yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Avrupa'da: "İslam Hızla Yayılıyor!"

Tek başına İngiltere'de, her yıl 50.000 kişi İslam'a giriyor.

Avrupa'da İslam'ın hızlı yayılması konusunda bazı ilginç gözlemlerde bulunan Britanya İçişleri Bakanı Jackoi Smith ile BBC geçenlerde bir röportaj yaptı.

Smith'e göre; 50.000 civarında Britanyalı, her yıl İslam'ı seçiyor ve 2001'den beri de 400.000 Britanyalı İslam'ı seçti. Smith, Britanya'daki Müslüman nüfusun 2.000.000 kişiye vardığını ve İslam Dini'ni takip edenlerin şu anda, Hıristiyanlar'dan sonra Britanya'daki ikinci büyük nüfus haline geldiğini belirtti. Hatta Smith, bu ülkedeki Müslüman nüfusun yoğunluğundan dolayı, Britanya'da İslam Üniversitesi kurulmasını önerdi.

İslam'ın Batı'daki yayılma hızı ve yoğunluğu; politikayı belirleyenler, din bilginleri, araştırmacılar ve medyayı hayrete düşürdü. Özellikle, 11 Eylülden sonra, İslam'a dönüş, hayal edilemez bir hız kazandı. Çoğu araştırmacı, dinin hızlı erozyonun ve Batı toplumlarındaki kültürel değerlerin; daha kapsamlı, sistematik değerlere sahip ve sosyal bir aile yapısı sunan İslam Dini'ne, insanların ilgi duyduğuna inanmaktadır.

Prestijli Time Dergisi'nde, geçenlerde yayınlanan bir rapora göre; Batı'da yüzlerce yeni caminin ortaya çıktığı, birçok Avrupa şehrinde günde 5 kez ezan duyulduğu ve Roma'da yerel yönetim tarafından bağışlanan arazide, 30 milyon dolar gibi uçuk bir fiyata mal olan büyük bir caminin yükseldiği belirtildi.
Avrupa Müslüman Azınlığı Komisyonu başkanı Dr. Mahmud Sıddık Said'e göre; Avrupa'daki Müslüman nüfusunun 21 milyon olduğunu söyleyen eski bir BM raporunun aksine, gerçekte Avrupa'daki İslam nüfusu, 50 milyon civarındadır. İslamicpopulation.com adlı siteye göre; 2006 yılında, Rusya da dâhil Avrupa'daki İslam nüfusu, 50-70 milyon civarındaydı.

Avrupa'daki Müslüman nüfusun artmasıyla birlikte, camilerin ve İslam merkezlerinin de sayısında hızlı bir artış yaşandı. 1963 yılında Britanya'da sadece 13 cami varken, günümüzde ülkede 600 cami ve 1400 İslami organizasyon bulunuyor.

6.000.000 Müslüman nüfusuyla Fransa'nın, yaklaşık 600 İslami organizasyona ek olarak 1300 cami ve İslam merkezi bulunmaktadır. Fransa'daki Müslümanlar, 24 saat yayın yapan bir radyoya da sahipler. Önümüzdeki 15 yıl süresince, Fransa'daki tahmini Müslüman nüfus 8.000.000'a kadar ulaşabilir.
İtalya, 450 cami ve İslam merkeziyle 1.000.000'luk bir Müslüman nüfusa sahip. Ünlü İtalyan dergisi The Journal'a göre, gelecek 200 yıl içinde, Avrupa toplumunun hemen hemen tamamı, bir tek din olarak İslam'ı kabul edecekler.

Almanya, 1400 cami ve İslam merkeziyle 4.000.000'luk bir Müslüman nüfusa sahip. Almanya'daki Müslüman nüfusun oranı, yaklaşık % 4 kadar. Kanada'da İslam'ı seçme oranı 1991- 2001 yılları arasında neredeyse % 130. İsviçre'de, 11 Eylül'den sonra 6000 Hıristiyan İslam'a geçti.

San Diego Üniversitesi araştırmacısı Jan Wax'a göre; 2020 yılında, Avrupa'daki her 4 kişiden biri Müslüman olacak. Müslüman gençliğin (Müslümanların % 45-50), Avrupa Birliği'ndeki gençliğe oranı % 16-20 arasındadır. Diğer bir deyişle, birkaç yılda Müslümanlar, Avrupa'daki iş gücünün % 16-20'sını oluşturacaklar ve onun için politikayı ve karar alma mekanizmasını da etkileyecekler.

Asya ile Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan Türkiye dışında, Arnavutluk, tüm Avrupa'nın orantılı olarak en büyük Müslüman nüfuslu ülkesidir. En sonki nüfus sayımı sonuçlarına göre; Arnavutluk'un hesaplanan Müslüman nüfusu 2,2 milyon yani ülkenin tüm nüfusunun % 70'ini oluşturmaktadır. Komünist dönemde her ne kadar Arnavutluk resmi olarak ateist olsa da, dinsel inançların kamusal alanda ifadesi yasaklanmıştı, bugün çoğu Arnavut Müslüman olarak yaşamaktadır.

Bosnalıların % 40'ı, yani 1,5 milyon kişi İslam'a göre yaşamaktadır ve Arnavutluk'u müteakiben Bosna Hersek, Avrupa'daki ikinci en büyük Müslüman nüfusa sahiptir. Batı Avrupa'da, Fransa'yı müteakiben Hollanda, nüfusunun % 5'ine denk gelen 945.000'den fazla Müslüman nüfusu barındırmaktadır.

Güncelleme: 02/09/2008
Kaynak: "İslam Emerges Choicest Religion in Europe",
greaterkashmir, Çev. Kader Demirpelivan, 20/07/2008.


 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat