yaklaşan saat
kuranda islam, kuran ışığında araştırmalar


 Akciğer Kanseri Tanısında Yeni Bir Yöntem: "Kan Testi"

Amerikan Göğüs Derneği'nin (American Thoracic Society) 20 Mayıs 2008'de Toronto'da gerçekleştirilen, uluslararası konferansında sunulan yeni bir araştırmaya göre; basit bir kan testiyle erken aşamadaki akciğer kanserleri bugüne kadar görülmemiş bir duyarlılıkla saptanabilecek.

Akciğerlerdeki kanserli dokuları, iyi huylu dokulardan ayırt etmeyi sağlayacak non-invaziv (cilt ya da mukozayı geçmeden tamamlanan) bir testin geliştirilmesi olasılığının, yalnızca tıp dünyası için değil, ön testlerin ardından kesin biyopsi sonuçlarını beklemek gibi üzücü bir deneyim geçirmiş olan her hasta için de büyük bir etkisi olacak. Pensilvanya Üniversitesi'nden tıp doktoru Yrd. Doç. Dr. Anil Vachani:

"Bilgisayarlı tomografi (CT) ile tarama, akciğer nodüllerinin % 20-60 arasında saptanmasını sağlıyor. Hata oranı yüksek bu yöntem, hastaları seri halindeki bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları, pozitron emisyon tomografisi (PET) taramaları ya da biyopsiler gibi daha kapsamlı ve birbirini izleyen araştırmalara katlanmak zorunda bırakıyor. Eğer bu test, büyük ölçekteki tanısal bir araç şeklinde geliştirilirse, tüm bunlara olan gereksinimi karşılayabilir" diyor.

Akciğer kanseri, çok farklı bir hastalık olduğundan, bu hastalığın izlenmesi çok zor olabiliyor. Bu araştırmacılar, beyaz kan hücrelerinin gen ifadelerini test ederek, akciğer kanserinin varlığını saptamanın, kalıcı ve tutarlı bir yolunu bulmayı umuyor. Dr. Vachani ve çalışma arkadaşlarının kullandığı test, başlangıç aşamasındaki tümörün, kana salgıladığı faktörleri taramak yerine, hastanın kan dolaşımındaki kendi beyaz kan hücrelerindeki gen ifadelerine bakıyor. Dr. Vachani bu durumu "Bu hücrelerdeki gen tiplerinin, bizlere kanserin var olup olmadığını söyleyebileceğini bulduk" şeklinde açıklıyor.

Yöntemin doğruluğunu ve geçerliliğini sınamak için araştırmacılar, yaş, sigara içme durumu, cinsiyet ve ırk bakımından aynı özellikler taşıyan; akciğer kanserinin erken evrelerindeki 44 hasta ve 52 sağlıklı bireyden (kontrol grubu) oluşan bir grup oluşturdu. Sonra da kanserin varlığını saptamada kullanılabilecek en iyi hedefi belirlemek için, bir takım genetik diziler kullandı. 15 gen dizisinin % 87'lik bir oranla en yüksek doğruluğu taşıdığını buldular. Dr. Yachani:

"Bu bulgular, akciğer kanserlerinin dolaşımdaki beyaz kan hücreleriyle etkileştiğini ve bu hücrelerdeki etkin gen tiplerini değiştirdiğini gösteriyor. Elde edilen bu sonuç; ileride akciğer kanseri kuşkusu taşıyan hastalarda, non-invaziv tanısal bir testin geliştirilmesi için kullanılabilir. Hastalardaki kanser riskini daha kesin bir şekilde belirleyebilecek bu tanısal test, çok değerli olabileceği gibi gereksiz cerrahi müdahaleleri, biyopsileri ve yinelenen görüntüleme tetkiklerini azaltacak ve önemli ekonomik etkileri olacaktır.

"Bu yaklaşımın, akciğer kanseri tanısında kullanılabilirliğini daha iyi değerlendirmek için, daha geniş gruplar üzerinde doğrulama çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Eğer sonuçlarımız umut verici olursa, bunu gelecekte klinik bir deneyde sınamak istiyoruz" diyor.

Güncelleme: 07/08/2008
Kaynak: eurekalert.org,
(Esra Tok, Bilim ve Teknik, Ağustos 2008.)


 

ys@yaklasansaat.com

ana sayfa| evren| gezegenler| dünyamiz| dinler| eski kavimler| cin-şeytanlar| haberler| yorum-analiz| seslendirmeler| videolar| site haritası| iletişim| forum| ys kitapları

Bu sitedeki yazı, resim ve dökümanlar, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Yaklaşan Saat'in resmi twitter adresi aşağıdadır. Bu hesabın dışındaki diğer hesaplarla Yaklaşan Saat'in bir ilgisi yoktur: @yaklasansaat