yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Evrimci Dawkins'in Çağrısı: "Ey Ateistler Gizlenmeyin!"

Dünya'nın en meşhur ateisti Prof. Dr. Richard Dawkins, Darwin'in kör takipçisi olan bir evrimci bilimci. Dawkins'in, Türkiye'de de yayınlanan; tüm dinlere ve Tanrı'ya karşı bayrak açan "Tanrı Yanılgısı" kitabı, mahkemelik oldu. Dünya ateistlerini, bir bayrak altında toplanmaya çağıran kitap, bir vatandaşın şikayetiyle, mahkemelik oldu ve yayıncının beraatıyla sonuçlandı.

Bu tip davalar, bilindiği gibi yayıncının ekmeğine yağ süren yanlış yollardır. Ancak kitap, bilimin dışına çıkmakla kalmayıp; Hıristiyan, Yahudi ve İslam Dini mensuplarını rencide edecek boyutlarda; ön yargı, düşmanlık ve hakaret içeriyor. Son derece saldırgan bir uslup kullanan yazar, bu yolla şöhret olacağını biliyor.

Bu İngiliz zooloji(hayvan) bilimcinin şöhreti, sadece evrim teorisinin ateşli savunucusu olmaktan kaynaklanmıyor. Yine, köktenci ateist olması da şöhretini artırmıyor. Onun şöhreti(!), açtığı ateizm bayrağı altına, Dünya ateistlerini çağırmakla kalmayıp; tüm dinlere ve Tanrı'nın varlığı fikrine açtığı savaştan kaynaklanıyor.

Tabii ki herkesin, ateist olması, hatta ateizmi din edinmesi, dinleri eleştirmesi, Tanrı'ya inanmaması ve O'nun olmadığını ispatlamaya çalışması, doğal hakkıdır. Hele Hıristiyanlığın; teslisci, akla ziyan, insan benzeri Tanrısı ile Yahudi Dini'nin, yine insanileştirdiği ve özelleştirdiği Tanrı anlayışı, elbette Dawkins gibilerinin haklı tepkilerini çekecektir. Bu çerçevedeki tepkiler, hakarete dönüşmediği sürece, kimsenin söyleyeceği birşey yoktur. Ancak anlaşılır olmayan, gerçeği aramak yerine, tüm dinleri ve Tanrı'reddederken; Darwinizmi adeta din haline getirmesidir. İkincisi de, aşağılayıcı, alaycı ve çoğu zamanda hakarete varan ifadeler kullanmasıdır.

Nitekim Dawkins, sık sık şöyle der: "Darwinizm emreder", "Darwinizme sarıl", "tasarımı hiç şüphe etmeden reddet." Tanrı ve din konusundaki kuru mantıkcılığı, Darwinizme gelince, tutkulu bir inanca dönüşür. Ayrıca incelemediği İslam'ı ve kaynağı Kur'an'ı, her Hıristiyan gibi önyargıyla peşinen reddeder. İslam'a ve Allah'a karşı yargılarını, toptancı bir görüşle ve İslam adına hareket eden insanların eylemlerine bakarak oluşturur.

Dawkins, "Tanrı Yanılgısı" kitabıyla, bir taraftan üç büyük dini eleştirirken; diğer yandan ateizmi yeni bir din olarak inşa etme çabası içinde bulunur. Kendisi kabul etmese de; radikal dinci yaklaşımları, açıktır. Bir bilim insanından daha çok; tutkulu, mantıkçı, tekil ve hatta zaman zaman da, hakaretler yağdıran, radikal bir kesin inançlıdır.

Dawkins'in yazılarında, bilim insanından uzak, radikal saldırganlığın sayısız örnekleri vardır. Mesela; Eski ve Yeni Ahit'in Tanrı'sına en ağır hakaretleri yağdırır. İbrahim Peygamber'in, oğlunu, Allah'a kurban etmesi gibi gerçekleşmemiş bir simgesel olaydan ötürü; "İbrahim'in ahlaksızlığı" diyerek hakaret eder. Üç dinin atası, insanlık tarihinin tevhit abidesi olan ve milyarlaca insanın sevdiği bir Peygamberi, hangi ahlak anlayışına dayanarak; "ahlaksızlıkla" suçlayabiliyor.

Nitekim evreni, bir saate benzeterek; sokakta bulduğunuz bir saatin, nasıl bir "ustası-zeki faili" varsa; evrenin de bir yaratıcısı vardır diyenlere karşı; kitabının adını "Kör Saatçi" koyabiliyor. Demek istiyor ki; "Tanrı yoktur, var diyorsanız, sizin Tanrınız kördür." Gerçek şu ki; kör olan Dawkins'in kalbidir. Kısacası, kalbi kör olanın, "duyu ve zihni melekeleri" de kördür.

Zihni Başaran'ın, Dawkins'le yaptığı ve 28/10/2007tarihinde Hürriyet'te yayınlanan röportajın bir bölümünü aşağıya alıyoruz. Bu ifadeler, bir bilim insanının; ölçülü, tutarlı, objektif ve tedbirli yaklaşımı yerine; toptancı, kesin inançlı ve tutkulu mantalitesini ortaya koymaktadır:

Soru: Neye göre bir Tanrı yoktur diyorsunuz, olmadığını nereden biliyorsunuz?

Cevap: "Var olduğunu kanıtlayamadığınız bir şey yoktur değil mi? Tanrı'nın varlığıyla ilgili hiçbir kanıtımız yok. Bir Tanrı’ya inanmanın, perilere ya da hayalî tek boynuzlu ata inanmaktan farkı yok."

Soru: Kutsal kitaplar kanıt olamaz mı?

Cevap: "Tabii ki olamaz! Onları kim yazdı?"


Soru: Bilimin ilerlemesine karşın, Dünya'nın giderek daha dindarlaştığını söyleyebilir miyiz?

Cevap: "Evet, söylediğiniz gibi, tam tersi yaşanmalıydı. Fakat bu Dünya'nın bütün bölgeleri için geçerli değil. Örneğin Avrupa, her geçen gün dine daha az inanıyor. Dini, hayatından çıkarıyor. ABD'de ve İslam Dünyası'nda ise durum tam tersi. Din şu anda hakim güç, liderler sürekli daha dindar olduklarını kanıtlamaya çalışıyor."

Soru: Siz de bu ayrımcılığa karşı bir kampanya başlattınız değil mi?

Cevap
: "Evet, adı "dışarı kampanyası". Dünya'nın her yerindeki ama özellikle ABD'deki ateistlere; "Come Out; yani saklandığınız yerlerden çıkın" diyorum. "Come Out" deyimi, yıllarca gizli eşcinsellerin cinsel tercihini açıkça söylemeye başlamasıyla ilgili kullanılmıştı. Ben de bu kampanya aracılığıyla, ateistleri cesaretlendirmek istiyorum."

Soru: Neden kampanyanın en önemli hedef noktası ABD? Neden onları ikna etmek gerekli?

Cevap:
"Çünkü oradaki ateistler, çok zor günler yaşıyor. Bir de ben, Hıristiyan bir çevrede ve kültürde büyüdüm. Ama İslam da, Hıristiyanlık gibi İbrahimi bir din. Dolayısıyla argümanlarım Musevilik ve İslam Dini için de geçerli. Çünkü çok temel bir şey söylüyorum: Tanrı yoktur."

Soru: Sizi köktenci ateist, Darwin’in Rottweiler'ı(köpeği) diye eleştiriyorlar. Ne diyorsunuz?

Cevap: "Rottweiler, çok tatlı ve iyi kalpli bir köpektir. Ona benzetilmekten hicap duymam. Ve elbette Darwin'in evrim teorisinin doğruluğuna da inanıyorum. Ama bana kimse köktenci diyemez. Çünkü köktenciler, olmayan bir şeye, bir kitapta okudukları için inanır. Hiçbir şey, fikirlerini değiştirmeye yetmez. Bana Tanrı'nın varlığını bilimsel olarak kanıtlayın. Gözümü kırpmadan fikrimi değiştiririm. O yüzden köktenci değilim. Ama ateizm konusunda tabii ki tutkuluyum. Tutkumun temelinde bilimsel kanıtlar yatıyor. Bu kanıtları, Dünya'daki herkesle paylaşıp onların da dinlerin yükünden kurtulmasını istiyorum. Bir tane hayatımız var, onu bütün güzellikleriyle yaşamalıyız."

Bu ifadeler, gerçekten bir bilim adamına yakışmayacak derecede absürd. Gerçekten de tekil ve kuru bir mantığın ürünü. İfadeleri buram buram köktenci kokuyor. Bir evrimcinin, köpeğe benzetilmekten rahatsız olmamasını anlayabilirim. Ancak şu ifadeler, asla bilimin gölgesinde olamaz: "Evrim teorisinin doğruluğuna inanıyorum." Evrim teorisi, din midir ki inanıyorsunuz! Evrim teorisinin çağdaş teorisiyenlerinden birisinin yapması gereken şey; inanmak değil, onun kanıtlarını ve tutarlılığını ortaya koymaktır. Ancak Bay Dawkins, her nedense bir taraftan "inanma"yı mahkum ediyor; diğer taraftan ise hep inanmaktan söz ediyor.

Kendi mantığına göre köktenci tanımı yapıyor sayın bilimci ki; külliyen yanlıştır. Ve arkasından da "ben köktenci değilim" diyor. Bize göre, Dawkins'in toptancı yargılarına bakarsanız, aklına güvenine bakarsanız, mantıkçılığının şiddetine bakarsanız; köktenci ateist evrimciliği su götürmez.

"Tanrı'nın varlığını ispatlayın, hemen inanayım" diyor. Bu ifade, bir bilimciye yakışıyor mu? Bay Dawkins, evrim teorisini ispatlayamadığı halde niçin inanıyor? Bilimsel teori diyor, nerede ispatı? Neden bu kadar kuvvetle inandığını söylediği bir ispatsız teoriyle, Tanrı'ya savaş açıyor? Kaldı ki Allah'ın varlığı için sayısız deliller ortada, gören kalpler için. Görmeyenler ise sayısız mucizeler görseler; bu bir göz yanılgısı diyeceklerdir. Tanrı'nın varlığına, kişisel olarak inanmama hakkınız var elbette. Dünya nüfusunun, neredeyse tamamına yakınının inancını eleştirebilirsiniz, ancak aşağılama hakkını size kim veriyor?

"Ateizm konusunda tabii ki tutkuluyum" diyor. İşte köktenci olduğunun başka bir kanıtı. Kim dinde yahut bilimsel bir teoride, tutkulu ise bu sağlıksız bir durumdur. Burada, aklın dengeli çalışmasında, bir problem vardır. Tutku, aklın ve iradenin kontrolünü zorlaştırır. Bırakalım bilimi, aşkta bile tutku; hastalıklı bir ilişki ve bağımlılık doğurur; akli melekeler sağlıklı çalışamaz.

Size acizane tavsiyemiz, insanların ve toplumların inançlarına saygılı olun! Ancak onlara hakaret etmeden doğrularınızı; ateizminizi anlatabilirsiniz. İnsanları kendi dininize; ateizme de çağırabilirsiniz. Onlar gibi inanmadığınızı da hakaret etmeden ilan edebilirsiniz. Hatta ateizmin Luther'i, kardinali yahut papası da olabilirsiniz. Ancak din istismarı benzeri, lütfen bilim istismarı yapmayın! "Bütün alem kör, sizin gibi ateistler görüyor" sanmayın! Bu sizin körlüğünüzün, tekilliğinizin ve köktenciliğinizin kanıtı olur!

Yaklaşansaat, 05/04/2008


 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat