ABD’li Üniversite Öğrencileri Narsist!

ABD’de yapılan bir çalışma, üniversite öğrencilerinin kendilerinden önceki kuşaklara oranla çok daha narsist ve ben merkezci olduğunu ortaya koydu.

San Diego Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jean Twenge başkanlığındaki 4 psikolog tarafından 1982-2006 yılları arasında ülke genelindeki 16 bin üniversite öğrencisi üzerinde yapılan çalışma, öğrencilerin 24 yıl içinde yaşadıkları değişimi gözler önüne serdi.

Araştırmacılar, narsizmin kişilerarası ilişkiler ve ABD toplumu için zararlı olabileceği kaygısını dile getiriyor.

Araştırma kapsamında öğrencilerin, “Eğer Dünya'yı ben yönetseydim Dünya daha iyi bir yer olurdu”, “Özel bir insan olduğumu düşünüyorum”, “Yaşamımı istediğim biçimde geçirebilirim” gibi ifadelere verdikleri yanıtlar değerlendiriliyor.

Bu alanda bugüne dek yapılmış en kapsamlı araştırma olan çalışmada, öğrencilerin bu sorulara “evet” olarak verdikleri yanıtların, 1982 yılındaki yanıtlara göre dikkat çekecek biçimde yükseldiği belirtiliyor.

2006 yılında öğrencilerin 3’te 2’si ortalamanın üzerinde “narsist” çıkarken, bu oranın 1982 yılının sonuçlarından yüzde 30 daha fazla olduğunun altı çiziliyor.

Çalışmada, narsist gençlerin kısa süreli, bağlılığın önemli olmadığı ve duygusallıktan uzak romantik ilişkiler yaşadıkları ve aşırı kontrolcü, sahte ya da şiddete dayalı davranışlar sergiledikleri kaydediliyor.

Ayrıca, narsistlerin empati kurmakta zorlandıkları, eleştiri kabul edemedikleri ve başkalarına yardım etmektense kendilerini ön plana çıkarmayı tercih etme eğiliminde oldukları belirtiliyor.

ntvmsnbc 28/02/2007