yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Meditasyon: Kimin, Kime İbadetidir?

Kirael'in elçisi medyum Fred Sterling ve celselerden bir görüntü.

Yeminli-planını, tarih boyunca uygulayan İblis(baş şeytan); "insanoğlunu saptırma planı"nın "son bölümü"nü, dünya çapında uygulamaya koymuş bulunuyor. Kendi ifadeleriyle, İblis'in Ordusu, 1980'lerden sonra dünya üzerinde seferberlik ilan edip; çağdaş aldatma planlarını ABD'den başlayarak işletmektedir. Bu konu, ileride "New Age Dini" bölümünde ele alınıp incelenecektir. Ancak biz burada "meditasyon"un, nasıl, İblis ve yardımcılarıyla "bağlantı aracı" haline getirildiğine açıklık getirmek için bir örnek sunacağız.

Bu "küresel çaptaki manipulasyon"da; başkan İblis ve Konseyi(yardımcıları), en büyük "aldatma-yanıltma-yönlendirme operasyonu"nu üstlenmiş bulunuyorlar. Boyut farkını kullanarak; insanoğlunun tarihi doğru okuyamaması ve "Gerçek Vahiy"den yüz çevirmesi sebebiyle; istedikleri gibi oynuyorlar. Başta İblis olmak üzere üstat yardımcıları, bir veya birden fazla medyum(radyo istasyonu) kiralayıp; durmadan yayın yapıyorlar. Celseler, kitaplar, kasetler, makaleler, ses kayıtları, internet siteleri, radyo kanalları ve TV'lerle beyin yıkıyorlar. Bu "küresel tiyatro"da; İblis'in elçileri medyumlar, gerçek dünyadan insanlardır. Ancak ipleri ellerinde tutanlar; maske isimler kullanan, "cin- şeytan uzayı"ndan varlıklardır. İşte bunlardan sadece birkaç örnek:

İblis'in, onlarca kanallık yapan medyumu var. Bunlardan birisi, Ronna Herman. Baş şeytan İblis, bu kadının beynini ve ağzını bir radyo istasyonu gibi kullanıp, sürekli celselerde mesaj veriyor, daha sonra da bunlar, kitaplar haline geliyor. Tabii İblis'in kullandığı maske isim; Başmelek Mikail. Diğeri, İblis'in konseyinden olan ve kendisini "manyetik alan uzmanı" olarak takdim eden Kryon. Kryon'a kanallık eden medyum; gerçek dünyadan Lee Carroll. Özel bir gemi ve ekibiyle dünyayı dolaşıp; celseler, kitaplar, her türlü yayınlar ve internet siteleriyle; çağın aydın insanlarını(!), yaldızlı palavralarıyla uyutuyor. BM gibi gerçek bir Dünya Kuruluşu'nun öncülerine, sözde "insanlığın kurtuluşu için konferanslar" düzenliyor.

İşte bir başkası, Kirael maskeli İblis yardımcısı. Kendisini, melekler kralı, üstat ve rehber olarak takdim eden bir şarlatan. Yedinci boyuttan geldiği yalanını, celsedeki aldanmış dinleyicilerin yüzlerine utanmadan fırlatıyor. Kendisine kanallık eden medyum, yine gerçek dünyadan Fred Sterling. Sterling, kendisinin hizmetinde bulunduğu şeytan üstadı Kirael'i, kitabında şöyle tanıtıyor:

"Kirael, yedinci boyuttan gelen, sevgi dolu bir rehber ruhtur. 1980'lerin sonlarında, heyecan verici yeni bir varlık, bir başka ışık işçileri kuşağına kendini tanıttı. O, kendisini Kirael olarak adlandırıyordu."

İşte Kirael maskeli İblis yamağının ve müritlerinin ağzından, "meditasyon". "Meditasyon" neymiş, neden bu kadar önemliymiş:

"Meditasyon: Bilinçli olarak bilgi, bilgelik ve rehberlik alabilecek şekilde, zihninizi susturma uygulaması. Kirael'in deyişiyle, 'meditasyon; dualarınıza verilen yanıtları dinlemektir.'

"Meditasyon gibi esaslarda ustalaşarak başlayın. Meditasyonun sadeliğiyle, daha yüksek titreşimli realitelere(cin-şeytanlara) uyumlanmak için, sahip olduğunuz gerçek içsel kuvveti idrak edersiniz.

"Meditasyon bundan böyle sizin temeliniz olmalıdır, dostlarım. Meditasyon, rehberleriniz(cin-şeytanlar) ve yüksek benliğiniz ile temas kurabileceğiniz forumdur. Dua etmek istemektir(cin-şeytanları çağırmaktır) ve meditasyon, sizi, dualarınıza(çağrılarınıza) verilen yanıtı, berrak bir biçimde işitmeye açan dinleyiştir.

"Soru: Meditasyon yaptığımızda, Mesih Bilinci(Antikrist-Deccal bilinci) ve Yaradan(İblis) ile bağlantı kurabilir miyiz? Bizi meditasyon yapmaya teşvik etmenin nedeni bu mu?

"Kirael: Evet. Meditasyon, Mesih Bilinci'ne(Deccal Bilinci'ne) giden direkt bir hattır. Bazıları, bir beden dışı deneyim yaşamak, ya da uzaylı dostlarınızla(kendilerini uzaylı diye yutturan cin-şeytanlarla) konuşmak için meditasyonu kullanırlar; onları ziyaret etmek pek güzeldir, ancak meditasyon, çok daha fazlası için kullanılabilir. Meditasyon, dualarınızın(çağrılarımızın) yanıtlarını işitebilmenizin tek yoludur. Eğer yanıtı, dinlemeyecekseniz, hayatınızda bir şeyler istemeniz mantıklı olmaz. Aradığınız cevapları, alacağınız tek doğru yer meditasyondur. Bunu ne kadar tekrarlasam azdır.

"Soru: Üçüncü-boyutsal karbon-bazlı insan bedeni, Foton Enerjisi'ni kendi tekâmül sürecine katmak için, en iyi şekilde nasıl hazırlanabilir?

"Kirael: Yanıt basittir: Meditasyon yaparak! İnsanlara meditasyondan söz etme şansı bulduğunuz her seferinde, ondan söz edin. Bazıları, benim bu konuyu tekrarlayıp durduğumu düşünebilirler, ama sizi temin ederim ki, meditasyon, bu yeni enerjiyi(New Age felsefesini) tatmaya en çok yaklaşabileceğiniz uygulamadır. Ayrıca, bu enerjiyi, meditasyonda iken en iyi şekilde ayırt edebilirsiniz.

"Soru: Biz rehberlerimizle(cin-şeytanlarla) nasıl çalışırız?

"Kirael: Rehberler(cin-şeytanlar) ile çalışma konusunda hatırlanması gereken ilk ve en önemli şey, onların "yapanlar" değil, "rehberler" (yol gösterenler) olduklarıdır. İşleri sizin için yapmak, onların amacı değildir. Ancak, eğer onlara çağrıda bulunmayı ve daha da önemlisi, verdikleri mesajları dinlemeyi öğrenirseniz, bu yolculuk güzel bir deneyim haline gelir.

Meditasyon yapan bir Hintli.

"Öyleyse kalbinizi açın, dostlarım. Aradığınız tüm yanıtları kalbinizde(ki cin-şeytanda) bulabilirsiniz. O zaman gelişirsiniz. Refah, mutluluk, gerçekleşen hayaller, yani, erişmek için çok uğraştığınız her şey sizin olabilir. Toplum, sizi, gerçeği kendi dışınızda aramaya koşullandırmış, öyle programlamıştır. Oysa gerçek(aldatıcı), sizin içinizde yatar.

"Soru: Bir süredir, meditasyon yaptığım her seferinde, bir sesin benimle konuştuğunu ve sorularımı yanıtladığını işitiyorum. Onun ne dediğini hatırlayamıyorum, bu sesin nereden çıktığını bilmiyorum. Soru-yanıt süreci sona erdikten sonra, bedenim titremeye başlıyor. Bir arkadaşım, onun bir rehber(cin-şeytan) olduğunu, belki de yüksek benliğim olduğunu söylüyor. Bu konuda bir açıklama yapabilir misin?

"Kirael: Senin, bu bilgiyi işitme sorumluluğunu taşıman gerektiğini söylemiyorum, ama eğer bu yanıtları kabul edecek sevgiye sahipsen, onlar sana bir yük olmayacaktır.

"Soru: Öyleyse bir anlamda sen, biz Üçüncü Boyut'taki farklı yogalar ve kutsal metinler gibi farklı disiplinler üzerinde çalışırken, bu disiplinlerin bedensel titreşimimizi yükseltmeye yardımcı olduklarını söylüyorsun. Bizim yapmakta olduğumuz şey içimizdeki alanı açmaktır. Kendimizi ne kadar çok açarsak, içimize o kadar çok ışığın(cin-şeytanların) girmesine izin vermiş oluyoruz.. Öyleyse yolculuğumuzdaki süreç, Üstatlar'ın(İblis'in yardımcılarının) öğretilerinin yardımıyla, kendimizi yavaş yavaş, yumuşak bir biçimde, ışığın(cin-şeytanın) bizi etkili bir biçimde doldurmasına izin verme niyetiyle açılmaktır.

"Kırael: Kesinlikle haklısın."

Yaklaşansaat, 28/11/2008
Kaynak: Kirael , Büyük Değişim, Medyum: Fred Siterling, Çev. Semra Ayanbaşı, Akaşa Yy, İstanbul, 2008.

Uyarı1: "Saklı gerçeğin" anlaşılması için; bir sözlük yayınlamak yerine, "New Age Felsefesi"nde kullanılan bazı kavramların, gerçek anlamlarını, parantez içine koyduk. Bu kitaptaki karşılıklı konuşmalar, her zaman olduğu gibi bir celsede(toplantıda) geçmektedir. Soruları soran celsedeki müritlerin bir çoğu, belki de bu "manipule kavramlar"ın gerçek anlamlarını bilmiyorlardır. Çünkü bu manipulasyon, onların Hıristiyani anlayışlarındaki kavramlar kullanılarak yapılmaktadır.

Örnek olarak; "Mesih bilinci" denince, dinleyici, İsa Mesih'in bilinci diye düşünüyor olabilir. Ancak, İblis'in literatüründe, Mesih, İsa değil; "Ben İsa'yım" diye insanların önüne çıkacak olan, aldatıcı bir şeytandır. Gerçek Hıristiyanlar, bu aldatıcıya, "Antikırist" derken, İslam Peygamberi, bu evrensel aldatıcı"Deccal" olarak tavsif etmektedir. Deccal, "çok gezen-dolaşan, yalancı ve çok yüzlü" anlamına gelmektedir.

Uyarı2: Ayrıca meditasyon, bir Hind Yogasıdır. Cin- şeytanlarla ilşki kurmak ve ibadetlerinin temelini böyle bir ilişkiye dayandırmak; dini törenlerde kendinden geçmeler ve zaman zaman kitlesel ölümlerin ortaya çıkması, Hint toplumunun önemli bir kısmında, yaygın bir durumdur. "New Age Felsefesi", eski zamanlardan beri bu toplumda egemendir.

Uyarı3: Meditasyonu, sadece bir Hint yogası-sporu olarak gören, ona bazı anlamlar yükleyerek; ondan fiziksel-bedensel faydalar uman kimseleri, bu bağlamın içinde müteala edemeyiz. Ancak, kendilerini; ruh- melek, yahut da uzaylı gibi sunarak; aldatıcı maskeler takanlar, meditasyonu, bir "iletişim ve beyin yıkama aracı" olarak kullanmaktadırlar.


 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat