yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 ABD Üniversiteleri'nde: Büyücülük ve Satanizim Yayılıyor

Ohio Eyaletinde yaşayan bazı kimselere göre büyücülük, akademik bir ilgi alanı, bazı öğrencilere göre de, bir yaşam tarzı.

Arthur Holmes, üniversite birinci sınıfa giden, kararsız, genç bir öğrenci. Aynı zamanda, satanist ve bir kaos büyücüsü. O, büyüyle ilgili deneyimlerini övüyor ve satanizimin, halk tarafından genellikle yanlış anlaşıldığını iddia ediyor. Arthur, şeytanla ilgili şöyle diyor: 

"Biz, şeytana, Tanrı olarak tapınmayız. Onu, insanın, şehevi yönünün bir temsilcisi ve hoşgörü sembolü olarak görürüz.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, satanizmin ve çok tanrılı dinlerin (paganizm) takipçileri olarak, büyücülüğe katıldılar. Bazı OSU profesörleri, büyüyle ilgilenirken, aynı zamanda da, önem verdikleri tarihi ve kültürel alanlarda uzmanlaşıyorlar.

Din Araştırma Merkezi'nin yöneticisi olan, Yunan ve Latin kültürü uzmanı, profesör Sarah IIes Johnston:

"Bildiğim kadarıyla Ohio Üniversitesi'nde, büyücülük tarihine ilgi duyanlar, herhangi bir eğitim enstitüsüne ilgi duyanlardan çok daha fazla" dedi.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nde, büyücülük tarihi dalında 6 uzman görev yapıyor. Bu uzmanlar, modern Amerikan kültüründe olduğu gibi, eski Yunan ve Roma Dinleri'nde büyünün rolü gibi, çeşitli bakış açılarından büyücülük tarihini çalışıyorlar. 

Yunan ve Latin Bölüm başkanı Firitz Graf, Yunan ve Latin dili ile yazılmış büyücülük kaynakları konusunda uzmanlaşmıştır. Firitz Graf'a göre büyü, ilgi çekici alternatif bir din olarak hala insanları etkilemektedir.

Satanistler gibi Vika'yı(büyücü paganizm)(*) din edinenler de, dinlerinin, yanlış anlaşıldığını iddia ediyorlar. Vikanlar(büyücü paganlar) ve Satanistler, büyücülük hakkında farklı yorumlar yapıyorlar. Vika'ya inanan öğrencilerden Capana:

"Vika(büyücü paganizm) inanışında, siz bir şeytan veya ruhun gücüne başvurabilir ve onu çağırabilirsiniz. Ancak, büyülü bir takım sözler söylerken, kendinizden de bir takım şeyleri olayın içine katarsınız" diyor.   

Güncelleme: 08/03/2008
Kaynak:
Hannah Tyler, "Occult Reaches Students, Staff", Ohio Üniversitesi Öğrenci Gazetesi The Lantern, Çev. Kevser Bayrakçı, 29/1/2008.

(*) Vika(Wicca): Anglo-Kelt sistemine ait bir Pagan inanışıdır. Cadılığın, bir takım kurallara bağlanarak ve geleneklere tabi tutularak, Gerald Brosseau Gardner tarafından bir Pagan dini haline getirilişidir. Bu dine mensup kişilere, Vikan ya da Gardnerci Vikan denir. Cadı, büyü sanatını kullanarak çevresindeki gerçekliği kendi iradesi ile şekillendirmeye çalışır. Tek bir tanrıları yoktur. İlahi bir gücün olduğuna ve bunun Boynuzlu Tanrı ve Tanrıça olduğuna inanıyorlar. Fikirlerinin temelinde; Panteizm, Gnostizim bilgileri, ayinler ve büyü hüneri yatıyor. Onlar için özellikle Tanrıça tek başına en büyük kuvvet. Panteizm, yani Tanrı'nın her varlığın içinde olması, Vika dininin temelinde yatıyor. Ayinler, daire içinde, çıplak olarak gerçekleşir.

Yaklaşansaat:

Dinden uzaklaştırılmış çağın sözde modern insanı; hatta bilim adamı, manevi bir boşluk içinde; nereye yöneleceğini şaşırmış vaziyette. Bilimin, insanın tüm sorularına cevap vermesi imkansız. Bugün insanoğlu, bilimin bunca gelişmişliğine rağmen, kendisini tanıyamıyor. Sadece kendisini mi? Hayır! Kendisinin kim olduğunu, neden burada bulunduğunu, yaşamının amacını, hayatı, ölümü, dirilmeyi, hesabı, kendisi dışında ne gibi varlıkların bulunduğunu; bunların dost mu, düşman mı olduklarını, kendi nefsinin(arzularının) kendisine ne gibi tuzaklar hazırlayabilecek potansiyele sahip olduğunu bilemiyor. İlim hızla ilerlese de, bu meseleleri anlamaya, problemleri çözmeye yetmiyor.

Evrenlerin Yaratıcısı'nın, insanoğluna yol göstersin diye gönderdiği vahyin kaynakları; bozulmuş, Şeytan ve dostları tarafında karıştırılmış muharref kaynaklar.. En son ve tek korunmuş sahih kaynak Kur'an ise, içerden yorumlarla tahrif edilirken; mensuplarının yaptıkları sebebiyle dışardan yok sayılmış, örtülmüş ve inkar edilmiş. Yüce Allah, Kur'an'da, şöyle buyuruyor:

"Şeytan, insanın düşmanıdır", "Şeytan, insanların kalplerine vesvese verir", "Şeytan, dostlarını korkutur", "Şeytan, fakirlikle korkutur", "Şeytan, hayâsızlığı emreder", "Şeytan, isyanı emreder", "Şeytanlar, aldatmak için yaldızlı laflar ederler", "İnsanların bir kısmı cinlere sığınırlar". "Şeytanlar, insanlara sihri(büyüyü) öğretirler."

İşte böyle bir Dünya'da, insanoğlunu, kendi nefsinin ve şeytanların tuzağından, şeytani büyü ve büyücülüğün cezbesinden, kim ve nasıl koruyacak? Bu, sadece ABD üniversitelerinin değil, tüm Dünya'nın ve Dünya insanlığının sorunudur.

Sonuç olarak, Allah'ın, Kur'an'da ki şu beyanları, herşeyi açıklıyor:

"Şeytanın, Allah'ın köleleri üzerinde bir gücü(etkisi) yoktur, onun gücü(etkisi) ancak kendisine (Şeytana) tabi olanların üzerindedir", "Şeytanlar, dostlarını korkuturlar, şayet mü'minseniz onlardan korkmayın, benden korkup-sakının."

 

  

 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat