yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Kirli Hava: "Çocukların IQ’sünü Düşürüyor"

Yeni yapılan bir araştırma; trafikten kaynaklanan yoğun hava kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde yaşayan çocukların, temiz hava soluyan çocuklara göre, daha düşük IQ'ya sahip olduğunu belirledi.

Araştırma dahilinde, yapılan zeka ve hafıza testlerinde de kirli hava soluyan çocuklar, daha düşük puanlar elde ettiler. Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Shakira Franco Suglia, Reuters Health'e şu açıklamalarda bulundu:

"Kirli havanın, çocuklar üzerindeki etkisi, hamile bir annenin günde 10 tane sigara içerek bebeğine verdiği zarar veya çocuğun kurşuna maruz kalmasıyla oluşacak zarar ile aynı oranda."

Dr. Suglia ve arkadaşları "Amerikan Epidemiyoloji Dergisi"nde şunları yazdı:

"Kirli havanın, kalp-damar ve solunum sistemi üzerine olan etkilerinin yaygın olarak araştırılmasına rağmen, kirli hava solumanın, beyin üzerinde nasıl etkiler oluşturduğu hakkında çok az şey biliniyor."

Araştırma kapsamında yaşları 8 ile 11 arasında değişen 202 tane çocuk incelendi. Araştırmacılar, çocuklar üzerinde yapılan zihinsel fonksiyon ölçümlerinin sonuçlarını, özellikle dizel motora sahip otomobil ve kamyonların egzozlarından salınan tanecikli maddenin bir bileşeni olan "karbon karası (black carbon)"na maruz kalmalarıyla ilişkilendirdi.

Karbon karası
na daha fazla miktarda maruz kalan çocukların, zeka testlerinde daha düşük puanlar elde ettikleri belirtildi. Araştırmacılar, bu durumla birlikte ebeveyn kaynaklı eğitim, evde konuşulan dil, doğum ağırlığı ve sigara dumanına maruz kalma gibi bir takım etkileri tashih ettiklerinde, yine aynı bağlantıyı tespit ettiler.

Örneğin; karbon karasına fazla miktarda maruz kalınmasının, IQ'da ortalama 3.4 puanlık bir düşüşe neden olduğu belirtildi. Ayrıca bu çocuklar, sözcük dağarcığı, hafıza ve öğrenme testlerinde daha düşük puanlar elde ettiler. Dr. Suglia verdiği bir röportajda şunları söyledi:

"Bu etkinin şiddeti, anne karnında sigaraya maruz kalma ile kurşun etkisi arasındadır."

Trafik kirliliğine maruz kalmanın, diğer bir çok zararlı etkiyle ilişkilendirildiğini belirten Dr. Suglia; trafiğin yoğun olduğu bölgelerden uzaklaşmanın haricinde insanların kirlilikten sakınmak için yapabilecek fazla bir şeyi olmadığını da sözlerine ekledi.

Araştırmayı yürüten ekip, trafik kirliliğinin, inflamasyona(iltihaba) ve beyinde oksidatif hasara yol açacak zararlı etkilere sebep olduğunu iddia ediyor. Araştırmacılar, hava kirliliğinin, çocukların zeka gelişimi ve her yaştan insanda ortaya çıkabilen olayları idrak edebilme yeteneği üzerindeki etkisini araştırmak için ileride başka araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyor. Bunların yanında, trafik kirliliğine maruz kalmanın Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarda olduğu gibi, beyin dejenerasyonuna yol açıp açmadığının da araştırılması gerektiğini belirtiyorlar.

Güncelleme: 31/08/2008
Kaynak: "Breathing Dirty Air May Lower Kids IQ"
, reuters, Çev. Furkan Eser, 15/02/2008.


 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat