yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 "İnciller'in Tahrifi"ne Işık Tutan Bir Belge!

İncil'in Grekçe bir nüshası

MS 4. yüzyılda yazılmış olan ve St. Gerome'un itirafını gösteren önemli tarihsel belge, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde mevcut "İnciller"in değişikliğe uğradığını, düzeltildiğini, tahrif edildiğini ve anlam kaymasına sebep olacak şekilde kötü tercüme edildiğini kanıtlıyor.

St. Gerome tarafından yazılmış bir mektup, bu tarihi gerçeğin bir kanıtı. İşte o tarihi mektup:

"Aziz Gerome'den Papa Damaz'a;

"Eski bir eserden yeni bir iş çıkarmamı teşvik ediyor ve dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış bulunan İncil metinleri hakkında benim hükümde bulunmamı; bu metinlerden seçkiler yapmamı, hangisinin Yunanca metne daha yakın olduğunu tespit etmemi istiyorsun. Bu, ürkütücü ve bir o kadar da tehlikeli bir görevdir. Zira, eski dünyanın üslubunu değiştirecek ve onu çocukluk aşamasına döndüreceğim (basitleştireceğim). Başkaları hakkında hükümde bulunmam, başkalarının da benim yaptığım bu iş hakkında hüküm verecekleri anlamına gelir. Bilginler hatta cahillerden, benim bu eserimi ellerine aldıklarında, bu kadim esere cüretle bir şeyler ekleyip çıkardığımı ve yaptığım değişiklikleri görenlerden bana sövmeyen ve beni sahtekar ve kutsal şeyleri kirletmiş birisi olarak görmeyen olacak mıdır?

"Bu rezalet karşısında, endişemi hafifletecek iki şey var: Birincisi, bunu senin emretmiş olman. İkincisi: Sapkın olanın, hiçbir zaman hakkın yerine geçemeyeceği (duygusu).. Düşmanlarımızın, hangisinin doğru olduğu konusunda (şaşkınlık yaşamamaları için), Latince elyazmalarındaki tercümeye bazı güven verici unsurları eklememe (ne dersin?). Çünkü piyasada, metinleri arasında bir sürü farklar olan İnciller var. Niçin cahil mütercimlerin, yanlış anlamlarla tahrif ettiği, hatta kötü niyetle hareket ederek değiştirdikleri, hatta bazı tadil edilen kısımları, Yunan kaynaklarına dayanarak düzeltmemi hoş karşılamıyorlar..?

"Matta İncil'i hariç, bu mektupların tümü Yunanca yazılmış. İncil yazarlarından Matta'nın, Yahudilerin bölgelerinde bulunduğu için bunu yazarken, İbraniceden yararlandığını biliyoruz. Bu İncil'in (Matta İncili’nin), yararlandığı kaynakların çokluğu nedeniyle bize ulaşan İncil'den tamamıyla farklılık arz ettiğini görüyoruz.. Farklı halkların dilleriyle bize ulaşan İnciller, metinlerin içerisinde var olan hataları bize gösteriyor. Kendi dilimizde yazılmış olan nüshalar için mutlaka itiraf etmem gereken şey, bu metinlerden yararlanamadığımdır.

"Bu mütevazı önsöz, Yüce İnciller'in şu şekilde tertip edilmesini öneriyor: Matta, Markus, Luka ve Yuhanna. Bunların düzeltilmesi en eski Yunan yazmaları gözden geçirilerek yapıldı. Latince nüshaların içeriğinden de çok fazla uzaklaşılmadı. Bize ilk şekliyle ulaşan bölümleri, dokunmadan, gerçek manadan bütünüyle uzak görünen kısımları düzeltmekten başka bir şey yapmadım ve (bu kısmı) B harfiyle işaretledim. İskenderiyeli Ammonium'un verdiği bilgilere göre Kayserili Eusebius'un yaptığı ve yaklaşık on bölüme ayrılmış olan çeviriye gelince sadece Yunanca anlama bağlı kalarak dilimize aktardım.

"Ortaya çıkan benzerliklere bakarsak, birinci bölümde; Matta, Markus, Luka ve Yuhanna'dan müteşekkil dört İncil arasında uyum olduğunu görürüz. İkinci bölümde sadece Markus'la, Luka arasında, üçüncü bölümde Matta, Luka ve Yuhanna arasında, dördüncü bölümde Matta, Markus ve Yuhanna arasında, beşinci bölümde Matta ile Luka arasında, altınca bölümde Matta ve Markus, arasında, Yedinci bölümde Matta ve Yuhanna arasında, sekizinci bölümde Luka ile Markus arasında, dokuzuncu bölümde Luka ile Yuhanna arasında, onuncu bölümde başka İnciller'de olmayan her bir İncil'in kendine has ifadeleri olduğunu görmekteyiz.

"İsa Mesih sayesinde, hayırlarda olmanızı ve beni unutmamanızı rica ediyorum Ey Papa Hazretleri!"

Güncelleme:11/08/2008
timeturk
,
05/08/2008


 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat