yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 UFO Olayları Gerçek: Ancak Uzaylı Yok "Cin-Şeytanlar" Var!

İngiltere Savunma Bakanlığı, UFO'lara ilişkin belgelerini açıkladı. Yaklaşık 1000 sayfadan, 8 dosyadan oluşan gizli belgeler, 1978-87 dönemini kapsıyor. Dosyalarda; vatandaşlardan karakollara gelen ihbarlarla, pilot ve hava kontrol kulesi görevlilerinin kayıtları yer alıyor. Vatikan ise uzaylıları(!), Tanrı'nın çocukları(!) olarak tanımlayarak, resmen onaylıyor!

Dünya'nın herhangi bir yerinde, gerçekten bir galaksiye ait uzay cisimleri görülmedi ve uzayın derinliklerinden bir "mesaj"da alınmadı. Ancak iki önemli açıklama yapıldı. Birincisi, İngiltere Savunma Bakanlığı, UFO'larla ilgili arşivlerinde yer alan gizli dosyaları(x files) açıkladı. Ancak içerik kadar bu belgelerin "açıklanması" da önemliydi. Çünkü bir çok ülke, ellerindeki UFO dosyalarıısrarla açıklamayıp; gizli tutmaya devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın bu açıklaması, UFO ve "uzaylı olayı"nın varlığına kanıt sayılıyor. İngiliz gizli belgelerinde anlatılan bir çok UFO ve uzaylı(!) hikayeleride, böylece yayınlanmış oluyor.

İkincisi ise Vatikan'ın UFO onayı ve İngiltere'nin uzaylı dosyalarına, eş zamanlı onay veren açıklaması. Vatikan, uzaylıların varlığına inanmanın, "Tanrı inancı"na zarar vermeyeceğini söylüyor. Peder Jose Gabriel Funes; "L'Osservatore Romano" gazetesinde yazdığı "yaratıklar benim kardeşimdir" başlıklı makalesinde; Dünya'nın dışında, başka yaşam türlerinin bulunma ihtimaline yer veriyor.

Bu açıklamaların hemen arkasından ortaya çıkan, yahut gündeme gelen yeni bazı UFO olaylarınıda kısaca hatırlayalım. Sanki birileri; belkide UFO olaylarının arkasındaki Uzaylı(!) Güçler, artık görünmeye karar vermişlerdi!

İngiltere Savunma Bakanlığı ve Vatikan'ın arkasından, bu açıklamaları teyid edici yeni olaylara bir göz atalım:

Vietnam'a bağlı Phu Quoc adası semalarında bir Patlama meydana geldi. Görgü şahitlerinden ve ada halkının ileri gelenlerinden Ngang Van Truyen:
"Muazzam bir patlamaydı. Önce gök gürlemesi sandık. Ancak daha sonra 100 metre uzunluğunda bir duman tabakası gördük. Herhalde uçan bir cisim patladı" şeklinde konuştu.

Truyen, bölge sakinlerinin bir tarafı sarı-yeşil boyalı olan, alüminyum benzeri 6 metal parçası bulduklarını, en büyük parçanın bir metre uzunluğunda, 50 santim genişliğinde olduğunu söyledi. Metal parçalarının üzerinde, hiçbir işaret ya da yazı olmadığı ifade edildi. Vietnam'da daha önce de UFO vakaları olmuş ve fotoğraflarının çekildiği iddia edilmişti.

ABD'nin Denver kentinde Jeff Peckmann,17 Temmuz 2003 tarihinde Nebraska'da, Stan Romanek adlı bir adamın, kızıl ötesi kamerayla çektiği görüntüleri basına gösterdi. 1.20 metre boyunda dünya dışı(!) bir varlık görülüyor.

Videoda, uzaylı olduğu öne sürülen bir yaratık bir gece yarısı bir evin penceresinden bakıyor. Filmi inceleyen Colorado Film Okulu uzmanları ise görüntülerin gerçek olduğunu, herhangi bir montaj hilesine rastlanmadığını açıklıyor.

Meksika'da bir grup belgesel yapımcısının, belgesel çekmek için çıktıkları dağda; UFO'ları görüntülediği kaydediliyor. İlginç görüntüler, şimdiye kadar çekilmiş en net UFO görüntüleri olarak ifade ediliyor. Dağın tepesindeki kameranın, dağ manzarasını görüntülemek için kayda girdiği sırada, kameranın önünde bir UFO belirdiği, arkasındanda da 9 tane UFO'nun ortaya çıktığı, görüntülerde yer alıyor, şayet çekimler doğruysa.

Ancak bugüne kadar saklanan ve şimdi açıklanan uzaylı ve UFO hikayelerinin aslı nedir? Halen UFO gösterileri devam ettiğine göre, gerçek nedir? Vatikan'ı bu derece heyecanlandıran ve uzaylı tanıklığına sevkeden olayların gerçek mahiyeti nedir?

Bilim dünyasının tüm çabalarına; kollektif bilgisayar ağları vasıtasıyla tüm taramalara rağmen; şu ana kadar gerçek bir uzaylıya, yahut başka bir gezegene ait herhangi bir yaşama rastlanmış değildir. Ancak kendilerine uzaylı süsü verenler; uzaylı süsü verenler adına yoğun uzaylı propagandası yapan UFO Dernekleri ve onlarla temas halinde yahut değil, her ülkede çok sayıda görgü tanıkları var.

Bizim bu konuyla ilgili analizimiz, elbette doğrulanmış bilgilere ve bilime dayanacaktır. Bakışımız ise, Kur'an ve "Sahih Sünnet" kaynaklı olacaktır. Kur'an ve Sünneti anlamak içinse, gerçek ilmin ışığında çalışan "selim akla" ihtiyaç vardır.

Bizden önce yaratılmış ve bizim gibi sorumlu yaratıklar, cinlerdir. Dünya gezegeninden önce, birçok gezegende yaşamlarını sürdürüp; en son Mars'ın yaşanmaz hale gelmesiyle; gezegen çapında küresel felaketten kurtulanların, Dünya gezegenine yerleştiklerini tahmin ediyoruz. Bu konuyu ve delillerini başka bir çalışmada ele alacağız.

Şu an yaşadığımız bu gezegende; cinlerle ve cin İblis'e(Şeytan'a) köle olan cin-şeytanlarla birlikte yaşıyoruz. Onlar bizim tümleyenimiz olarak, bir üst boyuttalar. Bizler onları görmüyoruz, ancak onlar bizi görüyorlar. Onlarında, geliştirdikleri bir teknoloji elbette vardır. İsterlerse insanlara, kendilerini, yahut araçlarını gösterebilirler. İstemezlerse biz onları göremeyiz. Bu durum, doğal olarak boyut farkından kaynaklanıyor.

İnsanlık tarihi boyunca; cinler, kendi insiyatifleriyle; uygun gördükleri yöntem ve formlar aracılığıyla; özellikle insanların talebiyle, çeşitli ilişkiler ortaya koymuştur. Tabii ki bu yararlanma karşılıklıdır. İslam, bu ilişkiyi onaylamadığı gibi; onlardan korunmanın esaslarını da vaaz etmiştir.

Özellikle cin-şeytanlar; İblis'in başkanlığında; insanları tarih boyunca kandırmak, korkutmak ve "Allah'a Kölelik"ten saptırmak için bir "plan" ve "strateji" izlemişlerdir. Kıyamet'e kadar yaşama iznine sahip olan İblis, bu Gezegen'e, Adem'le beraber inmiş ve icra-i faaliyete başlamıştır. İnsanlık tarihinin şahidi olan İblis'in, geçmişte insan toplumlarına uyguladığı "Hak'tan saptırma yöntemleri"; "eski kavimlerin dinleri" incelendiğinde, ortaya çıkmaktadır. Bu mesele, sitemizde eski kavimlerle birlikte incelenmeye devam edecektir.

İblis'in Ordusu bugün, insanlık tarihinde defaatle gerçekleştirdiği "yanıltma-saptırma operasyonu"nun en yoğun ve "en son küresel manipulasyonun"u gerçekleştiriyor. İblis, tüm tarihsel cin-şeytanların, etkileriyle "bozulmuş dinleri", tek bir Küresel Din; New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'ne dönüştürmeye çalışıyor. Bu konunun, oldukça kapsamlı bir çalışmayla ortaya konması gerektirmektedir. Bu mesele, yine sitemizde "Dinler" bölümünde incelenecektir. Ancak biz, bu haber kapsamında; İblis'in Ordusu'nun; Vatikan gibi kurumları, tarikatları ve insanlığı; nasıl "aldatıp-yanıltma yöntemleri" uyguladığına işaret edeceğiz.

İblis'in, tarihsel deneyimlerini kullanarak; insanların zaaflarından yararlanarak; uygulamaya koyduğu "küresel manipulasyon stratejisi"ni şöylece özetleyebiliriz:

1) Toplumlara-insanlara, inançlarına paralel yaklaşmak. Duruma göre; melek, ruh ve uzaylı olarak kendilerini takdim etmek. Mesela, Batılılara, ruh ve melek olarak yaklaşırken; ruhlarla iletişime inanmayan İslam kökenli kimselere, peygamber, melek ve uzaylı; hatta ruhlarla iletişimin olamayacağını bilmeyen zayıf inançlılara, ruh ve uzaylı olarak yaklaşır. Dinlerle ilişkileri zayıf, ateizme yakın olanlara ise uzaylı olarak kendilerini takdim ederler. İblis'in kendisi ise aldatmak için, şu sıfatları takınıyor: Başmelek Mikail, Büyük Ruh, Beyaz Ruh, Yüce Mimar.

2) Kendilerine medyum(aracı elçi) olarak seçtikleri kimselerin beyinlerini kullanarak; yukarıda söz ettiğimiz sıfatlarlarla; medyumun etrafında toplanan insanların, beyinlerini yıkamaya çalışırlar. Yaldızlı sözlerle kandırmaya çalıştıkları insanların, gururlarını okşarlar. Şu palavraları sık sık tekrarlarlar:

"Sizler Atlantis'in çocuklarısınız. İnsanlığı kurtarmak için reenkarne oldunuz. Sizler yeni enerjisiniz. Eski enerjilerle mücadele eden ışık işçilerisiniz. Gerçekte sizler, meleksiniz-tanrısınız, ancak bunun farkında değilsiniz. Bize tabi olursanız, sizin bilinçlerinizi yükselteceğiz, size boyut atlatacağız. Tek bir Yaratıcı-Yönetici-Yargılayıcı Tanrı yoktur. Cennet-Cehennem yoktur. Tanrı sizsiniz. Şeytan yoktur. Kendinizi onaylayın-övün. Aynanın karşısına geçip 'ben benim, ben tanrıyım' deyin. Eski enerjiyi temsil edenler, bugünkü Dünya'nın ve insanlığın vahşetinden sorumludur. Kötü uzaylılar, Dünya'yı yöneten eski enerjilerle işbirliği yapıyor ve Dünya'yı ele geçirmek istiyorlar. Biz iyi uzaylılar-melekler olarak, sizin olgunlaşmanız-yükselmeniz için çalışıyoruz. Sizleri, 'foton kuşağı'ndan geçireceğiz; melek insan olarak altın çağa-mesih çağına götüreceğiz. Tüm eski enerjiler(eski büyük dinlerin mensupları) yok olacak. Yeni enerjiler(New Age kardeşliği), yeni dünya; altın çağda; mesih çağında ebedi yaşayacaksınız. Böylece "sevgi ve ışık kardeşliği" egemen olacak vs."

3) Cin-şeytanlar ve diğer cinlerin bazıları da, insanlarla doğrudan yahut yine medyumlar aracılığıyla temas kurarlar, insanları kandırmaya çalışırlar veya dostları medyumlara menfaat sağlarlar. Onların görünmez destekleriyle, dostları, ya "tedavici", ya da "sihirbaz-büyücü-fenomenci" olur. Böylece, bu cin- şeytan dokunuşuyla güç kazanmış olan "medyum-fenomenciler", yolunu şaşırmış olanların kurtarıcısı olmaya hak kazanırlar(!)

4) Cin-şeytanların elçisi olan medyumlar, insanları sözde aydınlatmak ve yönlendirmek için, bir taraftan adeta "radyo istasyonu" görevi yaparken; diğer yandan şeytani propagandayı; makale, kitap, kaset, TV yayını, film haline getirerek; hem para kazanırlar ve hem de "İblis'e kölelik" yaparlar. Böylece uluslararası korkunç bir şeytani propaganda mekanizması, herkesin gözü önünde işler, durur. Bu çalışmaların merkezi, elbette Amerika'dır.

5) ABD merkezli bu cin-şeytan propaganda operasyonunun en önemli ayağı, Hollywood'ta bulunuyor. Küresel bilincin oluşmasının en etkileyici argümanı Hollywood'tur. Hollywood'un mutfağında pişirilen senaryoların büyük çoğunluğu, "Büyük Plan"ın senaryo versiyonlarıdır. En büyük ve etkili filimlere bakın! Roman yahut seneryo yazarları, vahiy aldığını(!) söyler. "Şeytanlar dostlarına vahyederler."

Bu filmler, ya "kötü uzaylılar"la korkutur veya "iyi uzaylılar", Dünya'nın kurtarıcısı olur. Her defasında kötü-karanlık güçlerle, "olağanüstü güçler bahşedilmiş iyiler"in savaşı ve bir kurtarıcı mesih vardır. Uzaylı, ya da meleksi güçler, her defasında aydınlanmış iyiler(ışık adamlarıyla) işbirliği yaparak; Dünya'yı ve insanlığı kurtarırlar.

Bu konuyu daha fazla uzatmaya gerek yoktur. İşte bazı örnekler: Matrix, Yüzüklerin Efendisi, Taken, Lost, Heroes, 3. Türle Yakınlaşmalar, Contact, X-Files, Signs, Omen, Roswell, ET, Kurtuluş Günü, K-Pax, Melekler Şehri, Star Wars, Mission to Mars, Düş Kapanı, Dünyalar Savaşı, Constantine, Stigmata, Harry Potter, vs..

Yaklaşan Saat, 04/06/2008ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat