yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Canlı Türlerinin: "Ortaya Çıkış Hızı Değişiyor"

Kuşlar üzerinde çalışan biyolog Dr. Albert Phillimore'un araştırmaları, kuş türlerinin ortaya çıkışına yeni bir açıklama getiriyor. Bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre; bir grupta yeni türlerin ortaya çıkış hızı, gruptaki farklı tür sayısına bağlı. Farklı tür sayısı arttıkça, yeni türlerin ortaya çıkış hızı azalıyor.

Araştırmayı yapan grup, ortaya çıkan sonuçları şöyle yorumluyor:

"Bir bölge, besleyebileceği-destekleyebileceği tür sayısının maksimumuna yaklaştıkça, o alanda yeni türlerin ortaya çıkma hızı gitgide azalıyor."

Yeni türlerin başarılı olabilmesi için, ekosistem içerisinde girebilecekleri bir oyuğa ve uygun bir yere ihtiyaç var. Yenilerin, halihazırda var olan türlerden farklı bir habitatı ve beslenme şekli olmalı ki hayatta kalabilsinler. Birbirine yakın türlerde, habitat ve yemek için çekişme şiddetlidir, tür sayısı arttıkça da şiddetlenir. Zaman içinde yeni türlerin ortaya çıkışındaki azalma, buna bağlanabilir.

Soy ağaçlarının detaylı incelemesini içeren bu araştırma, 45 farklı kuş familyasının taranmasıyla ortaya çıkmış. Yeni türlerin ortaya çıkış hızını, milyon yıla göre karşılaştıran araştırmacılar, başlangıçta yeni türlerin ortaya çıkış hızının çok daha fazla olduğunu gördüler. Günümüze yaklaştıkça bu hız düşüyor, bu düşüş bazı ailelerde başlangıçtakinin dörtte birine kadar olabiliyor.

Güncelleme: 08/04/2008
Kaynak: sciencedaily (tubitak.gov, 01/04/2008)

Yaklaşansaat:

Bu gözlemin yorumu, evrimciler ve yaratılışa inananlar açısından tabii ki farklı olacaktır. Evrimciler, vahşi mücadeleden ötürü yeni türün oluşamayacağını ileri süreceklerdir. Yiyecek bulmakta zorluk çekmenin etkisinden söz edeceklerdir. Ancak evrim teorisine göre, bir bölgeyi tutmuş çok sayıdaki kuş türlerinin, yeni türlere de evrilmesi; sonuç olarak fazla sayıda yeni türlerin ortaya çıkması beklenirdi. Halbuki böyle gözükmüyor. Ayrıca unutulmamalıdır ki; kontrolsüz, tamamen tesadüfi ve vahşi bir mücadele frankeştaynlar doğurur; nesilleri, türleri oluşmadan yahut gelişmeden yok eder. Bir tek doğal seçilim yasasının, bu derece mükemmel canlılar dünyasını ve canlılık yapısını oluşturması, sadece akla değil, bilime de aykırıdır.

Bizim açımızdan bu araştırma sonuçlarının yorumu şöyledir: Canlıları yaratıp sonra da türetip yayan Allah'tır. Canlı türlerin artışı, tür içi çeşitlenme, beslenme, bir mücadele olsa da müşterek bölgenin; yani fiziki kapasitenin kullanımı, ekolojik dengenin sağlanması ve çok sayıda parametreyi işin içine sokan, yüksek bir matematik programlamayla ancak mümkündür. Bu aynı zamanda, bir çevrenin azami derecede tür içermesi maksimizasyon problemidir. Her şey matematiğe bağlanmıştır. Hiçbir şey kör tesadüfe bırakılmayıp; yüksek boyutlu bir "Ana Bilgisayar"ın kontrolündedir. Tüm canlılar, başlangıçta daha hızlı üremişler; gittikçe üreme- türeme hızları düşmüştür. İnsanlar için de aynı kuralın geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Çevre bozuldukça, kirlendikçe, beslenme bozuldukça; nesillerin üremesi de zayıflamaktadır. Bütün bunlar, makro bir planın, zaman boyutuna bağlı olarak; değişim süreçleridir.

 


 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat