yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Canlıların Kitlesel Yok Oluşu: İklim Değişikliğiyle İlişkili

Fosil Kayıtları: fosil kayıtlarının analizi ve geçmiş sıcaklıklar; Dünya'daki bitki ve hayvan çeşitliliğinin azalmasında, küresel ısınmanın etkisini gösteriyor.

520 milyon yıldan eski fosil ve sıcaklık kayıtları, kitlesel yok oluşlar ve iklim değişikliği arasında bir uyum olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık 251milyon yıl önce, kara bitki ve hayvanlarının, % 70'i ve okyanus canlılarının, % 84'ünün, yok olduğu tahmin ediliyor. Bu durum, Permiyan sonu kitlesel yok oluş olarak da bilinir. Bu yok oluşun sebebi, tam olarak belli değildir. Ancak bu dönemin, oldukça sıcak dönemlerden biri olduğu bilinmektedir. 520 milyon yılı aşkın fosil kayıtları ve yeni sıcaklık analizleri, Permiyan dönemi sonunun, bu grupta yalnız olmadığını ortaya çıkardı: küresel ısınma, gezegendeki canlılığın son bulmasıyla bağlantılıdır.

Fosil ve sıcaklık kayıtlarının incelemesini yürüten York Üniversitesi'nden ekolojist Peter Mayhew, bu durumu şu sözlerle açıklıyor:

"Analiz edilen zaman periyodunda, 3 büyük sera fazı olduğunu ve sıcaklığın zirvede olduğu zamanın, kitlesel yok oluşa tesadüf ettiğini söylüyor. Fosil kayıtları ve sıcaklık analizi verileri, bu güne kadar ortada duruyordu. Ancak hiç kimse aralarındaki ilişkiyi fark etmedi.

"10 milyon yıllık zaman aralığında var olan, sığ deniz organizmalarından alınan veriler değerlendirildi. Bu veriler; yüksek yoğunluktaki sera gazlarının, yer yüzündeki türlerin canlı çeşitliliğini oldukça kötü etkilediğini  gösterdi.

"Ayrıca, Permiyan dönemindekine benzer bir şekilde, küresel sıcaklık seviyesinin artmaya devam etmesi Dünya'daki türlerin kaderinin, daha da kötüye gittiğini işaret etmektedir."

Mayhew ve meslektaşlarının, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences'da yazdıklarına göre:

"Gelecekte beklenen kitlesel yok oluş, ani küresel ısınmadan dolayı, türlerin yeni iklim dağılımına adapte olamamasından kaynaklanacaktır. Örneğin, daha sıcak denizler, daha az türü barındıracaktır. Bu araştırmayı yürüten bilim adamlarına göre, iklim değişikliği ve kitlesel yok oluş arasındaki bağlantıyı gösteren kanıtlar, geleceğe yönelik endişelerimizi artırıyor."

Güncelleme: 01/03/2008
Kaynak: "Mass Extinctions Tied to Past Climate Changes
", Scientific American, Çev. Esra Demirpehlivan, 24/01/2008 

 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat