yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 "Transhumanizm": Bir "New Age Felsefesi" Versiyonudur

Bir çok Doğu İnancı, insanın bir dizi enkarnelerinin olduğu "sonsuz bir evren"in varlığını  öğretir. Aslında insan, yanılgı, suç, acı, dert, hastalık ve ölümle iç içedir.

ENKARNASYON NEDİR?

Bu Uzak Doğu İnancı'na göre; ancak iyi olanı yapmak için yaşamakla, hikmete ulaşmaya çalışmakla, akıl ve beden üzerinde ki hakimiyetin gerçekleşmesine konsantre olma yoluyla fiziksel dünyanın egemenliğinden kurtulabiliriz ve böylece, "karma"nın bir iyi  kalıtsal özelliğini sonraki enkarnasyonlarımıza iletebiliriz. (Enkernasyon; Ruhun yükselmek amacıyla yeniden bir hayat sahibi olup bedenleşmesi iddiasıdır. Bu şeytani felsefenin amacı, insanı, dünya sınavının karşılığı olan Ahirette ki cezadan muaf tutmak ve onu ebedileştirerek; dünyayı cennetleştirmek.)

KARMA NEDİR?

Yine bu inançlara göre karma, şöyle tarif ediliyor: Her varlığın ruhsal özü ölümden sonra hayatta kalır ve göç(insan ruhunun reankarnasyonu) devam eder. Kendindeki ortak kalıtımı geliştirip ,iyileştiren her bir varlık sonunda bu dünyadan tamamen kurtularak, muaf bir varoluş seviyesine yükselebilir.

NİRVANA VE TRANSHUMANİZM

Hint felsefesindeki Nirvana; yani, yanılgılara, günaha girmeye, acı ve belaya, hastalık ve ölüme  bağlı olan insanların enkarne olma fikri, bazılarına göre haklı olarak biraz sersemce ve mistikçe görünür. Peki o zaman düşünelim "modern ve ultra teknolojik bir hareket" olarak adlandırılan Transhumanizm, ne anlama geliyor. Transhumanizm, insanın hem zihinsel hem de fiziksel kapasitesini ve kabiliyetlerini, arttırmakister. İnsan tabiatında var olan güçsüzlük, acı, yaşlanma ve iradesi dışı ölüm gibi halleri arzu edilmeyen şeyler olarak görür. Bunları alt etmek için bilim ve teknoloji kullanılmasını destekleyen; kültürel, entelektüel ve uluslararası bir hareket olarak tarif edilir. Bu sözler size tanıdık gelmiyor mu?

ÜSTÜN İNSAN VE KARMA FELSEFESİ: AYNI KÖKTEN GELİYOR

Transhumanist düşünürler, insanların kendilerini oldukça gelişmiş kapasiteli varlıklar haline dönüştürüp; üstün insan(post human) mertebesine ulaşacaklarını söylüyorlar. Transhumanist düşünürlerin bahsettiği, "üstün insan" nitelemesi, "karma felsefesi" ile aynı kökten gelmektedir.

Transhumanist filozofların iddiasına göre; insanlığın ilerleme ve gelişimi için manevi mükemelliyetçilik tek yol değildir. Aynı zamanda insanlığın kendi evrimsel gelişimini kontrol altına alarak; bir trans-insan aşamasına girmesi de mümkündür. Bu zahmete değer bir çabadır. Böyle bir aşamada, "doğal evrim"in yerini "planlanmış evrim" alacaktır.

KARMA-İYİ KALITIMIN AKTARILMASI: BİR "NEW AGE" SAÇMALIĞIDIR

Diğer taraftan, "karma", iyi kalıtımın aktarılması fikriyle bir New Age(Uzak Doğu Felsefesi)saçmalığı gibi görünüyor. Dünya'da çocuk felci aşısını ilk bulan jonas Salk'ın, benzer şekilde; "Bizim en büyük sorumluluğumuz iyi atalar olmaktır" sözlerini nereye koyacağız? Bu sözler, "dharma"nın (Buda doktrini, hinduizmin) kusursuz bir tanımıdır.

Güncelleme: 05/12/2008
Kaynak: "The New Age Religion Behind Transhumanism"
, indiatimes.com, Çev: Hilal Nevruzoğlu, yaklasansaat.com, 11/11/2008.


 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat