yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 "GM Mikropları" Kuzey Amerika'yı İstila Etti

"Agrobacterium tumefaciens"in sebep olduğu "crown gall" hastalığı. Ağacın üzerinde yumru şeklinde görülüyor.

Prof. Joe Cummins'in raporuna göre; dünya, dikkatini, "genetiği değiştirilmiş"(GM) ürünler üzerine odaklarken, GM mikropları, en az 6 yıldır, halkın haberi ve bilgisi dışında ortalıkta dolaşıyor. GM mikropları, altı yıl önce serbest bırakıldıklarından beri, iyice yayıldılar. Sinorhizobium meliloti, baklagil köklerinde nodül(yumru) oluşumunu ve azot bağlamayı artırmak için, toprağa bırakılan veya tohumlara aşılanan bir bakteridir. Bu bakteri, ticari üretim amacıyla 1997'de serbest bırakıldı.

Diğer ticari GM mikropları, biyopestisitler olarak adlandırılmaktadır. Bunlar, meyve ve sebzelerde "crown gall" hastalığını(taç tümör hastalığını) önlemek için kullanılan, GM Agrobacterium radiobacter k1026 ve Bacillus thruingiensis(Bt)'in farklı alt türlerinden, bir kaç farklı Cry delta-endotoksin genleri ile değiştirilmiş, Pseudomonas fluorescens bakterileridir. Genetiği değiştirilmiş P. fluorescens kültürleri, ısı pastörizasyonu ile öldürülmekte ve güneş ışığında, Bt'den çok daha yavaş indirgenen kalıcı bir biyopestisit materyali(preparatı) haline gelmektedir.

Hazırlanan biyo-pestisit materyallerini, ne satan ne de kullanan insanlar, mikropların genetik olarak değiştirildiğinden haberdarlar. Hatta, organik tarım yapan çiftçiler dahi, onları bilinçsizce kullanıyor.

Baklagil köklerinde simbiyoz olarak yaşayan Sinorhizobium meliloti, havadaki serbest azotu, bitki köklerine ve toprağa bağladığı için, son derece önemlidir. Baklagil, bitkinin köklerinden yayılan flavonoidler vasıtasıyla, bakteriye sinyal gönderir. Sinyal, bakterideki nodül oluşumundan sorumlu genleri aktive ederek, genlerin ifadesini sağlar. Sonuçta, azot bağlayıcı kök nodüllerinin oluşumunu düzenleyen, nod faktörleri oluşur. S. meliloti GM bakterisinin, genomu tamamen dizilendi. GM bakteri, alışılmışın dışında, üç kromozoma sahip(yani biri kromozom ve ikisi çok büyük iki plazmit). Hepsi de, bitki kökleri ile simbiyoz yaşamı sağlıyor.

İlk bakıştaki endişeleri destekleyen kanıtlar, çoğaldı, fakat bu da, GM mikroplarının kullanımını azaltmadı. Örneğin, geçenlerde yayımlan bir inceleme ve teftiş raporunda, GM S. meliloti suşlarının, altı yıldır baklagil konakçısı olmasa bile, toprakta kaldığını rapor etti. Ayrıca, bu GM bakterisinin, diğer toprak bakterilerine, horizontal gen transferi yaptığını ve plazmitlerin, mikroevolusyonunu gözlemlediler. Diğer çalışmalar ise, bir toprak mikro eklembacaklısının, GM S. meliloti'yi yuttuğunu gösterdi ve bu sayede, eklembacaklının bağırsağında yaşayan GM E. coli, bir çok bakteriye gen transferini kolaylaştırdı.

Streptomisin ve spektinomisine karşı, antibiyotik direnç markerlarının(belirteçlerinin), toprak bakterilerine ve bir çok hayvan patojenlerine transfer edildiğine dair, kaygı verici bir durum yok. Örneğin, streptomisine karşı direnç oluşturan genleri, homolog gen dizilimleri varlığında bir bakteri, enfekte olurken; Actinobacter sp., bitkinin kloroplastına, homolog dizinin eklenti yerinden transfer olan, trans genler sayesinde gözlemleyebiliriz.

B. thuringiensis'deki, Cry delta endotoksin genleri ile değiştirilen P. flourescens suşları, pazara sürülmeden önce öldürülür. Ölü GM bakterileri, geleneksel B. thuringiensis spreylerinden çok daha kalıcıdır. Bu  biyopestisitlerin onayındaki esas yanlışlık(sorumsuzluk), bakterilerin, öldükten sonra, onların yaptığı konjugasyonu(hücre teması ile genetik madde aktarımını) yapmamaları olarak açıklanmaktadır.

Spektinomisin ve streptomisin antibiyotikleri, insan ve hayvan tedavisinde, geniş çapta kullanılmaktadır. Spektinomisin, insanda, bel soğukluğu ve zatürree hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Streptomisin, insan tüberküloz ve Meniere'in hastalığının tedavisi için ve meyve ve sebzelerde, bir pestisit olarak kulllanılmaktadır. GM S. meliloti'nin ticari salınımı, milyonlarca hektarlık tarım alanında, GM mikrobunun yaşama birliğini oluşturdu. GM mikrobu, buraya tıp ve tarımda kullanılan antibiyotiklere karşı, antibiyotiğe direnç genleri yayabilir.

Agrobacterium radiobacter k1026, meyveler ve süs bitkilerinde ve çalılıklarda "crown gall" hastalığını kontrol etmek amacıyla kullanılan, doğal bir bakteri A. radobacter k84'den elde edilen bir biyopestisittir. "Crown gall" hastalığının sebebi, bitki gövelerinde tümörlere neden olduğu bilinen  A. tumefaciens bakterisidir ve bitki genetik mühendisliğinde kullanılan en yaygın vektördür(araç). 

GM A. radiobacter, A. tumefaciens'e karşı, kimyasal bir savaş ajanı olan bakteriosini (agrocin) yayıyor. Bakteriosin, enfekte olmuş bitkilerde, "crown gall" tümürlerini önleyen, önemli bir nükleik asit türevidir. GM A. radiobacterin, plazmit transferini kontrol eden, genleri çıkarılmış ve öyle ki "erkek" bakteri plazmitlerini transfer edemez. Ancak bir dişi gibi davranabilir ve  plazmid transferini kabul edebilir. Bununla birlikte son araştırmalar, genetik materyalin retro transferinin, dişi alıcı, erkek verici bakteriye doğru olduğunu ileri sürmektedirler.

Toprak bakterileri, kolayca hücre lizatlarına (ezilmiş ölü hücreler) dönüştürülebilir ve toprak dünyasında, genetiği değiştirilmiş formlar şeklinde fonksiyon görebilirler. P. fluorescens ve A. tumefacians, her ikisi de toprakta başka bir forma dönüştürülebilir. Ayrıca, toprak Pseudomanas ve Actinobacter bakterileri, transgenik bitkilerden genleri de alabiliyor. Bu yüzden, transgenik ürünlerin ve GM biyopestisitlerinin biraraya getirilmesi(kombinasyonu), toprak mikroflorasını ve mikrofaunasını tahrip etme kapasitesinde, genetik kombinasyonlar oluşturabilir.

Neticede, GM mikropları, aynı anda birden Kuzey Amerika ekosistemini istila etmeye başladı. Bu büyük istila, halk durumdan haberdar değilken ve bilgilendirilmeden ve istilanın etkisinin çok az gözlemlenmesi sonucunda vuku buldu. Ticari mikropların, çevresel risk raporları, eksik ve de çoğu kez hatalı. Ne yazık ki bizler, elimizde taşıdığımız saatli bir bombaya eş değer biyolojik silahlara sahibiz.

Güncelleme: 28/12/2008
Kaynak:
"GM Microbes Invade North America", i-sis.org.uk, yaklasansaat.com, Çev. Dr. Erman Gündoğdu.

 


 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat