yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Evrimci-Ateist Dawkins'ten: İnciler..

Richard Dawkins

Aşağıda, Riz Khan Show'ın, Richard Dawkins İle "El- Cezire TV"de yaptığı söyleşiden alıntılar verilmiş ve Dawkins'in, o "meşhur ateist ve çelişkili mantığı"na vurgu yapılmıştır.

Soru: Sizce, insanların çoğu, evrim kavramını tam olarak anlayabiliyorlar mı? Bunu bana açıklayın lütfen.

Cevap: Birçok insan, evrim kavramının, şans teorisi(rastlantı) olduğunu sanmaktadır. Ben, köpek, insan veya maymun gibi "komplike bir şeyin", şans teorisi ile ortaya çıkacağına inanamam. Cevap, elbette öyle olmadığıdır. Çünkü doğal seçilim, rastlantının(şansın) kati olarak zıddıdır. Bu, bence çok büyük bir yanlış anlama. Bu oldukça yaygın bir düşünce. Evrimle alakalı duyduğunuz hemen hemen tüm aleyhtarlık, insanların, bunu bir rastlantı teorisi olarak düşünmesindendir. Rastlantı teorisi, olduğumuzu düşünüyoruz. Herhangi bir aptal bile bunun işlemeyeceğini düşünebilir.

(Yaklaşansaat: Tek hücreden, insana, hiçbir canlının ve DNA bilgi paketi-yönetiminin, tesadüfen oluşması; akla, gözleme, çağdaş bilime ve derin algıya aykırıdır. Hayret! Buraya kadar, Dawkins'de bu gerçeği heceliyor. Ancak zırva, bundan sonra başlıyor. Doğal seçilim, tesadüfilik teorisinin zıddıymış(!) Nasıl? Açıklama yok! Tesadüfi sayısız denemeler olmadan, nasıl doğal seçilim olabilecek? Yoksa bu "doğal seçilim" denen yasa, her seçimi, "aklıyla" mı yapıyor? Yoksa, Bu seçilim, "akıllı bir tasarım"da mı bulunuyor. Öyleyse, Dawkins'in Tanrısı, "Doğal Seçilim" midir? Dawkins deyişiyle; "Herhangi bir aptal bile, bu (mantalitenin) işlemeyeceğini düşünebilir.")

Soru: Toplumda dinin bir yerinin olduğunu düşünüyor musunuz?

Cevap: Hayır, düşünmüyorum. Şunu demek istiyorum ki insanlar, istediği şeye inanabilirler. Ancak dinsel bir inanç için bir kanıt olduğunu düşünmüyorum.  Dinsel faydaların, ahlak ve toplum üzerinde sahip olduğu etkileri tamamen ayrı bir şekilde tartışabilirsiniz. Ancak bir bilim adamı olarak ben, öncelikli olarak, dini; varoluş ve doğaüstü üstün bir yaratıcının varoluşu hakkında, bir dizi iddia olarak görüyorum. Ben bunun gerçekten yanlış olduğunu düşünüyorum. Ancak elbette bu tartışma konusunu, korku ile dikte ettiremem.

(Yaklaşansaat: Toplumda "Din"in yeri olmadığını söylemek, bir bilim insanına yakışmayacak derecede, bilim dışı ve komik! Bunu, bir kimsenin söyleyebilmesi için; tarihi, sosyolojiyi, felsefeyi ve bir hayli bilimdallarını yok sayması, ya da cahil olması gerekir. Ateist olmak ayrı şeydir, Din'in varlığını ve (olumlu-olumsuz) toplum hayatındaki etkinliğini yok saymak ayrı şeydir. Dawkins, ateist olma heyecanın çocukluk evrelerini bir türlü aşamamaktadır. Elinden gelse, "korku yaratarak", tüm insanlığı, "ateizm dini"ne zorla sokacaktır. Yoksa "..elbette (ateizmi) korku ile dikte ettiremem" deyişi boşuna değildir.)

Soru: Spirütüellik ve din arasında bir fark var mı?

Cevap: Evet, bu iyi bir nokta. Eğer spirütüelliği, bir şiir sevgisi, müzik sevgisi, doğadan etkilenme, yıldızları seyretme, kendi gerçeğine ulaşmak gibi bir şey olarak düşünürsek, evet bu tür bir spirütüelliğe, ben ve diğer ateist bilim adamları sahiptir. Ancak bu benim, doğaüstü herhangi bir şeye inandığımı göstermez.

(Yaklaşansaat: Bizce Hıristiyanlık, Dawkins'te öyle kötü bir tat bırakmış ki; Dawkins, din kelimesi içeren tüm önermeleri reddetmeye hazırdır. Din kelimesi içermeyen, spirtüelliğe ve şeytani New Age felsefesine yahut Allah'ın dışında herhangi bir doğaüstü varlığa doğru uçmaya, yetenekli gözüküyor! Ancak, İslam ve onun kitabı Kur'an; ne İncil'e ne de mevcut Tevrat'a ne de spirtüalizme benzer. Çağın biliminin önündedir. İncil'e, Tevrat'a dayanarak; adı müslüman olanlara bakarak, bir yargıya ve toptancı görüşe teşne olanların, gerçeğe ve sonsuz boyutlu Rahman olan Allah'a ulaşması mümkün değildir.)

Soru: Şu orijin (türlerin kökeni) hakkındaki tartışma için ne diyeceksiniz?

Cevap: Çok aptalca değil mi? Çünkü yaşamlar, yaratıcının nereden geldiği sorusuna açıktır. Bununla bütünde hiçbir şey açıklayamazsınız. Eğer size, ilk hücrenin nereden geldiğini, ilk atomların nereden geldiğini söyleyecek basitçe çalışan bir yaratıcı varsa, bu çeşit bir açıklama yapmazdı, gerçekte açıklama yapmaktan da daha kötüsü, bu bir yaratıcıdır demek. Çünkü yaratıcı, öyle bir şey ki bu, bilimin açıklamaya çalıştığı fevkalade büyük akıllı komplike bir şey olurdu.

(Yaklaşansaat: Bu ifadelere söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Zira Dawkins, her zamanki; çelişik, karışık ve anlaşılmaz bir mantık kullanıyor. Bu mantık, bilimin mantığı değil, kendi tekil mantığıdır. Böyle bir mantalite karşısında çaresiz olduğumuzu itiraf etmeliyiz!)

Soru: Bir toplum dinden uzaklaştığı zaman, eğilimleri tamamen evrime mi kayıyor, yoksa ikisi arasında bir bağlantı yok mu?

Cevap: Bu konuda İskandinav ülkelerini örnek olarak gösterebiliriz. İskandinav toplumları, geniş çapta dini terk etmiş görünüyorlar ve onlar, çok uygarlaşmış bir toplumdur. Eminim ki, evrime inanmakla dine inanmak arasında ters bir korelasyon bulunmaktadır.

(Yaklaşansaat: Bu, elbette Dawkins'in teorisi. Marks'ın teorisi. Materyalist felsefelerin ve tabii hukukçuların teorisi. Basit ve yanlış bir teori. Bu teoride doğru unsurlar yok mu? Elbette var. Dinler, zamanla bozuluyor, insanlar ve hakimler tarafından, Dünya menfaati ve hakimiyeti için kullanılıyor. Din, toplumlar üzerinde, bilimden daha etkili bir güce sahip olduğu için de, bilimin, insanlığın aleyhine kullanılmasından daha çok istismar ediliyor ve daha çok dejenere ediliyor. Bu bir gerçek..)

Soru (Telefon bağlantısı): Bizler Âdem'den geldik. Âdem, insan olarak yaratıldı, maymun veya herhangi bir geçiş formu olarak değil. Benim inancıma göre, İslam inancına göre, Âdem'den geldik. Evrim ise oldukça yanlıştır. 2. Dünya savaşının nedeni de, Darwinci düşüncedir.

Cevap: Arayan kişi Adem'e inanıyor, oysaki bu yanlıştır. Kanıt tamamen açıktır. Bu konuda bir şüphe yoktur. 2. Dünya savaşına gelince, ne demek istiyor anlamadım. Savaş şartlarının, hayatta kalma mücadelesi olduğunu söyleyebilirsiniz. (Gülüyor) Oysaki bunu söylemek saçmadır. Çünkü Darwinizm de, 2. Dünya savaşı da sadece gerçekleşti. Mantık dışı buluyorum.

(Yaklaşan Saat: Dawkins, bu izleyicinin sorusunun son bölümünü ya anlayamamış ya da Darwinizmle, "üstün ırk felsefesi" ve Hitlerizm arasındaki bağlantıyı bilmiyor. Yahutta gizliyor. Yaklaşansaat'in evrim bölümünde; bu konu; "Evrimcilerin 'Üstün İnsan' Hayalleri" başlığı altında yakında işlenecektir. Okumanızı tavsiye ederiz.)

Güncelleme: 09/08/2008
Kaynak:
Riz Khan Show, "Richard Dawkins İle Söyleşi", El- Cezire TV. çev. Kader Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 21/07/2008,ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat