Şurası kesindir ki, bu yılki sıcaklığı azaltan en önemli etken, La Nina'dır. East Anglia Üniversitesi'nin, İklim araştırmaları biriminin yöneticisi Prof.Phil Jones şunları söylüyor:

"Döngüsel etkilenmeden ötürü, ısınma eğilimleri kamufle olabilirler. 2008 yılı için yapılan öngörüler, son 7 yıldan daha soğuk olacağı gerçeğini göstermektedir. Ancak bu, küresel ısınmanın, sona ereceği anlamına gelmiyor. Örneğin; 2007 yılı, sıcaklık olarak 1998'in rekorunu kıramamıştır. Burada, ortalama değerlere bakmak, daha sağlıklı olacaktır. 2001–2007 periyodu sıcaklık ortalaması, 1961-1990 ortalamasının 0.44°C üzerindedir. Oysa, 1991–2000 yılları arası sıcaklık ortalama değeri, bu ortalamadan, ancak 0.21°C derece fazladır."

Çok etkili bir La Nina görüntüsü

2008 yılının, en sıcak yıl olan 1998 yılı kadar ya da ondan daha sıcak olabileceği düşünülmüyor. Bunun sebebi; 1998 yılı değerinin, 1961–1990 arası uzun dönem ortalamasının 0.52°C üzerinde olmasına karşın, El Nino tarafından büyük ölçüde etkilenmiş olmasıdır.

EL NİNO: ISITICI; LA NİNA: SOĞUTUCU

Küresel yüzey sıcaklıklarında, yıldan yıla yaşanan değişimler, El Nino'nun ısıtıcı, La Nina'nın ise soğutucu  özelliklerinden etkilenmiştir. 2007 yılının, önceki yıllara ait, uzun dönem sıcaklık ortalamalarının, 0.41°C  üzerinde olan sıcaklığı, tahmin edilenden daha düşüktür. Bunun nedeni, iklimi ısıtan, ılımlı El Nino'nun tahmin edilenden daha kısa sürede sona ermesi ve soğutucu bir etkiye sahip olan La Nina'nın güçlenmesidir.

Şu an etkisini gösteren La Nina olayı, 1999-2000'den beri, en güçlü olanıdır. La Nina ile bütün yüzey sıcaklığının arasındaki gecikme de, La Nina'nın soğutucu etkisinin, 2007 yılı boyunca olmuş olandan biraz daha büyük olması bekleniyor.

2000–2007 arası, 8 sene içerisinde, Met Office'in yaptığı, küresel yıllık sıcaklıklara ilişkin  tahminleri, sadece, 0.07°C'lik bir hata payı içeriyor. Hadley Merkezi'nin Met ofisi, İngiltere'nin iklim araştırma merkezlerinin başında gelmektdir.

Güncelleme: 28/01/2008
Kaynak: "2008 Likely To Be One Of The Top-ten Warmest Years", sciencedaily.com, Çev.A.Furkan Kargıoğlu, 08/01/2008